1 / 20

SpillAway Brand ™

SpillAway Brand ™. természetes összetevőjű biológiai tisztítószer család. A természet adta, mi használjuk!. A hideg zsíroldástól a pipere takarításig. SpillAway Brand ™.

frisco
Download Presentation

SpillAway Brand ™

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SpillAway Brand ™ természetes összetevőjű biológiai tisztítószer család A természet adta, mi használjuk! A hideg zsíroldástól a pipere takarításig

 2. SpillAway Brand™ Vizes bázisú, természetes összetevőket és hasznos olajbontó mikroorganizmusokat tartalmazó tisztítószer nagykoncentrátumok • Szilárd felületek tisztításához és karbantartásához használt oldószerek és vegyszerek egyenértékű kiváltása • magukba foglalják a mindennapi takarítás, felületi tisztítás, mélytisztítás, folteltávolítás, lerakódások eltávolítása teljes szerigényét. • különféle felszín alatti felépítmények (olajfogók, interszeptorok, zsírcsapdák, csatornarendszerek) tisztítására és tisztántartására • Nyílt vízi szennyeződések tisztítása • talaj és talajvíz szennyeződések tisztítására és szennyeződéstől való mentesítésére

 3. Teljes környezetvédelem! • Az emberre és a környezetre teljesen ártalmatlan összetevőkből álló nagyhatékonyságú ipari tisztítók (vizes bázisú növényi kivonatokat, észterek és hasznos, olajbontó mikroorganizmusokat tartalmazó koncentrátumok) • Teljes mértékben lebomlanaka természetben maradvány és károkozás nélkül • Aszennyeződéseket nem terhelik tovább a rendszerekbe, azokat nem káros alkotókrabontják (víz, ásványok és biotikus Co2) az elfolyó mosóvíz megszűnteti a letapadásokat és dugulásokat a felszín alatti rendszerekben (csatornahálózat, zsírfogók) • A szennyeződések nagy része „kapun belül” megszűnik

 4. Általános jellemzők Előnyök Minden termékünk teljesen természetes alapú, nem veszélyes anyag, nem toxikus, nem maró hatású, nem okoz korróziót, pH semleges, és nem tartalmaz vegyszereket A termékek nem igényelnek REACH vagy COSHH elemzést, valamint a munkavédelmi eszközök ráfordítási és betanítási költségei jelentősen csökkenthetők. Egyes termékek egyszerre több célra is felhasználhatók, egymás hatásfokát erősítik Jelentősen csökkenteni lehet a készleten lévő tisztítószerek számát, előnyösebb készlet gazdálkodást, és beszerzési alkupozíciót lehet elérni. Felülettisztító/zsír-, és olajbontó, valamint folttisztító termékeink a szerves eredetű szennyeződések 100%-át eltávolítják. Csúszásmentes padozat érhető el, így nagy mértékben hozzájárul a munkavédelmi és egészségi kockázatok csökkentésében. Valamint jobb takarítási eredmények várhatók el. Szénhidrogénes, és szerves szennyeződéseket biológiai úton (bioremedáció) vízzé és biotikus (nem ártalmas) Co2-vébontja. Minden termékünk biológiailag teljesen, maradvány nélkül lebomlik a környezetben Veszélyes anyag kezelésére és kibocsátására vonatkozó kiadások mértéke jelentősen csökken, jobb környezetvédelmi elvárások valósulhatnak meg.

 5. Általános jellemzők Előnyök Tisztító/zsírtalanító termékeknek világosan meghatározott hígítási küszöbértékei vannak Kevesebb termékfajtát kell alkalmazni tisztításkor. A termékek hatékonysága miatt kevesebb időre, munkaerőre és vízre van szükség. Mentesítő termékcsaládunk alkalmas talajban, talajvízben, felszíni vizeken történt olajos, szénhidrogénes illetve szerves eredetű szennyeződések helyszíni letisztítására és mentesítésére. Testre szabott, költségkímélő mentesítési eljárások és technológiák alkalmazhatósága. A termékcsalád egyes termékei egymással szinergiát képeznek, technológiai folyamatokban egymással összekapcsolhatók A termékekkel testreszabott, szabványosítható QHSE (minőség, egészség, biztonság és környezetvédelem) politika és követelményrendszer alakítható ki, ISO 14001 rendszerekbe integrálható, illetve segítségükkel könnyen kialakíthatók.

