forebyggende arbeid satt i system n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forebyggende arbeid satt i system PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forebyggende arbeid satt i system

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Forebyggende arbeid satt i system - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Forebyggende arbeid satt i system. Litt om Drammen. Antall innbyggere: 61000 Antall over 75 år: ca 4700. De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre. Sentrale føringer:. Stortingsmelding 50 (1996-1997). Handlingsplan for eldre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forebyggende arbeid satt i system' - gage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
litt om drammen
Litt om Drammen
 • Antall innbyggere: 61000
 • Antall over 75 år: ca 4700
sentrale f ringer
Sentrale føringer:
 • Stortingsmelding 50 (1996-1997). Handlingsplan for eldre
 • Stortingsmelding 25 (2005-2006). Mestring, muligheter og mening.
 • Samhandlingsreformen
slide6

Forebyggende arbeid: innebærer å fjerne, hindre eller stenge for de faktorer som kan føre til sykdom, skade eller andre problemer. Her tar vi som utgangspunkt kunnskap om personer som allerede har fått problemer eller sykdom, og arbeider oss bakover i årsakskjeden for å finne ut hvordan det kunne vært unngått, og prøver å hindre at andre kommer i samme situasjon.

slide7
Helsefremmende arbeid: Helsefremmende arbeid betyr å ”fylle på” med ting som er gode og positive, og som gjør at vi får det bedre. Eksempler kan være mer tid og anledning til familieliv, eller et bedre og sikrere bomiljø og arbeidsmiljø. Her venter vi ikke for å se om noen blir syke eller får problemer, vi gjør noe for eller med alle, før det er kommet så langt
 • Empowerment: å sette i stand til.
forebyggende helseteam i drammen
Forebyggende Helseteam i Drammen
 • Forebyggende helseteam: 10 sykepleiere med spesialutdanning fordelt på 9,25 årsverk som tilbyr hjemmebesøk til alle innbyggere det året de fyller 75 år med utgangspunkt i folkeregisteret.
 • Organisert under hjemmetjenesten
 • Startet i en bydel 1998; pr. 2004 dekkes hele byen.
 • Dansk modell: Blir innbyggerens kontaktperson inn mot helsevesenet i kommunen.
m lsetning
Målsetning:
 • Å bidra til å fremme helse til hjemmeboende innbyggere over 75 år.
 • Delmål:
  • Eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.
  • Utsette behov for omfattende hjemmesykepleie og institusjonsplass.
virkemidler
Virkemidler:
 • Ca. 400 nye 75 åringer blir kontaktet hvert år, antallet øker i årene fremover.
 • Det sendes brev i forkant, innbyggeren må selv takke nei.
 • Trend: flere svarer pr. e-mail, flere takker nei, bl. a fordi de er i jobb.
 • Selv om de takker nei, er de velkomne til å ta kontakt senere om det oppstår noe, eller livssituasjonen endrer seg.
slide11

For Forebyggende Team i Drammen

er det et hovedmål å sette inn krefter på en slik måte at det enkelte menneske blir best mulig i stand til å oppdage risikomomenter i eget liv.

En bevisst og orientert bruker vil være bedre i stand til å forutse tiltak som gjør ham/henne bedre skikket til å klare seg i eget hjem i eldre dager.

samtalens innhold
Samtalens innhold
 • Funksjonsnivå
 • Immobilitet/fysisk aktivitet
 • Fall
 • Psykiske problemer
 • Hukommelse
 • Sosial isolering
 • Inkontinens
 • Legemidler og medisinsk behandling
 • Hørsel, syn og føtter
 • Kost
 • Tap, spesielt ektefelle
prioriterte grupper
Prioriterte grupper
 • Innbyggere med lite nettverk
 • Personer med demens
 • Pårørende til personer med demens.
initiativet fra kommunen skaper
Initiativet fra kommunen skaper:
 • Lavere terskel for å ta kontakt med kommunen når behovet for helsehjelp oppstår.
 • Et godt bilde av innbyggerens situasjon og helse. Blant annet vil en kognitiv svikt komme til syne ved en såpass lang samtale.
 • Grunnlag for en handlingsplan og personlig oppfølging av samme person.
hva har vi oppn dd
Hva har vi oppnådd?
 • Positiv og tillitsfull dialog
 • Trygghet hos de eldre
 • Unik oversikt over den eldre befolkningen
 • Avlaste pårørende med tunge ansvarsbyrder.
slide16
God kontakt tidlig med personer med hukommelsesproblemer og deres nærmeste.

Behov for institusjonsplass utsettes

Nettverkstiltak

fremtidsutsikter
Fremtidsutsikter:
 • ”Eldrebølgen” vil utfordre prioriteringen i kommunebudsjettet.
 • Forskning og / eller dokumentasjon av økonomisk effekt under norske forhold er ønsket og nødvendig, dersom dette tilbudet skal overleve.
 • Interessefeltet til eldre endres, dagtilbud etc. må justeres tilsvarende
 • Sammensetning av eldre etnisk norske og innvandrere endres. Pr dato er tyrkere den største gruppen i Drammen . Hva interesserer en 75 årig tyrker vs en norsk om 5-10 år ?
 • 35 norske kommuner har denne tjenesten i større eller mindre grad. Hva ville effekten vært dersom Drammen kunne vise til positiv dokumentasjon på helsefremmende effekt ?