sofokles antigona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sofokles : Antigona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sofokles : Antigona

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Sofokles : Antigona - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Sofokles : Antigona. Literatúra starovekého Grécka. Antigóna. Literárny druh : dráma Literárny žáner : tragédia – veršovaná, astrofická Kompozícia : prológ, 5 dejstiev, epilóg Téma: grécke mesto Téby v mýtickej dobe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sofokles : Antigona' - gaille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sofokles antigona

Sofokles: Antigona

Literatúra starovekého Grécka

antig na
Antigóna
 • Literárny druh: dráma
 • Literárny žáner: tragédia – veršovaná, astrofická
 • Kompozícia: prológ, 5 dejstiev, epilóg
 • Téma: grécke mesto Téby v mýtickej dobe
 • Idea: trest stíha tých, ktorí nerešpektujú zákony vlasti, rodiny a bohov. Človek sa musí riadiť zákonmi, či už svetskými alebo božími, no v prvom rade by sa mal riadiť svojím srdcom.
f zy dramatick ho konfliktu
Fázy dramatického konfliktu:
 • expozícia: rozhovor Antigony a Ismény, Kreón vydáva zákaz pochovať alebo čo i len oplakávať Antigoninho

brata Polyneika

 • kolízia:Antigona aj napriek zákazu plánuje pochovať

brata a aj ho pochová

 • kríza: konflikt medzi Antigonou a Kreónom, Antigonu prichytia, ako chce dokončiť pohreb a Kreón ju odsúdi na trest smrti pochovaním zaživa
 • peripetia: prichádza veštec, Kreón sa po rozhovore s veštcom rozhodne Antigonu oslobodiť, svoje rozhodnutie mení
 • rozuzlenie:Antigona sa už obesila. Našli pri nej aj mŕtveho Haimona. Keď sa to dozvedela jeho matka, zavraždila sa.
slide4

Dej diela:

Vládca Kreón vydal zákaz pochovať Antigoninho brata Polyneika, ktorý bol vlastizradcom. Antigona sa napriek príkazom rozhodne brata pochovať. O svojej pravde sa snaží presvedčiť aj svoju sestru Isménu a privolá si ju na pomoc. Isména odmietne zo strachu o svoj život, i keď vie, že Antigona má pravdu. Antigona sa v noci vykradne hľadať bratovu mŕtvolu, ale prichytia ju stráže. Kreón sa to dozvie a dá Antigonu pochovať zaživa v hrobke. Svoje rozhodnutie nezmení ani keď ho o to poprosí vlastný syn Haimon, Antigonin snúbenec. Obmäkčí sa až keď ho príde varovať veštec Teiresias pred unáhleným rozhodnutím a pred porušením božských zákonov. Vyberie sa Antigonu vyslobodiť. Na ceste k hrobke sa dozvie, že Antigona sa obesila. V hrobke nájde pri jej tele plačúceho Haimóna, ktorý sa pred ním prekole. Keď sa o tom dozvie Kreónova žena, spácha samovraždu. Posol to všetko povie Kreónovi a Kreón už nikdy viac nemôže nájsť zmierenie.

princezn antigona
princezná ANTIGONA:
 • dievčina, ktorá dala prednosť povinnosti voči bohom, tradíciám a rodine pred vlastným šťastím a životom;
 • rozhodná, smelá, verí tomu, čo robí a nedá sa zastrašiť;
 • za svoj cieľ: pochovať brata sa nebojí aj zomrieť, nakoniec si ho však vzala sama.

,,To dievča asi podedilo hrdosť po otcovi. nevie

ustupovať zlu!“„Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásna smrť.“

princezn ism na
princezná ISMÉNA
 • nevýbojná mladšia sestra Antigony; opak Antigony: je váhavá a nesmelá; bola obetavá a chcela, aby ju Kreón odsúdil so sestrou, ale oslobodil ju.

,,Musíme si uvedomiť, že sme iba ženy, ktorým neprislúcha biť sa s mužmi, navyše, ak máme dočinenia s vládou mocnejších, a treba poslúchať nie iba v tomto prípade – i v iných, hoci budú ešte bolestnejšie. Nech mi naši mŕtvi v ríši tieňov odpustia – no ja sa poddám presile a budem poslúchať tých, ktorí vedú mesto.“

kr kre n
Kráľ KREÓN:
 • nový kráľ Téb, neľútostný, nehľadiaci na názory iných ľudí;
 • zásadový, namyslený, autoritatívny a tvrdohlavý človek, nedá si poradiť, je agresívny a impulzívny;
 • jeho názor zmenil Teirestrias svojou veštbou, ale už bolo neskoro. Strata syna a manželky ho zmenila.