 6. Baktériumos tisztítók: működési elv Olajbontó baktérium enzimtermelés Hosszú szénláncok feldarabolása Baktériumok szó szerint felfalják és megemésztik a szennyezőket Maradvány: Víz, ásványok és biotikus Co2

 7. IPAR • Ipari üzemek külső és belső takarításaihoz • Csatorna hálózat dugulásainak megszűntetése • Olajfogók és tartályok tisztítása • Gépek, eszközök zsírtalanításhoz • Olajmentesítés, kiömlések letisztítása • Beívódások és letapadások felszámolása • Irodahelységek takarítása • Pipere takarítás • Gépjármű mosás • Olajos rongyok és ruházat mosása

 8. Olajos letapadások tisztítása

 9. Olajos letapadások tisztítása

 10. Garázs, javító műhely tisztítása Ipari padozat tisztítása tárcsás kefével és nagynyomású tisztítóval Olaj és csúszásmentes padozat, a lefolyó dugulása megszűnt

 11. Térkő tisztítása

 12. Olaj-víz szeparátor kezelése OWS 200 koncentrátummal 7. nap 0. nap 21. nap 14. nap

 13. Élelmiszer feldolgozás, Catering • Ipari üzemek, konyhák külső és belső takarításaihoz • Csatorna hálózat dugulásainak megszűntetése • Zsírcsapda tisztítása • Gépek, eszközök zsírtalanításhoz • kiömlések letisztítása • Beívódások és letapadások felszámolása • Irodahelységek takarítása • Pipere takarítás • Gépjármű mosás • rongyok és ruházat mosása

 14. Konyha takarítása FPT-600 koncentrátummal előtte utána

 15. Elszívó berendezés zsírtalanítása húselőkészítő Fekete mosó

 16. Paraméter Mértékegység Mintázás dátuma Eredmény Mintázás dátuma Eredmény Alapállapot FPT 600 és GTO-val kezelt szennyvíz KOIkr (mgO2/dm3) 2007.04.03. 2100 2007.05.14. 890 BOI5 (mg/dm3) 2007.04.03. 1200 2007.05.14. 600 Összes só (mg/dm3) 2007.04.03. 719 2007.05.14. 405 SZOE (mg/dm3) 2007.04.03. 167 2007.05.14. 119 KOIkr (mgO2/dm3) 2007.04.19. 1120 2007.05.25. 1710 BOI5 (mg/dm3) 2007.04.19. 850 2007.05.25. 1000 Összes só (mg/dm3) 2007.04.19. 732 2007.05.25. 610 SZOE (mg/dm3) 2007.04.19. 107 2007.05.25. 81 KOIkr (mgO2/dm3) 2007.05.02. 1900 2007.06.19. 770 BOI5 (mg/dm3) 2007.05.02. 1100 2007.06.19. 700 Összes só (mg/dm3) 2007.05.02. 429 2007.06.19. 625 SZOE (mg/dm3) 2007.05.02. 139 2007.06.19. 116

 17. Zsírcsapda kezelése lefolyóhálózaton keresztül Zsírcsapda kezelés nélkül Kezelt zsírcsapda

 18. Közlekedés, szállítás • Gépjárművek mosása • Gépterek és belső rendszerek mosása (hajózás, repülés) • Utak, úthálózatok, járdák, garázs felületek • Vasút (járművek, és vasútpálya) • Javító műhelyek • Eszközök, gépek

 19. Környezeti károk mentesítése • Felületi és mélyen beívódott talajszennyeződés felszámolása (in situ) • Szennyezett talajvíz tisztítása (in situ) • Nyílt vizek és tározók tisztítása • Havaria események rendkívül gyors felszámolása, • Azonnali mentesítés

 20. Köszönjük figyelmüket!

More Related