Elektronick informa n zdroje na mendelov univerzit
Download
1 / 26

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Obor management. 30. září 2013. Obsah. Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Ebsco Discovery Service Základy tvorby rešeršního dotazu. Elektronické informační zdroje na MENDELU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě' - forrest-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obsah
Obsah

 • Elektronické informační zdroje oborové

 • Elektronické informační zdroje multioborové

 • EbscoDiscoveryService

 • Základy tvorby rešeršního dotazu


Elektronick informa n zdroje na mendelu
Elektronické informační zdroje na MENDELU

Přístup na adrese:

http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze

(www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)


Elektronick informa n zdroje oborov
Elektronické informační zdroje oborové

Management v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím

 • CAB Abstracts (CABI Publishing)

 • CAB eBooks(CABI Publishing)

 • Food Science and Technology Abstracts

  (International Food InformationService(IFIS))


Cab abstracts
CAB Abstracts

 • sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí

 • obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika a management, veterinární medicína, lidská výživa atd.

 • např. Rábová, Ivana.Methodology of the Enterprise Architecture creating and the role of the Enterprise Architecture in rural development. Agricultural Economics-Zemědělskáekonomika.2010, 56 (1), 334-340. ISSN 0139-570X.

 • retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –


Cab ebooks
CAB eBooks

 • plné texty knih ve formátu pdf

 • zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky a managementu.

 • např.

 • retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –


Food science and technology abstracts
Food Science and Technology Abstracts

 • sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTA

 • obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd.

 • např. Tomšík, P. a J. Sedlo. Management of wine production with regard to its implementation into the wine markets of the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON).2013, 59(5), 202-210.ISSN 0139-570X

 • retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –


Elektronick informa n zdroje oborov1
Elektronické informační zdroje oborové

Management v EIZ společensko-vědního zaměření

 • EconLitwith Full Text (EBSCO)

 • Business Source Complete (EBSCO)

 • Regional Business News (EBSCO)

 • Safari Business Books Online (ProQuest)


 • ECON LIT with FULL TEXT

  • ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd.

  • více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives

  • plné texty neanglických časopisů

 • BUSINESS SOURCE COMPLETE

  • světová databáze zaměřená na obchod

  • plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik

  • retrospektiva od r. 1886

 • REGIONAL BUSINESS NEWS

  • obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA


Safari business books online
Safari Business Books Online

 • předplatné

 • digitální knihovna online v plném textu dostupných knih

 • 5 současných vstupů

 • tituly je možné vypůjčit minimálně na 1 měsíc

 • po jeho uplynutí lze titul vrátit a místo něho si půjčit jiný

 • na celou univerzitu je možné mít najednou půjčeno max. 50 knih v plném textu

 • vyhledávání titulů na určité téma podle klíčových slov

 • o zpřístupnění lze psát na [email protected] (Jana Kratochvílová) nebo [email protected]


Safari business books online1
Safari Business Books Online

Titul dostupný v plném textu (půjčený)

Titul, který si v plném textu mohu půjčit


Elektronick informa n zdroje multioborov
Elektronické informační zdroje multioborové

 • WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)

 • SCOPUS (ELSEVIER B.V.)

 • ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)

  • SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)

  • SPRINGER LINK (SPRINGER)

  • WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)

  • JSTOR (ITHAKA)

  • OXFORD REFERENCE (Oxford University Press)

  • EBRARY (ProQuest)

  • VERSITA (VERSITA)

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)


Web of science
Web of Science

 • abstraktová a citační databáze

 • více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“

 • databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900

 • cca 150 000 sborníků z konferencí

 • na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost

 • sedm databází:

 • Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než 8 300 periodik; 1900-);

 • SocialSciencesCitation Index (společenské vědy; více než 4 500 periodik; 1900-);

 • Arts & HumanitiesCitation Index (humanitní a společenské vědy; více než 2 300 periodik; 1975-)

 • ConferenceProceedingsCitation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)

 • ConferenceProceedingsCitation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )

 • Index Chemicus(organická chemie; 1993 –)

 • CurrentChemicalReactions(chemické reakce; 1986 –)


Scopus
Scopus

 • abstraktová a citační databáze

 • sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu

 • 19 500 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta UniversitatisAgriculturae et SilviculturaeMendelianaeBrunensis)

 • součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů

 • na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost


Academic search complete
AcademicSearchComplete

 • multioborová plnotextová a citační databáze

 • téměř 9 100 časopisů v plném textu

 • více než 7 900 recenzovaných (peer-reviewed) periodik

 • indexuje více než 13 600 časopisů

 • na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887


 • Science Direct

  • přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech

  • obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …

  • na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu

 • Springer

  • přes 2 719 titulů časopisů, z toho 2 045 dostupných na univerzitě v plném textu

  • obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …

  • na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost

 • Wiley

  • 1 500 titulů peer-reviewed časopisů

  • na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

 • JSTOR

  • Mathematics & Statistics – matematika, statistika

  • Arts & Sciences IV(obsahujekolekce Business I a II) – obchod, právo, management, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, …

  • Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, …

  • archiv digitalizovaných plných textů

  • časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (movingwall) 2 – 5 let do současnosti


Oxford reference
OXFORD REFERENCE

 • předplatné

 • slovníková kolekce od Oxford University Press


Ebrary
ebrary

 • od r. 2011 součástí společnosti ProQuest

 • knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier, ...)

 • trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu

 • půjčování na čtečky

 • k zakoupení jednotlivých titulů z oborů např. přírodní vědy, psychologie, sociologie, společenské vědy, veterinární lékařství, výpočetní technika, zemědělství, životní prostředí a jeho ochrana, ...

 • předplatné celých kolekcí (Academic Complete, Business Complete, Government Complete) nebospecializovanýchtematickýchkolekcí


Asopisy v re imu tzv otev en ho p stupu
Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu

 • Versita

  • vydavatel vědeckých časopisů a knih

  • jen v angličtině

  • dostupné online v plném textu

  • dva modely přístupů:

   • předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)

   • otevřený přístup (open access)

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  • vědecké oponované časopisy

  • dostupné online v plném textu

  • různé obory v mnoha jazycích

  • v současnosti (25. 9. 2013) 9 930 titulů časopisů


Ebsco discovery service eds
EbscoDiscoveryService (EDS)

Producent: EBSCO

 • discovery systém

 • na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy, ...)

 • vyrušení duplicitních záznamů

 • při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT)

 • hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek

 • vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail

 • u některých záznamů přímý link do plného textu

 • možnost generovat citaci určité publikace

 • A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu


Z klady tvorby re er n ho dotazu
Základy tvorby rešeršního dotazu

1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subjectheadings)

2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje)

 • Broaderterms – hierarchicky nadřazený deskriptor

 • Narrowerterms – hierarchicky podřazený deskriptor

 • Relatedterms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie)

 • Usedfor – ekvivalentní vztah

  3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME, ...), wildcards (*, $, ...)

  4. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz

Z klady tvorby re er n ho dotazu wild cards
Základy tvorby rešeršního OPERÁTORYdotazu – wildcards

* , $

Např. manage* =manage, manageability, managed, management,manager, ...

wom$n = woman,women


Elektronick informa n zdroje na mendelov univerzit1

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě OPERÁTORY

Obor management

Děkuji za pozornost

Jana Kratochvílová

ÚVIS – Informační centrum

[email protected]


ad