liellopi un t rs dens n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liellopi un tīrs ūdens ….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liellopi un tīrs ūdens …..

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Liellopi un tīrs ūdens ….. - PowerPoint PPT Presentation

foster
157 Views
Download Presentation

Liellopi un tīrs ūdens …..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Liellopi un tīrs ūdens….. Anna Jamieson (Anna Džeimisona) Nacionālais koordinātors PDF Ganību gaļa Pasaules Dabas Fonds Zviedrija

  2. SNOWBAL glābjot jūru no eitrofikācijas caur zālāju/mitrāju apsaimniekošanu SNOWBAL projektamērķisirpievērstuzmanību un uzlabotsapratni par ekonomiski un ekologiskiilgtspējīgāmlauksaimniecībasmetodēm, kurasmazinabarībasvielunokļūšanuBaltijasjūrā. Igauņu un LatviešuDabasFondisadarbībaarUpplandesFondu www.snowbal.net

  3. Dabīgie zālāji: dabas aizsardzība un lauksaimniecība sadarbībā

  4. Created by man and beast together over thousands of years • Exceptionally rich in biodiversity and cultural values • Can produce climate friendly meat and biomass simultaneously • Extremely rare with today's agricultural practices

  5. Florida kādreiz bija milzīgs purvs... • The settlers ditched and improved the landscape...

  6. ...un tad atnāca baltie cilvēki... • Mitrājus meleorēja ar LIELIEM grāvjiem... • ...lai izveidotu auglīgu un produktīvu lauksaimniecības zemi

  7. Florida šodien – milzīga lopu-teļu produkcija • 1,1 miljons lopu • 40 % no saimniecībām tur 1000 + lopus • Pēc skaita 10. lielākā lopkopības pavalsts ASV • Eksportē telītes uz barību iekārtēm ziemeļu pavalstīs • Govis tur ganībās visu gadu

  8. Lopsaimniecība ir kļuvisi problēmātiska... • Grāvji palīdzēja izveidot auglīgu, produktīvu zemi • Bet tad, kad līst, mēsli no laukiem ieskalojās grāvjos… • ... aizskalojās pa straumi ...

  9. ... un izraisa Everglades eitrofikāciju!

  10. Lauksaimnieki tagad viedo milzīgus “bio-filtrus” šiem notekūdeņiem