1 / 13

červen 2013 Michaela Dzámová , 9.A

Čím budu. červen 2013 Michaela Dzámová , 9.A. Mé dětské sny. Veterinářka Trenérka koní Učitelka. Chovatelka koní Kuchařka Doktorka. Povolání. Veterinářka. Není to lehká práce. Velká odpovědnost Až 35% zvířat může zemřít Málo osobního volna Zvířata potřebují ošetřit ve dne v noci

frisco
Download Presentation

červen 2013 Michaela Dzámová , 9.A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Čímbudu červen 2013Michaela Dzámová, 9.A

 2. Médětskésny • Veterinářka • Trenérka koní • Učitelka • Chovatelka koní • Kuchařka • Doktorka

 3. Povolání Veterinářka

 4. Není to lehká práce • Velká odpovědnost • Až 35% zvířat může zemřít • Málo osobního volna • Zvířata potřebují ošetřit ve dne v noci • Pořízení ordinace a vybavení stojí mnoho peněz • Neustálé vzdělávání

 5. Pročprávětoto? • Mám ráda zvířata • Pomoc němé tváři • Dobrý pocit z uzdravení zvířete • Tato práce mě bude bavit • Někdy lepší spolupráce než s lidmi

 6. Můj pejsek • Jmenuje se Richie • Jsou mu 4 roky • Rasa : yorkšírský teriér

 7. Cíle • Zařídit si vlastní ordinaci • Výlet do Kentucky • Setkat se s Chrisem Brownem • Stát se jednou z nejlepších ošetřovatelkou koní.

 8. Studium • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,zemědělská a zdravotnická Třebíč - přijata • VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁUNIVERZITA BRNO

 9. Výlet do Kentucky • Setkání s tamějšími trenéry a ošetřovateli • Poznat nejlepší plnokrevníky na světě • Seznámit se s trenérním prostředím a vybavením • Přiučení se od nejlepších

 10. Vzor • Chris Brown • Australský veterinář • Narozen září 1978 • Procestoval svět • TV seriál – podporuje ochranu zvířat

 11. Kdyby to nevyšlo... Náhradní varianta: • učitelka

 12. Odkazy www.greenwichmeantime.com www.wordpress.com www.townsvillebulletin.com.au www.wikipedie.com www.kentucky.apwa.net http://powerwall.deviantart.com

 13. Děkujizapozornost.

More Related