finansiski pazari i institucii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII. Prof. d-r Mihail Petkovski. Kratka sodr`ina. Del I : Voved vo finansiskiot sistem Del II : Principi na finansiskite pazari i vrednuvawe na pari~nite tekovi Del III : Finansiski pazari Del IV : Finansiski institucii. Prv del: Voved vo finansiskiot sistem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansiski pazari i institucii

FINANSISKI PAZARI I INSTITUCII

Prof. d-r Mihail Petkovski

kratka sodr ina
Kratka sodr`ina
 • Del I:Voved vo finansiskiot sistem
 • Del II:Principi na finansiskite pazari i vrednuvawe na pari~nite tekovi
 • Del III:Finansiski pazari
 • Del IV:Finansiski institucii
prv del voved vo finansiskiot sistem
Prv del:Voved vo finansiskiot sistem
 • Glava 1:Osnovni poimi i funkcii nafinansiskiot sistem
 • Glava 2:Finansiski pazari i finansiski instrumenti
 • Glava 3:Finansiski posrednici
 • Glava 4:Regulacija na finansiskite pazari i institucii
vtor del principi na finansiskite pazari i vrednuvawe na pari nite tekovi
Vtor del:Principi na finansiskite pazari i vrednuvawe na pari~nite tekovi
 • Glava 5:Merewe na kamatnite stapki
 • Glava 6:Teorija na portfolio izborot
 • Glava 7:Vrednuvawe na pari~nite tekovi vo stranski valuti
 • Glava 8:Rizi~na i ro~na struktura na kamatnite stapki
tret del finansiski pazari
Tret del:Finansiski pazari
 • Glava 9:Institucionalna struktura na finansiskite pazari
 • Glava 10:Struktura na primarniot i sekundarniot pazar
 • Glava 11:Pazar na pari
 • Glava 12:Pazar na obvrznici
 • Glava 13: Pazar na akcii
 • Glava 14: Pazari na derivatni finansiski instrumenti
etvrt del finansiski institucii
^etvrt del:Finansiski institucii
 • Glava 15:Komercijalni banki – principi na funkcionirawe i rakovodewe
 • Glava 16:Regulacija i struktura na bankarskata industrija
 • Glava 17:Drugi depozitni finansiski institucii
 • Glava 18:Nebankarski finansiski institucii
 • Glava 19: Investicioni banki
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem
Glava 1:Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem

Sodr`ina na glavata:

 • Vidovi finansiski transakcii
 • Zo{to finansiskite transakcii se tolku va`ni?
 • Funkcii na finansiskiot sistem
 • Evolucija na finansiskite sistemi
 • Finansiski inovacii
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii

Finansiski sistem (financial system)

 • Finansiskiot sistem se sostoi od institucii ~ija primarna zada~a e obezbeduvawe transfer na finansiski sredstva od:
  • suficitnite ekonomski edinici

(surplus economic units)kon

  • deficitnite ekonomski edinici

(deficit economic units).

 • Finansiskiot sistem se sostoi od dva glavni dela:
  • finansiski pazari (financial markets) i
  • finansiski institucii (financial institutions).
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii1
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii
 • Dvi`ewe na finansiskite sredstva me|u ekonomskite agenti(economic agents)so pomo{ na finansiskite pazari i institucii
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii2
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii

Finansiski investicii i instrumenti

 • Koga suficitnite ekonomski edinici gi pozajmuvaat svoite finansiski sredstva, otka`uvaj}i se od sega{nata potro{uva~ka na realni dobra, a so cel da ja zgolemat svojata potro{uva~ka vo idnina, tie pravat finansiski investicii (financial investments).
 • Vo zamena za pozajmenite sredstva, tie dobivaat pobaruvawa sprema dohodot ili bogatstvoto na deficitnite ekonomski subjekti, nare~eni finansiski instrumenti (financial intsruments) – akcii, obvrznici, depoziti kaj banki, itn.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii3
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii
 • Spored na~inot na koj se transferiraat finansiskite sredstva me|u suficitnite i deficitnite ekonomski subjekti razlikuvame:
 • Direktno finansirawe(direct financing)preku finansiskite pazari;
 • Poludirektno finansirawe(semidirect financing) so pomo{ na brokeri i dileri, i
 • Indirektno finansirawe (indirect financing) so pomo{ na finansiski posrednici.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii4
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii

Direktno finansirawe (direct financing)

 • Najednostaven metod na finansiska transakcija;
 • Potrebno e celosno sovpa|awe na `elbite na subjektite vo odnos na sumata na pari {to sakaat da ja razmenat i vremeto koga sakaat toa da go storat;
 • Se pravat golemi informacioni tro{oci za da se pronajdat subjekti so kompatibilni `elbi.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii5
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii

Poludirektno finansirawe (semidirect financing)

 • Se vr{i so pomo{ na brokeri i dileri;
 • Gi namaluva informacionite tro{oci za u~esnicite na finansiskite pazari;
 • Pridonesuva za razvoj na sekundarniot finansiski pazar;
 • I ponatamu e potrebno sovpa|awe na `elbite i potrebite na ekonomskite subjekti.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem vidovi finansiski transakcii6
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemVidovi finansiski transakcii

Indirektno finansirawe (indirect financing)

