dom za zlatnu dob projekt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA. “DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT. Varaždin, 5. ožujka 2009. “DOM ZA ZLATNU DOB” IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA. Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi Cilj: Osiguranje potpune stambene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT' - galya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dom za zlatnu dob izgradnja novog doma apartmanskih jedinica
“DOM ZA ZLATNU DOB”IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA
 • Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi
 • Cilj: Osiguranje potpune stambene

socijalne i zdravstvene skrbi i

sigurnosti za dostojanstven

život osoba starijih od 65 godina

postoje i oblici zbrinjavanja u gradu vara dinu
POSTOJEĆI OBLICI ZBRINJAVANJA U GRADU VARAŽDINU

1. Dom za starije i nemoćne osobe i

osobe s invaliditetom (županijski)

 • KAPACITET: 246 kreveta (201 u stambenom dijelu i 45 na djelu pojačane njege, 8 u dnevnom boravku)

Na listi čekanja 820 osoba

 • Prosječna cijena po korisniku 4.500,00 kn
  • Korisnik prosječno plaća 2.200,00 kn
  • Do pune cijene Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
slide4
2. Privatni – DOM LEKIĆ – Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne – intenzivna zdravstvena njega i rehabilitacija
 • KAPACITETI: 250 kreveta (146 za starije i nemoćne, 104 osobe s različitim invaliditetom i dobi)

Na listi čekanja 100 invalidnih osoba različitih dobi

 • Za socijalno ugrožene osobe i osobe za koje se nema tko brinuti troškove snosi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - 3.500,00 kn

Prosječna cijena 5.300,00kn po korisniku

izvori financiranja za tro kove postoje ih domova
IZVORI FINANCIRANJAZA TROŠKOVE POSTOJEĆIH DOMOVA
 • Osobna mirovina
 • Zaštitni dodaci za stupanj invaliditeta
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • Financijska pomoć obitelji

Na području Grada Varaždina živi 13.000 umirovljenika

Prosječna mirovina oko 2.500,00 kn

potrebe za novim oblikom zbrinjavanja
POTREBE ZA NOVIM OBLIKOM ZBRINJAVANJA
 • STANJE
  • Novi javni domovi za starije i nemoćne se ne grade
  • Prava iz zdravstvenog osiguranja i sredstva za socijalne potrebe se smanjuju
  • Svaki pojedinac mora voditi brigu o svom cjelokupnom životu
  • Briga o osobama starije životne dobi postaje obveza svakog pojedinca ponaosob
novi model
NOVI MODEL

Na području Grada izgradnja i organizacija rada “Doma za zlatnu dob”:

 • Jedne centralne i nekoliko manjih zgrada kapaciteta:
  • 100 apartmana veličine 30 do 40 m2

(20 apartmana sa vrtom od 10 m2)

  • 25 garsonijera veličine 25 m2
  • 20 soba (svaka sa sanitarnim čvorom) 20 m2

Samostalne stambene jedinice

poseban sadr aj stambenih jedinica
POSEBAN SADRŽAJ STAMBENIH JEDINICA
 • Neprimjetno ugrađen instalacijski dio za reanimaciju
 • Prilagođen prostor za postavu jedinice za intenzivnu njegu
 • Video nadzor (telemedicina)
 • Postava specijaliziranog higijenskog i sanitarnog dijela
zajedni ki prostori i usluge na raspolaganju korisnicima
ZAJEDNIČKI PROSTORI I USLUGE – NA RASPOLAGANJU KORISNICIMA
 • Restoran
 • Prostor za fizičku i mentalnu rekreaciju
 • Gerontološki centar
 • Centar volontera za pomoć starijim i nemoćnim osobama
 • Liječničke ambulante i sl.
mogu nosti kori tenja stambenih jedinica
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA STAMBENIH JEDINICA

1. Privatno vlasništvo

Dio apartmana, garsonijera i soba mogao bi se kupiti

(vlastitim sredstvima, obročno otplaćivanje prije mirovine,

model POS, kupnje iz namjenskih fondova tvrtki, umjesto otpremnine

kod odlaska u mirovinu kupnja sobe, apartmana)

- nakon smrti korisnika kupljenu stambenu jedinicu nasljeđivala bi djeca, drugi zakonski ili oporučni nasljednici

Posredstvom vlasnika Doma omogućiti korisniku koji ima adekvatnu imovinu prodaju te imovine i kupnju ili najam odgovarajuće stambene jedinice iz tih sredstava

