Badania gospodarki spo ecznej
Download
1 / 11

Badania gospodarki społecznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Badania gospodarki społecznej. Badania gospodarki społecznej. dr inż. Dorota Olszewska Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie. Badania Gospodarki Społecznej – stan obecny. Badania gospodarki społecznej w ramach statystyki publicznej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Badania gospodarki społecznej' - gaille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Badania gospodarki spo ecznej

Badania gospodarki społecznej

Badania gospodarki społecznej

dr inż. Dorota Olszewska

Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie


Badania gospodarki spo ecznej stan obecny
Badania Gospodarki Społecznej – stan obecny

 • Badania gospodarki społecznej w ramach statystyki publicznej

  • Badania stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, partii politycznych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego przeprowadzono przez GUS w latach 1998, 1999, 2002.

  • Od roku 2008 badanie przywrócono w formie pełnej cyklicznie co dwa lata

  • W roku 2009 US Kraków realizował badanie SOF-1

  • Następnie w roku 2011 przewidziane jest do realizacji badanie SOF-1 i SOF-4


Badania gospodarki spo ecznej stan obecny1
Badania Gospodarki społecznej – stan obecny

 • Wyniki realizacji badania SOF-1 pokazały następujące problemy:

  • W dużej mierze nieaktualne dane o organizacjach (ok. 10 tys. zwrotów poczty, ostatecznie liczbę aktywnych jednostek szacuje się na 71 tys.)

  • Słaby odzew jednostek na badanie (35% przy zakończeniu badania i ostatecznie 44%)

  • Uciążliwość wypełnienia tak obszernego (70 pytań) i w wielu aspektach (pracujący, finanse) szczegółowego formularza

  • Słaba kompletność badania nie pozwala na przedstawienie danych dla małych agregacji np.; powiat, gmina

  • Wysokie koszty badania wynikające z konieczności wysyłki poczty do 93 tys. podmiotów a następnie liczne kontakty telefonicznez ponagleniami i wyjaśnieniami braków lub błędów


Propozycja bada gospodarki spo ecznej
Propozycja badań gospodarki społecznej

 • Badanie pełne dedykowane do wszystkich podmiotów gospodarki społecznej, ale tylkow zakresie informacji o bieżącej sytuacji organizacyjno-prawnej jednostek.

 • Pozostałe komponenty działalności byłyby badane na reprezentatywnych próbach losowych

  • Potencjał społeczny,

  • Potencjał ekonomiczny,

  • Potencjał kooperacyjny, wizerunku i profesjonalizacji.


Badanie podstawowe sof p
Badanie podstawowe – SOF-p

 • Badanie SOF-p

  • Zakres podmiotowy: organizacje non-profit (fundacje, stowarzyszenia itd.) spółdzielnie socjalne i inwalidów, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej

  • Zakres przedmiotowy: dziedzina, forma i zasięg prowadzonej działalności statutowej,informacje o pracujących, kosztach, przychodach itp. (tak lub nie)

 • Możliwości

  • W przypadku braku zmiany sytuacji organizacyjno-prawnej jednostki – wystarczy zaakceptować formularz w PS

  • Informacje tego typu można zebrać przez telefon

  • Część informacji można uzyskać z administracyjnych rejestrów (ZUS, MF, MPiPS)


Platforma informatyczna
Platforma informatyczna

 • Podstawowa funkcjonalność:

  • weryfikacja danych ewidencyjnych podmiotów gospodarki społecznej, przy współpracy z JST lub innymi gestorami,

  • Implementacja danych ze źródeł administracyjnych, np. działalność gospodarcza, kwota 1% podatku na rzecz OPP

 • Partnerzy:

  • głównie starostwa powiatowe oraz gminy,

  • organizacje nadzorcze oraz infrastrukturalne trzeciego sektora,

  • istnieje również możliwość weryfikacji operatu przez same jednostki objęte badaniem.


Struktura platformy
Struktura Platformy

Otoczenie

KRS

BJS

Operat do badań

SOF-1

REGON

Rejestry samorządowe

BDJ- GS

Rejestry

innych gestorów


Potencja spo eczny
Potencjał społeczny

 • Podstawowe zagadnienia:

  • Scharakteryzowanie beneficjentów objętych działaniem podmiotów należących do sektora gospodarki społecznej

  • Przedstawienie zaangażowania społeczeństwaw pracę organizacji pozarządowych


Potencja ekonomiczny
Potencjał ekonomiczny

 • Podstawowe zagadnienia;

  • zatrudnienia w sektorze gospodarki społecznej

  • określenie przychodów, kosztów i środków trwałych


Potencja kooperacji profesjonalizacji i wizerunku
Potencjał kooperacji, profesjonalizacji i wizerunku

 • Określenie stopnia profesjonalizacji organizacji

  • Zarządzanie organizacją, ciągłość instytucji, kondycja finansowa

 • Wykazanie skali współpracy jednostek gospodarki społecznej z:

  • administracją publiczną

  • innymi organizacjami pozarządowymi

  • biznesem

 • Wizerunek

  • formy kontaktu i relacje z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa lokalnego


Podsumowanie
Podsumowanie

 • Proponowana zmiana organizacji i metodologii badań w zakresie gospodarki społecznej poprzez częściową realizację badań na próbie oraz wprowadzanie platformy informatycznej przyczyni się do:

  • Polepszenia wiedzy ogólnej o gospodarce społecznej,

  • Zmniejszenia obciążenia respondentów oraz realizatorów badania,

  • Poprawy wyników badań,

  • Zmniejszenia kosztów badania.


ad