slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tävlingens syfte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tävlingens syfte

play fullscreen
1 / 14

Tävlingens syfte

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Tävlingens syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tävlingens syfte TBS Stockholm vill att unga engagerar sig. Unga ska få möjligheten att göra skillnad, både i sitt eget liv och i andras. Därför bjuds alla nior in till en tävling där den klass som presenterar den bästa idén för hur Stockholm ska bli bättre vinner 15 000 kronor.

 2. Varför en tävling? Vi tror att Stockholm – och resten av världen – blir bättre om alla gör vad de kan för att lösa våra gemensamma problem. Unga människor i Stockholm ser olika saker i sin vardag. Därför vill vi veta vilka samhällsproblem som just DU ser och vad du vill göra åt det! Det är början till förändring!

 3. Entreprenörskap Källa: Wikipedia Skapa en produkt eller tjänst som motsvarar behovet. Identifiera ett behov på marknaden av en produkt eller en tjänst. Skapa en hållbar affärsplan som gör företaget lönsamt långsiktigt. Kan definieras som; "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter".

 4. Exempel på entreprenörskap Grundare: Daniel Ek och Martin Lorentzon Grundare: Isabella Löwengrip Grundare: Mark Zuckerbergmed flera.

 5. Socialt entreprenörskap Källa: www.ashoka.org Hitta på en idé eller innovation som hjälper till att lösa problemet. Identifiera ett socialt problem i samhället. Skapa en hållbar ekonomisk lösning som gör att problemet kan lösas på sikt. En social entreprenör är en person; ”med innovativa lösningar på samhällets mest angelägna sociala problem. De är ambitiösa och uthålliga personer som tar itu med de viktigaste och mest brännande samhällsfrågorna och hittar nya idéer för genomgripande samhällsförändring.”

 6. Hur man kan få en idé? Sara Damber ”Hej.” Ett ord förändrade allt för Sara. Hon var mobbad, ensam och utsatt på sin högstadieskola och så en dag var det en kille i hennes parallellklass som sa hej. Då förändrades allt. Mobbningen upphörde, inte på en gång men steg för steg, och Sara fick en idé: Friends. Friends är idag Skandinaviens största organisation mot mobbning och har fått nationalarenan uppkallad efter sig.

 7. Hur man kan få en idé? Johan Wendt När Johan gick på ingenjörsprogrammet på universitetet frågade hans granne honom om hjälp med matten. Hennes föräldrar kunde aldrig hjälpa henne och hon tyckte läxorna var svåra. Med Johans hjälp höjde hon betygen från F till B. Johan fick då idéen till Mattecentrum. Mattecentrum hjälper varje år över 150 000 elever med matten i räknestugor och på matteboken.se

 8. Hur man kan få en idé? Ida Östensson ”Vems tjej är du då?” Frågade en kille i skaterampen. Han kunde inte ens tänka sig at Ida var där för att åka själv. Då fick Ida idéen till att ta tag i problemet med bristande jämställdhet och tjejers rätt till en aktiv fritid på allvar. Nu ett tiotal år senare har hon organiserat skatetjejer över hela landet och vunnit ett guldägg för Twee-Q, en twitter-app som visar hur ofta du reetwetar män respektive kvinnor. Ida driver organisationen CrossingBoarders.

 9. Nu är det er tur att förändra samhället!

 10. Vilka problem ser ni i samhället? Brainstorma i grupper om 4-5 personer. Skriv ner på post-it lappar alla samhällsproblem ni kommer på. Tips kan vara att tänka: Lokalt – vilka problem upplever vi där vi bor? Ser vi problem som vuxna inte uppfattar? För vilka är det ett problem? Gruppera sedan era lappar och se om ni kommit fram till liknande problem. Cirka 20 minuter

 11. Vilka lösningar ser ni? Välj ut minst ett problem och diskutera tillsammans. Vad är problemet, vilka påverkas och vad behöver förändras för att lösa det? Vad kan ni göra konkret för att lösa detta? Tips kan vara att tänka: Vad har jag och mina kompisar för möjligheter att agera? Kan vi få stöd utifrån. Exempelvis olika företag, föreningar eller politiska församlingar. Om vi behöver hjälp med detta, hur ska vi få andra att vilja hjälpa till? Cirka 25 minuter

 12. Skriv ner era idéer i tävlingsformuläret! Sammanfatta det samhällsproblem ni vill lösa och själva lösningen i Tävlingsformuläret(finns att ladda ner på hemsidan) Skriv ner era kontaktuppgifter och maila in ert tävlingsbidrag till tavling@tbschool.se Tack för att vi får ta del av era idéer, kanske går det att börja förändra redan nu! Cirka 15 minuter För mer information läs instruktionerna på affarsgymnasiet.se/stockholm