projektplejefamilier en ny m de at t nke plejefamilier p i aalborg kommune n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektplejefamilier - en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektplejefamilier - en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune!

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
sophie

Projektplejefamilier - en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune! - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
Projektplejefamilier - en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projektplejefamilier- en ny måde at tænke plejefamilier på i Aalborg kommune! • Et alternativt til en institutionsanbringelse • Fokus på at sikre og fastholde en god udvikling i plejeanbringelsen til de mere behandlingskrævende børn og unge

  2. Anbringelse i plejefamilie til de børn der er meget behandlingskrævende i alderen 3 – 16 år Krav til plejefamilien Udvidet godkendelses proces Erfaring som plejefamilie Min. en hjemmegående Skriftlighed/rapporter Opkvalificering v. behov – et nyt tilbud med opstart 1.11.2009

  3. Erfaringer Arbejdsro omkring barnet Tilgængelighed og koordinering Hurtig og fleksibel indsats ved behov Tætsamarbejde med myndighedsrådgiveren Ikkealle børn kan rummes i en plejefamilie Større børn og biologisk familie skalsige”JA” Godkendelsesfasen & matchning kan ikkeforceres!

  4. Konsulentens rolle / ansvar • Rekruttering • Udvidet godkendelse • Visitering • Matchning • Behandlingsansvar • Statusrapporter • Koordinere indsatsen • Omsætte handleplan til behandlingsplan • Ansøgninger v. enkelt-udgifter • Sikre samvær • Supervision, råd og vejledning

  5. Det enkelte barn- En individuel løsning Barnet • Samvær • Udredning • Pasningsordning/skole • Særlige behov • Støtteperson Plejefamilien • Aflastning / ferie • Ekstra støtte i hjemmet • Vagtordning • Fleksibel supervision • Særlig uddannelse • Opkvalificering

  6. Plejefamilien som samarbejdspartner Personalemøde med mødepligt  Akut hjælp – vagt ordning  Én indgang til Aalborg kommune / tilgængelighed  Krav om skriftlighed / pædagogisk beskrivelse  Ingen årlig forhandling - dvs. fast vederlag  Tæt kontakt med teamet  Tema undervisning / kurser  Time – out 

  7. Særlige initiativer omkring plejefamilien • Krav om aflastning • Fast aflastningsfamilie • Individuelle løsninger • Samvær med biologisk familie • Koordineres og planlægges af konsulent • Aldrig i plejefamilien