 • Se vr{i so pomo{ na finansiski posrednici (financial intermediaries) - institucii koi gi povrzuvaat suficitnite i deficitnite ekonomski subjekti i go olesnuvaat transferot na finansiski sredstva me|u niv;
 • Vo finansiski posrednici gi vbrojuvame: komercijalnite banki, osiguritelnite kompanii, penziskite fondovi, investicionite fondovi i dr.;
 • Tie sozdavaat finansiski instrumenti: ~ekovni i {tedni smetki, osiguritelni polisi, penzioni planovi, akcii na investicioni fondovi itn.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem zo to finansiskite transakcii se tolku va ni
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemZo{to finansiskite transakcii se tolku va`ni?
 • Ovozmo`uvaat realizirawe na pogolem broj profitabilni investicioni proekti;
 • Go zgolemuvaat proizvodstveniot kapacitet na ekonomijata;
 • Pridonesuvaat za pogolema vrabotenost i nacionalen dohod;
 • Ovozmo`uvaat pogolema potro{uva~ka na trajni dobra (ku}i, avtomobili, itn.);
 • Ja podobruvaat blagosostojbata na sekoj poedinec vo op{testvoto.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem funkcii na finansiskiot sistem
[tedna funkcija;

^uvar na bogatstvoto;

Funkcija na likvidnost;

Kreditna funkcija;

Plate`na funkcija;

Za{tita od rizik i

Funkcija na ekonomska politika.

Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFunkcii na finansiskiot sistem

Postojat sedum osnovni funkcii na finansiskite pazari:

glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem evolucija na finansiskite sistemi
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemEvolucija na finansiskite sistemi

Predindustriski period

 • Osnovni funkcii na finansiskite sistemi vo ovoj period se slednive:
 • razvoj na plate`no sredstvo za razmena i
 • finansirawe na nadvore{nata (prekumorska) trgovija.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem evolucija na finansiskite sistemi1
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemEvolucija na finansiskite sistemi

Industriski period

 • Kon sredinata na XIX-otvek zabele`an e zabrzan razvoj na finansiskata struktura:
  • pojava i razvoj na akcionerskite dru{tva i berzite na hartii od vrednost;
  • razvoj na komercijalnite i investicionite banki;
  • pojava i razvoj na mnogu novi finansiski institucii – osiguritelni kompanii, penziski i investicioni fondovi.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem finansiski inovacii
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFinansiski inovacii
 • Poslednite nekolku decenii se period na revolucionerni promeni na svetskite finansiski pazari i institucii.
   • “Nieden 20-godi{en period vo finansiskata istorija ne zabele`al duri ni pribli`na erupcija na inovativni aktivnosti” – Merton Miller,1986 god
 • Finansiskite inovacii (financial innovations) se dvi`e~ka sila kon modernizirawe i efikasnost na finansiskite sistemi.
 • Finansiski in`inering(financial engineering) e proces na sozdavawe, razvoj i primena na novi finansiski proizvodi t.e primena na finansiskite inovacii.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem finansiski inovacii1
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFinansiski inovacii

Ekonomska analiza na finansiskite inovacii

 • Osnovna pri~ina za pojava na finansiskite inovacii e `elbata za ostvaruvawe povisok profit.
 • Finansiskite inovacii i trkata za profit vodat kon postignuvawe:
 • Efikasni pazari (efficient markets) - na koi tro{ocite za sproveduvawe transakcii se kolku {to e mo`no poniski
 • Kompletni pazari (complete markets)-na koi ponudata na finansiski instrumenti e dovolna da gi zadovoli `elbite na finansiskite investitori.

osnoven motiv za pojava na finansiskite inovacii e ostvaruvaweto profit

glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem finansiski inovacii2
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFinansiski inovacii

Promeni na dano~nite propisi;

Napredok na tehnologijata;

Promeni na kamatnite stapki i deviznite kursevi;

Promeni vo nivoto na ekonomska aktivnost;

Promeni na regulativnite pravila i

Napredok vo finansiskata teorija.

Faktorite koi gi stimuliraat finansiskite inovacii se:

glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem finansiski inovacii3
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFinansiski inovacii

Sekjuritizacija (securitization)

 • Sozdavawe na likviden finansiski instrument (pr. hartii od vrednost) vrz osnova na grupirani, nelikvidni finansiski instrumenti (pr. zaemi za kupuvawe ku}a).
 • Prvata sekjuritizacija be{e izvr{ena vo 1970 god. vo SAD, koga vrz osnova na hipotekarni stanbeni krediti bea emituvani hartii od vrednost.
 • Sekjuritizacija mo`e da se vr{i i vrz osnova na avtomobilski i studentski zaemi i zaemi odobreni na kreditni karti~ki.
glava 1 osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistem finansiski inovacii4
Glava 1: Osnovni poimi i funkcii na finansiskiot sistemFinansiski inovacii

Prvata sekjuritizacija vo R. Makedonija

 • Pretvorawe na t.n. zamrznati {tedni vlogovi od vremeto na SFRJ (vo iznos od pribli`no 600 milioni evra) vo obvrznici, emituvani od makedonskata dr`ava vo 2000god.
 • Zna~aen del od prometot na Makedonskata berza se dol`i na prometot so obvrznicite po osnov na zamrznatite {tedni vlogovi, zaedno so obvrznicite za denacionalizacija