ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
ANOTACE
134 Views
Download Presentation
gaerwn
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANOTACE • Materiál obsahuje obrázky a stručné informace k textu lidové písně „Já jsem muzikant“ • Slouží k lepšímu zapamatování textu písně, děti se podle něj dovědí, o čem zpívají • Lze použít jako motivaci na začátku hodiny nebo jako vizuální oporu při zpěvu jednotlivých slok • Dětem představíme jednotlivé nástroje – z čeho jsou vyrobeny, jak se na ně hraje, jaký mají zvuk, kde je můžeme slyšet • Text a noty písně – zpěvník „Já, písnička 1“

  2. Housle – dřevěný hudební nástroj se čtyřmi strunami

  3. Kontrabas - dřevěný hudební nástroj, 4 struny

  4. Trubka – dechový hudební nástroj, fanfáry, jazz

  5. Buben- hrajeme na něj paličkami i prsty a dlaněmi

  6. Citace • Soubor:Old violin.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 28. 6. 2006, last modified on 4. 9. 2011 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Old_violin.jpg>. • Soubor:AGK bass1 full.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 15.4. 2005, last modified on 22. 2. 2010 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AGK_bass1_full.jpg>. • Soubor:Trumpet in c german.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 19. 1. 2005, last modified on 15. 10. 2010 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trumpet_in_c_german.jpg>.