1 / 20

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Konferencija „Strojno učenje 2010”. Automatsko predviđanje ocjena filmova metodama strojnog učenja. Mladen Marović, Marko Mihoković, Mladen Mikša, Siniša Pribil, Alan Tus. Uvod Srodni radovi Metode Sadržajne Suradničke

gallia
Download Presentation

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBUFAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Konferencija „Strojno učenje 2010” Automatsko predviđanje ocjena filmova metodama strojnog učenja Mladen Marović, Marko Mihoković, Mladen Mikša, Siniša Pribil, Alan Tus

 2. Uvod • Srodni radovi • Metode • Sadržajne • Suradničke • Hibridne • Mjere i skupovi • Rezultati • Zaključak Sadržaj Sadržaj

 3. Brojne usluge – ocjenjivanje predmeta • Predviđanje nepoznatih ocjena iskoristivo u praktične svrhe: • Internet prodaja – kupcu prikazani proizvodi koje bi mogao kupiti • Javne baze podataka – prikazuju se podaci zanimljivi korisniku radi olakšavanja pretrage • Sustavi za automatsko predviđanje ocjena • Korišteni u brojnim poznatim uslugama • Primjenjivi na različite vrste predmeta Uvod Uvod

 4. Metode temeljene na sadržaju • Li i Yamada (2005) – stablo odluke • Pazzani i Billsus (1997) – neuronska mreža • Suradničke metode • Resnick et al. (1994) – k najbližih susjeda • Pennock et al. (2000) – dijagnoza osobnosti • Hofmann (2003) – latentne varijable • Hibridne metode • Spiegel et al. (2009) – SVD-kNN Predviđanje ocjene filma Srodni radovi

 5. Skup svih korisnika U Skup svih filmova I Skup svih ocjena R Procijeniti funkciju: g: U × I→R Metode za predviđanje ocjena Metode

 6. Metoda temeljena na sadržaju • Značajke: • žanrovi, glumci, redatelji i scenaristi • organizirane u binarni vektor • Kriterij – minimizacija kvadratne pogreške Regresijsko stablo Metode - sadržajne

 7. Metoda temeljena na sadržaju • Unaprijedna višeslojna neuronska mreža • skriveni sloj – sigmoidalne jedinice • izlazni sloj – linearne jedinice • Značajke: žanrovi, glumci i redatelji • Levenberg-Maquardtova modifikacija povratnog rasprostiranja pogreške (Hagan i Menhaj, 2002) Umjetna neuronska mreža Metode - sadržajne

 8. Suradnička metoda, ocjenu računa na temelju ocjena k najsličnijih korisnika • Sličnost među korisnicima: • Pearsonov koeficijent korelacije • Kosinus kuta u vektorskom prostoru • Ocjena se predviđa prema izrazu: K najbližih susjeda Metode - suradničke

 9. Modelira osobnost korisnika Gaussov šum u ocjenama korisnika: Reprezentativna distribucija tipova osobnosti Samo jedan parametar – devijacija σ Dijagnoza osobnosti Metode - suradničke

 10. Modeliraju uzrok ocjene Grupiranje korisnika Normalna razdioba Normalizacija ocjena Maksimizacija očekivanja Latentne varijable Metode - suradničke

 11. SVD-kNN Metode - hibridne

 12. Skupovi • podatci prikupljeni sa stranice IMDb • naziv, žanr, godina, redatelji, scenaristi i glumci • metoda SviOsimJednog (Hofmann, 2003) • Mjere • prosječna apsolutna devijacija (AAD) • korijen srednje kvadratne pogreške Mjere i skupovi Mjere i skupovi

 13. Rezultati Rezultati

 14. Metode temeljene na sadržaju • problem malog broj primjera i rijetke distribucije značajki • Suradničke metode • bolji rezultati • optimalna formula: • Hibridna metoda • osrednja uspješnost Rezultati - komentar Rezultati

 15. Proučavan problem Usporedba nekoliko metoda Najbolja metoda s jednostavnim izrazom Ispitati na reprezentativnijem skupu podataka Isprobati druge metode Kombiniranje klasifikatora Zaključak Zaključak

 16. Hvala na pažnji!

 17. Pearsonov koeficijent korelacije: Kosinus kuta u vektorskom prostoru: K najbližih susjeda – računanje sličnosti Dodatak

 18. SVD-kNN - formule • SVD – poopćenje svojstvenih vrijednosti i vektora • dva različita koncepta pogodna za suradničke metode • predviđanje Dodatak

 19. Pripadnost tipu osobnosti Vjerojatnost ocjene Dijagnoza osobnosti – formule Dodatak

 20. E-korak M-korak Latentne varijable – EM koraci Dodatak

More Related