Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon PowerPoint Presentation
Download Presentation
A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon

A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon

148 Views Download Presentation
Download Presentation

A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Régiók félúton” Konferencia Pécs, 2007. szeptember 14-15. A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon Kovács Zoltán SZTE Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszék

 2. A társadalmi helyzetkép felvázolásának nehézségei • A társadalmi átalakulás még nem fejeződött be • A rendelkezésre álló adatok csak fenntartásokkal kezelendők • Az adatok területi értelmezése nehézkes, ill. semmitmondó

 3. Az egyéni siker „titka” 1990 után Vitalitás Kreativitás Pénz

 4. A társadalmi átalakulás tényezői Magyarországon 1990 után • Vitalitás (demográfiai helyzet) • Kreativitás (iskolázottság stb.) • Foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok • Területi mobilitás A magyar társadalom horizontális (területi) differenciálódása 1990 után új mintázatokat öltött

 5. Vitalitás

 6. Az ezer lakosra jutó élveszületések és halálozások száma Magyarországon

 7. Az ezer lakosra jutó élveszületések száma (2005)

 8. A 15 éven aluliak aránya (2005)

 9. A születéskor várható átlagos élettartam (1998-2002 évek átlaga)

 10. Kreativitás

 11. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma (2005)

 12. Kreatív gazdaság • Kreatív iparágak (film, média, reklám, divat stb.) • Pénzügyi és jogi szolgáltatások (auditálás, nemzetközi tőketranszfer stb.) • ICT szektor • K+F és felsőoktatás

 13. A kreatív cégek száma régiónként (1999-2004) n=264.000

 14. A kreatív foglalkozásúak száma régiónként (1999-2004)

 15. A kreatív foglalkozásúak aránya (2004)

 16. Foglalkoztatás, jövedelmi helyzet

 17. A foglalkoztatottság alakulása Magyarországon (2002-2006)

 18. A munkanélküliek aránya (2005)

 19. Egy foglalkoztatottra jutó átlagos SZJA (2005)

 20. Területi mobilitás

 21. A lakóhelyi mobilitás szintje néhány országban

 22. A vándorlási egyenleg Magyarországon településtípusonként

 23. 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet 2002-2005

 24. Szuburbanizációs index 300-as toplistája

 25. 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet régiónként (1991-2005)

 26. A migráció fő célterületei • Budapesti városrégió • Elővárosi övezetek • Balaton térsége és egyéb turisztikai célterületek • ÉNY-Dunántúl

 27. Az ingázók aránya a foglalkoztatottak körében (2005)

 28. A társadalmi törésvonalak térségi jellemzői • Nyugat-Kelet • Városrégiók (központ-periféria) • Közlekedési tengelyek • Településhálózat szintjei

 29. Köszönöm a figyelmet!