2. Najam

(određeni dio stambenih jedinica bi se davao u najam, prema potrebama i mogućnostima korisnika o čemu se sklapa ugovor između najmodavca i najmoprimca)

na in kori tenja usluga i sadr aja doma
NAČIN KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA DOMA
 • U životnoj dobi stabilnih psihofizičkih sposobnosti (supružnici ili pojedinci) osim režijskih troškova stanovanja ne bi plaćali nikakve druge troškove
   • Druge sadržaje: prehrana, sportski sadržaji, knjižnica itd. u skladu s umirovljeničkim primanjima - prihvatljivim cijenama
 • Kako će s vremenom opadati njihove psihofizičke sposobnosti, u skladu s posebnim potrebama plaćale bi se potrebne usluge (npr. specijalni krevet, sanitarni uređaj za polupokretne i nepokretne, angažman medicinskog osoblja i njegovateljica)
model izgradnje i funkcioniranja doma princip supsidijarnosti
MODEL IZGRADNJE I FUNKCIONIRANJA DOMAPRINCIP SUPSIDIJARNOSTI
 • Javno privatno partnerstvo
   • Grad Varaždin osigurava zemlju (komunalno opremljenu?)
   • Privatni partner angažira svoja sredstva za izgradnju, organizaciju funkcioniranja Doma i održavanje

(sukladno Zakonu o JPP moguć samo najam stambenih jedinica)

 • Osnivanje dioničkog društva (Grad suvlasnik s temeljnim kapitalom – vrijednost zemlje)

(profitni oblik – moguća kupnja i najam stambenih jedinica)

3. Angažiranje sredstava iz pristupnih fondova EU namijenjenih za socijalne sadržaje

procjena numeri kih podataka za izgradnju gra evine
PROCJENA NUMERIČKIH PODATAKA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINE

ULAZNI PODACI

- kapacitet: 200 apartmana x cca 30-40 m2 netto

- pomoćni servisni; medicinski sadržaji

Okvirni izračun brutto površina:

-apartmani 35 m2 x 200 x 1,3 = 9.100 m2

- prateći sadržaji:

- restoran - netto 200 m2

- rekreacija - netto 200 m2

- medicinski dio-netto 300 m2

700 m2 x 1,3 = 910 m2 brutto

Ukupno predviđeno cca 10.000 m2 brutto površine.

slide15
INVESTICIJA

1. Zemljište …………………………………….. xxx

2. Projektiranje, nadzor, konzalting - 7 % od 3. + 4. = 550.000 eura

3. Građenje: prema pokazateljima troškova gradnje iz tablica izdanih od HKAIG za gore navedenu manjenu (stambena zgrada cca 560 eura/m2, medicinski objekti cca 940 eura/m2), odabrano je 750 eura/m2: 750 x 10.000 m2 = 7.500.000 eura

4. Uređenje okoliša cca 7.000 m2 x 50 = 350.000 eura

5. Komunalni + vodni doprinos = volumen cca 32.000 m3

6. Priključci (el., plin, vod.+kan., tel.. .. ) = od 300.000 do (ovisi o broju priključaka ??)

7. Nepredviđeni troškovi - 10 % = 800.000 eura

SVEUKUPNO (bez cijene zemljišta i vodno+komunalnog doprinosa) = 9.500.000 eura (slovima: devet milijuna i petsto tisuća eura), bez PDV-a

Ova procjena je aproksimativna, te bi za precizniju procjenu treba lo izraditi precizniji program sadržaja, te definirati energetske sisteme i principe, kao i nivo standarda.

Izračun izradio:

Vedran Kogl, dipl.ing.arh.

slide16
Cijena apartmana (aproksimativna procjena)

1. Cijena m2 apartmana 11.000,00 kn (1.500 €)

2. Cijena mjesečnog najma apartmana 800,00 kn

3. Režijski troškovi u apartmanu

(struja, voda, grijanje, čišćenje zajedničkih prostora) 600,00 kn

Cijena korištenja usluga

1. Održavanje čistoće u apartmanu jednom tjedno 100,00 kn

2. Tri obroka dnevno 30,00 kn

3. Pranje i glačanje rublja po satu 40,00 kn

4. Sportskih sadržaja 50,00 kn

5. Knjižnice i računalnog centra 50,00 kn

6. Gerontološkog centra 100,00 kn

7. itd.

 • UKUPNO TROŠKOVI ŽIVOTA PO OSOBI U KUPLJENOM APARTMANU MJESEČNO 2.050,00 kn

(režijski troškovi, tri obroka dnevno, pranje i glačanje rublja, korištenje sportskih sadržaja, jedanput mjesečno Gerontološkog centra)

zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Suvremeni razvoj društva i povećanje broja stanovništva treće životne dobi sve više zahtijevaju nove modele zbrinjavanja te populacije
 • Prezentirani model mogućnosti kupnje i najma stambenih jedinica prilagođenih psihofizičkim mogućnostima osoba starije dobi, smatra se humanim, kvalitetnim i primjerenim materijalnim mogućnostima prosječnog umirovljenika s područja Grada Varaždina i Županije
 • Po prihvatljivim cijenama usluge i sadržaje “Doma za zlatnu dob” mogli bi koristiti osim stanara Doma i umirovljenici s područja Grada i Županije
 • U cjelokupni sustav zbrinjavanja osoba treće životne dobi organizirano se uvodi volonterski način rada (razvijen i preferiran u suvremenim zemljama Europe i svijeta, a u Hrvatskoj tek u začetku)

PRIPREMILA

Darinka Hajduk-Vučić