mitt liv som studieleiar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mitt liv som studieleiar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Mitt liv som studieleiar - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

Mitt liv som studieleiar. Øyvind Glosvik. Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid. Korleis gjere kva og korfor. I utgangspunktet er det å vere studieleiar ein. Drittjobb!. Men den har sine interessante sider. Får vi lov å konse om desse.. då er den ikkje så verst….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mitt liv som studieleiar' - gale


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mitt liv som studieleiar

Mitt liv som studieleiar

Øyvind Glosvik

Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid.

Korleis gjere kva og korfor.

i utgangspunktet er det vere studieleiar ein
I utgangspunktet er det å vere studieleiar ein..

Drittjobb!

Men den har sine interessante sider.

Får vi lov å konse om desse..

då er den ikkje så verst…

masterprogrammet i organisasjon og leiing
Master i organisasjon og leiing, med spesialisering i helse- og sosialleiing og utdanningsleiing

Årsstudium i utdanningsadminstrasjon

Årsstudium i helse- og sos. adm

Rektorskolen

FU-varianten (Folkeuniversitet i Bergen)

16 emneplanar (minst)

Om lag 70 studentar (?)

XX av desse skal ha rettleiing på masteroppgåver (?)

(4 +6+4+20)

Studieleiar 20%

Underviste H04-V05 30 sp. + rettleier 10 masterstudentar

160 timar plusstid

Må ta same runde på nytt, H06-V07

Klare stressrelaterte plager (migrene, aggresjon..)

Masterprogrammet i organisasjon og leiing
slide5

Fagfeller

E

I

Integrasjon

Entreprenørskap

Forandring

Stabilitet

Internt

Eksternt

Administrasjon

Produksjon

A

P

Studentar

slide6

I

E

A

P

slide7

Kaos

Kos

I

E

Kontroll

A

P

Kvalitet

slide8

Finne og halde fast ved dugelege lærekrefter, intro-

dusere dei til mi tolking av studiet, skryte, trøste, hjelpe

Fagutvikling, retning for studiet. Nye emne, foranding av studieplanane, nytt pensum, vinkel, tenking,

ideologi, nye marknader

I

E

A

P

Bygging av administrative

system, følgje reglane, opptak, avvikling, søknader om utsetjing, kontrakter, budsjett-spørsmål

Gjennomføring av studie-

og emneplanar. Opplegg for emnegjennomføring

Kvalitet i studiene

Tidsplanar, oppmøte, evalueringar

slide9

Rektor

Svein H.

Wenche F:

Eva Marie H.

Tor Robertsen

Leiv Opstad

Ivar Eilertsen

Svein Ole

Astrid

Ingrid

Roger

Haldor

Knut

Åge

Olina

Helge

Edmund

Elisabeth Fosse

Petter Øgar

Kollegaer

ved AØS

Helge Hernes

Oddbjørn

Jorunn Møller

I

E

Knut Roald

A

P

Sissel

Einar

Anne Grete

Ingrid

Anita

Liv Janne

Irene

Jan-Erik

Kari

Astrid

Tom

Morten

Dorthea

Åse

Roger

..

..

Kari Thorsen

Studiesjef

Direktør

slide10

Prosjekt om sjukepleieleiing med

UiB og HiB

Profesjonsforsking ved HSF

Knuts doktorgrad

Olinas doktorgrad

Prosjekt om velferd og trygd?

Den tredje vegen?

Åges doktograd?

FORNYING EMNEPLANAR!!!

SHP-Velferdsleiing

Berre dugelege folk

Mykje ansvar

Tett og direkte tilbake-

meldingar

Takle studentinteraksjon

STOR pedagogisk fridom

Minst mogeleg kjefting og

surheit

I

E

A

P

Fireårsplan

Sensurplan

Rettleiingsfordeling

Overvaking

Tett på studentane

Alltid synleg

Ta kritikken

Leggje om etter innspel

Formell/uformell info

den ideelle fordelinga mellom funksjonane studieleiar skal fylle
Den ideelle fordelinga mellom funksjonane studieleiar skal fylle

P AI E

(Slik eg ser det, då…)

Men min røyndom er ikkje idell –

Korleis har eg jobba - kva er planen?

prioritering 2004 2006
Studentane kjem i første rekkje

Gjennomføring alle emneplanar

Revidere til ny runde

Bygge alle system – rutiner (A)

Finne feilkjeldene og snubletrådane

P

Prioritering 2004-2006

Kari Kjos: lagar no systemmappa:

”studiegjennomføringspermen”

prioritering 2006 2008
Forskingsprosjekt knytt til utdanninga

Våre eigne folk underviser meir

Masterstudentane ein ressurs for HSF

Studentane produserer empiri for vår forsking

E

Prioritering 2006-2008
kva med i en og a en
Administrative funksjonar – konstant problem.

HSF MÅ aksepterer at studiet er knytt til fleire avdelingar.

Er vi same organisasjon? Ikkje for meg…AØS og AHF ≠ HSF

Integrasjonfunksjonen – konstant skadelidande med studieleiar i Førde og dei tilsette ved studiet i Sogndal. Kven tek seg av dei?

Ingen. Men det er vanleg i HSF. Høgskular svake på I.

..Kva med I’en og A’en?
her er svaret
Her er svaret…:

P AI E

Kva var spørsmålet?

Korleis gjere kva og kvifor

slide17

Fagfeller

Føre normative samtaler

Prate om faglege idear

Støtte, hjelpe, tenke i lag

Faget og oss sjølve

Trivsel og glede

Personlege utfordringar

Tenke abstrakte idear om framtida

Kreative og ikkje-planlagte prosessar

Samtaler om det som skal bli

Dekan viktigaste dialogpartnar

Studieplanforandring

Pedagogisk utviklingsarbeid

Utvikling, muligheter

Forandring

Stabilitet

Eksternt

Internt

Konkrete handlingar her og no

Iverksetting av studie- og emne

Planlagt endring (framdrift)

Samtaler med studentar

Evaluering

Erfaringar

Resultat (karakterar, søking)

Bygge system, følgje reglar

Ikkje bruke for mykje pengar

Økonomikonsulent, studie-

konsulent som støttespelarar

Budsjett

Eksamensreglement

Rettar og plikter

Studentar