DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation

digit ln u ebn materi l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

play fullscreen
1 / 9
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
103 Views
Download Presentation
fritzi
Download Presentation

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

  2. Karel Čapek Dramatická tvorba

  3. R.U.R. (Rossum’sUniversalRobots – Rossumovi Univerzální Roboti, 1920) • - vědeckofantastické drama • - robot (údajně poradil bratr Josef) • - varuje před zneužitím techniky • spása = láska • Postavy: • továrník Rossum - vyrábí dokonalé roboty, kteří jsou k • nerozeznání od lidí • roboti - postupně vykonávají stále více práce, lidé postupně • degenerují • Alquist – vynálezce, jeho jediného nechají roboti naživu • Primus a Helena - roboti z poslední série - mají některé lidské • vlastnosti - láska • (1)

  4. Ukázka: ALQUIST: Jdi, já chci pitvat Helenu. Dělej honem. PRIMUS: Vezmi si mne místo ní; řež do těchhle prsou, ani nevykřiknu, ani nevzdychnu! Vezmi stokrát můj život - ALQUIST: Pomalu, hochu. Ne tak marnotratně. Copak ty nechceš žít? PRIMUS: Bez ní ne. Bez ní nechci, pane. Nesmíš zabít Helenu! Co ti to udělá, vzít mně život? (2)

  5. Bílá nemoc (1937, zhudebněno a zfilmováno) Obsah: s touhou po válce se objevuje strašlivá nemoc, lék - výměnou za mír, vypukne válka Postavy: diktátor Maršál – i on onemocní lékař Galén - nachází lék; je zabit zfanatizovaným davem cestou k Maršálovi (1) Ukázka: DR. GALÉN: Ale vy můžete, pane ... Vy můžete udělat všechno! MARŠÁL: Nemohu. Copak vám to mám vysvětlovat jako malému dítěti? Myslíte, že válka nebo mír záleží na mé vůli? Musím se řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, pak je... má povinnost jej pro boj vychovat. DR. GALÉN: Jenže ... kdyby nebylo vás ... tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano. (3)

  6. Matka (1938) • antifašistické drama • Obsah: - hlavní hrdinka matka se snaží zabránit svému synovi, aby • narukoval • - pochopí, že nepřítel je krutý a že i ostatní matky prožívají ty • samé pocity • - svolí s jeho odchodem, i když už ve válce zemřel její manžel a • ostatní synové • (1) • Ukázka: • MATKA: Já jsem ji nezavinila, Toni. Žádná máma ji nezavinila. My matky, synáčku, jsme nikdy žádnou válku nevedly; my jsme na ni jen doplácely svými dětmi. Ale já už nebudu tak hloupá, abych dala to poslední, co mám. Ať si to kdo chce vyřídí beze mne. Já už nic nedám. Tebe nedám, Toni. (4)

  7. Další dramata: Loupežník - vztah mladé a starší generace Ze života hmyzu – s bratrem Josefem, alegorie Věc Makropulos– zhudebnil Leoš Janáček – nesmrtelnost - video: Jak na vás působí hlavní hrdinka dramatu?

  8. Práce s textem: Promyslete, co mají výše uvedené ukázky společného. Jaké situace popisují? Jaká témata si Čapek pro svá dramata vybíral? Mohou být jeho hry ještě aktuální? Doložte příklady.

  9. Seznam literatury a pramenů (1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek (2) Sochrová, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce pro střední školy. Fragment. Havlíčkův Brod, 2007, s. 147 (3) Sochrová, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce pro střední školy. Fragment. Havlíčkův Brod, 2007, s. 154 (4) Sochrová, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce pro střední školy. Fragment. Havlíčkův Brod, 2007, s. 156 Video ukázka: Věc Makropulos. [online] [cit. 2013-02-19]. Dostupný na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=P09MGLERbWc