,,Kreónov osud bol napríklad závideniahodný. Vyhnal z vlasti nepriateľov, získal zvrchovanú moc a vládol, obkvitaný ušľachtilým potomstvom. A teraz všetko stráca. Lebo ten, kto príde o radosť, už nežije a podľa môjho názoru je vlastne živou mŕtvolou.“

haim n
Haimón
 • Kreónov syn, Antigonin snúbenec;
 • nebojí sa povedať svoj názor;
 • kvôli láske k Antigone sa neváhal postaviť aj otcovi a nakoniec sa žiaľom pre smrť Antigony prebodol.

,,A leží tam i teraz mŕtvy pri mŕtvej. Až v Háde dostal požehnanie, neborák, pre svoju lásku, zato ľuďom podal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšia daň.“

eurydika
Eurydika
 • Kreónova manželka a Haimonova matka;
 • Bola poslušnou manželkou a zároveň milujúcou matkou. Nevedela sa vyrovnať so smrťou svojho syna a prekliala svojho manžela. V takom hroznom nešťastí však nedokáže ďalej žiť a volí smrť.

,,Veď je rozumná. Nič hádam nevykoná.“,,Ach, len aby. Podľa mňa tak ako veľký nárek ani veľké mlčanie nič dobré neveští.“

teiresias
Teiresias
 • veštec; bol Kreónovým dlhoročným veštcom a poradcom, vždy mu dobre radil, vďaka nemu sa Kreón stal kráľom.
 • dokáže sa tvrdo postaviť aj Kreónovi a presadiť svoju pravdu.

,,Otcovia Téb, nás dvoch sem po spoločnej ceste viedol jeden zrak – tak chodia slepci, potrebujú sprievodcu.“

slide11

ostatné postavy:

 • STRÁŽCA, PRVÝ POSOL, DRUHÝ POSOL, NÁČELNÍK ZBORU, ZBOR TÉBSKYCH STARCOV
prol g
Prológ:
 • Antigona, Isménaa Eteokles žijú v Tébach. Polyneikos tiahne proti Tébam. On i jeho brat Eteokles v boji padnú. Eteokla majú pochovať s poctami, Polyneika nie. Antigona sa rozhodne Polyneika pochovať.
 • Antigona sa rozpráva so svojou sestrou Isménou o smrti brata Polyneika:

„Chceš pochovať brata aj napriek hrozbe?“.

i dejstvo
I. dejstvo:
 • Polyneikos bol pochovaný, kráľov príkaz ktosi porušil.
ii dejstvo
II. dejstvo:
 • druhé dejstvo: Antigonu prichytia ako prišla dokončiť pohreb svojho brata, ale musí začať odznova, lebo vojaci mŕtvolu odkryli. bola obvinená z porušenia kráľovho príkazu, čaká ju krutý trest - za živa bude pochovaná v hrobke. Prichytil ju strážnik a predviedol ju ku Kreónovi. Kreón chce Antigonu popraviť, ale zatiaľ ju len uväznil.
iii dejstvo
III. dejstvo:
 • Haimón, Antigonin snúbenec, otcovi (Kreónovi) pripomína, že občania Téb nesúhlasia s jeho rozhodnutím.
 • Kreón sa rozpráva s Haimónom:

„Keby si my nebol otcom, povedal by som, že si sa zbláznil.“

 • Haimón chce, aby Antigonu oslobodil, ale Kreón si stojí za svojím. Privedú Antigonu a nemilosrdný Kreón ju odsúdi na trest smrti.
iv dejstvo
IV. dejstvo:
 • Antigonu odvádzajú do hrobky, lúči sa s ešte nenaplneným životom.
 • Na Antigone vykonajú rozsudok - zaživa ju pochovajú do jaskynnej hrobky:

„Konečne ju odveďte do kamennej hrobky, ako som vám kázal!“(81)

v dejstvo
V. dejstvo:
 • Veštec Teiresias oznámi Kreónovi nevôľu bohov, Kreón sa rozhodne oslobodiť Antigonu.
 • Veštec Teirestrias prehovára Kreóna, aby oslobodil Antigonu a pochoval jej brata:

„Nuž ustúp tomu mŕtvemu a dopraj jeho telu pokoja.“(89), lebo to neveští nič dobrého.

epil g
Epilóg:
 • Antigona je mŕtva (obesila sa na vlastnom závoji).
 • Kreón sa nakoniec podvolil slovám Teirestriasa a chcel oslobodiť Antigonu, ale už bolo neskoro. Obesila sa na vlastnom závoji a pri nej bol smútiaci Haimón. Vytasil meč, Kreón sa zľakol, že ho chce v hneve zabiť, a preto ušiel. Ale Haimón obrátil meč proti sebe a v smútku sa prebodol.
 • Prvý posol prináša správy o ich smrti. Keď toto počula Eurydika odišla do paláca a tam spáchala samovraždu. O tom priniesol správu druhý posol:

„Šla pred oltár a prebodla sa mečom.“

 • Kreón všetko ľutuje, začne sa z toho obviňovať a zmení sa.