Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij

play fullscreen
1 / 15
Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij
139 Views
Download Presentation
galvin
Download Presentation

Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij 7 januari 2013 Jeroen Achten 06-55721328 jachten@arvalis.nl

 2. Inhoud • Wie is verplicht? • Normen mestbeleid • Administratie • Overige aandachtspunten • Discussie/vragen

 3. Wie • Groot bedrijf of grote bedrijfstak • Administratieplicht voor het mestbeleid • Klein bedrijf of kleine bedrijfstak • Vrijgesteld mits: • productie/aanvoer < 350 kg stikstof • < 3 hectare landbouwgrond • Wel voldoen aan: • gebruiksnormen dierlijke mest • vervoersbewijs dierlijke meststoffen

 4. Wie • Hobbymatig • Geen administratieplicht voor het mestbeleid • Mest telt wel mee voor de gebruiksnorm van stikstof en fosfaat • Gegevens bijhouden in eigen administratie • - productie • - aan- en afvoer meststoffen • - gebruik van meststoffen

 5. Wat is hobbymatig? • Niet zwart-wit • Hobbymatig moet aantoonbaar/aannemelijk zijn • Afhankelijk van bijvoorbeeld: • winstoogmerk van de activiteit • omvang van de dierstapel • huisvesting van de dieren • commerciële doeleinden • gebruik / de aanwending van de dieren • …

 6. Productie • Norm per dier per jaar • Inclusief veulens tot 6 maanden • Aantal dieren x norm = productie

 7. Gebruiksnorm Fosfaat Meeste grond in Limburg hoog Per hectare grond max. 85 kg fosfaat aanwenden Aantal hectare x 85 kg fosfaat = gebruiksruimte

 8. Gebruiksnorm • Stikstof • Totaal (kunstmest + dierlijke mest) in kg per hect. • Let op! Voor dierlijke mest • Max. 170 kg stikstof per hectare aanwenden • Indien derogatie max. 250 kg fosfaat • (alleen voor mest van graasdieren) • Derogatie vraagt meer administratie en kosten • Aantal hectare x 170 kg stikstof = gebruiksruimte

 9. Administratie • Voorbeeld: • Gem. 10 paarden (> 450 kg) op jaarbasis • 3 hectare grasland • 2 uur per dag buiten (mest in de wei) • afvoer 67 ton mestcode 25 • (forfaitaire 5 kg N en 3 kg P) • Begin- en eindvoorraden gelijk

 10. Administratie • Uitzondering mest van hobbymatige paardenhouderij. Telt niet mee in de gebruiksruimte dierlijke mest wel stikstof en fosfaat --> alleen meer ruimte voor stikstof

 11. Administratie • Voorbeeld: • 10 paarden (> 450 kg) • 3 hectare grasland • 2 uur per dag buiten (mest in de wei) • afvoer 67 ton mestcode 25 • (forfaitaire 5 kg N en 3 kg P) • aanvoer 150 ton rundveedrijfmest • (4,2 kg N en 1,7 kg P) • Begin- en eindvoorraden gelijk

 12. Administratie • Uitzondering mest van hobbymatige paardenhouderij. Telt niet mee in de gebruiksruimte dierlijke mest wel stikstof en fosfaat  alleen meer ruimte voor stikstof

 13. Onthouden • Sanctie overschrijding gebruiksruimte: • Per kg fosfaat € 11 • Per kg stikstof € 7 • Advies: • Wel of niet verplicht om mestboekhouding bij te houden  administratie bijhouden is noodzakelijk om te weten waar je staat en problemen te voorkomen

 14. Overige aandachtpunten • Uitrijdperiode • Verplichte mestverwerking • Bestemmingsplan • Milieuwetgeving • >3 hectare landbouwgrond verplicht gecombineerde opgave • Toeslagrechten • Ook kleine bedrijven en hobbymatig  verzoek om aanvullende gegevens in te sturen

 15. Discussie/vragen