slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora. doktorant: Vana Košta mentor: prof. dr. sc. Ivica Grković Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Splitu. uvod. Inervacija srca. Nodozni ganglij.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora' - forrest-herrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Imunohistokemijska obilježja i utjecaj tjelovježbe na srčane neurone u nodoznom gangliju štakora

doktorant: Vana Košta

mentor: prof. dr. sc. Ivica Grković

Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Splitu

slide2

uvod

Inervacija srca

slide3

Nodozni ganglij

Imunohistokemijska obilježja

 • neurotransmiteri: glutamat, katekolamini, serotonin,
 • acetilkolin
 • neuropeptidi: CGRP, ENK, galanin, NPY, SOM, SP, NKA,
 • VIP
 • IB4, N52, TRPV1
 • bjelančevine koje vežu kalcij: CALR, CALB, PARV
slide4

Imunohistokemijska obilježja “srčanih” neurona u nodoznom gangliju

svega 2-5 % svih neurona nodoznog ganglija

 • Aδ vlakna
 • C vlakna 70%
 • N52 61%
 • IB4 20 %
 • SP 17%
 • CGRP 9%
slide5

Utjecaj tjelovježbe na srce

 • povećanje udarnog srčanog volumena
 • povećanje volumena desne i lijeve klijetke
 • hipertrofija miokarda
 • promjene u nadzornom djelovanju autonomnog
 • živčanog sustava
slide6

Utjecaj tjelovježbe na vagus

 • pojačana vagalna aktivnost
 • smanjenje srčane frekvencije u mirovanju (Lin et al. 1972., Wisloff et al. 2001., Danson et al. 2003.)
 • kardioprotektivni utjecaj tjelovježbe posredovan vagusom(Buch et al. 2002. i Buchheit et al. 2004.)
slide7

Utjecaj tjelovježbe na neurone

 • povećanje broja neurona u hipokampusu koji eksprimiraju bjelančevine koje vežu kalcij (Arida i sur. 2004 i Choi i sur. 2009.)
 • nastanak novih neurona u području hipokampusa(Jin i sur. 2008.)
 • produljeno preživljenje neurona (van Praag i sur. 1999. i Jin i sur. 2008.)
slide8

Ciljevi istraživanja

 • Obilježiti „srčane“ neurone unutar nodoznog
 • ganglija koji se projiciraju u različite dijelove srca i
 • obilježene skupine neurona usporediti brojčano,
 • morfološki i imunohistokemijski.
 • Utvrditi može li intenzivna aerobna tjelovježba i
 • posljedična promjena srčane strukture izazvati
 • promjene neurokemijskog fenotipa osjetnih srčanih
 • neurona u nodoznom gangliju štakora.
slide9

Hipoteze istraživanja

Imunohistokemijske karakteristike osjetnih neurona koji inerviraju srčane klijetke i pretklijetke su različite.

Tjelovježba i posljedične strukturalne promjene lijeve klijetke bit će dovoljan poticaj za kvantitativne i imunohistokemijske promjene osjetnih srčanih neurona u nodoznom gangliju.

slide10

metode istraživanja

Pokusne životinje

Sprague-Dawley rats

N=24

slide12

Priprema tkiva

Mjerna jedinica = 1mm na D, 400μm na E i 100μm na slici F

slide13

Dvostruka imunohistokemija

Primarna i sekundarnaprotutijela

izolektin konjugiranim s fluorescein isotiocijanatom (FITC) (1:200, Sigma, St. Louis, SAD)

slide14

Tjelovježba

 • 8 tjedana
 • 60 min/dan
 • 5 dana/tjedan
 • nagib 10º
 • 28 m/min
slide15

Statistički postupci

 • Broj FB pozitivnih neurona, promjer stanica, tjelesna težina životinja i težina njihovih srdaca izražen je kao aritmetička sredina±SD.
 • Hi-kvadrat test koristili smo za usporedbu imunopozitivnosti među skupinama, a za ostale podatke Kolmogorov-Smirnov test nakon kojeg je slijedio t-test ili ANOVA
 • Obrada se napravila uz pomoć GraphPad (La Jolla, CA, USA) računarskog programa; razina statističke značajnosti je p<0,05.
slide16

rezultati

Obilježja neurona nodoznog ganglija koji inerviraju srce štakora

 • prosječan broj FB obojanih

neurona u nodoznom gangliju 51

(51±30, 9-133)

 • značajno veći br neurona koji se

projicirao u klijetke nego u

pretklijetke 65,8±35 vs. 39,6±21,

p=0,03

N=1344

slide17

Neurokemijski fenotip i morfološka obilježja srčanih aferentnih neurona u nodoznom gangliju

Izolektin pozitivni srčani neuroni

23% IB4+ neurona projicira se u desnu stranu srca dok se u lijevu stranu srca projicira 16% IB4+ neurona (p=0,01, Hi-kvadrat test).

Mjerna jedinica = 50µm.

slide18

Neurofilament 200 pozitivni srčani neuroni

60% neurona je koji se projiciraju u lijevu klijetku su N52+, dok je udio N52+ neurona koji se projiciraju u desnu klijetku 44% (p=0,03, Hi-kvadrat test).

Mjerna jedinica = 50µm.

slide19

Kalretinin pozitivni srčani neuroni

36% neurona koji se projiciraju u klijetke su CALR+, dok je samo 11% neurona koji se projiciraju u pretklijetke CALR+ (p<0,0001, Hi-kvadrat test).

Mjerna jedinica = 25µm.

slide20

Neurokemijski profil neurona u nodoznom gangliju koji se projiciraju u različite dijelove srca. Svi podaci su prikazani kao proporcije s postotkom u zagradama.

slide21

Neurokemijski profil dvostrukog bojenja (kolokalizacije) FB-om obilježenih neurona u nodoznom gangliju koji se projiciraju u različite dijelove srca. Svi podaci su prikazani kao proporcije s postotkom u zagradama.

slide22

Utjecaj tjelovježbe na srce i neurone nodoznog ganglija štakora

Utjecaj tjelovježbe na srce i tjelesnu težinu vježbanih i kontrolnih životinja. Vrijednosti su izražene kao aritmetičke sredine±S.D.

slide23

Neurokemijski profil neurona nodoznog ganglija koji se projiciraju u lijevu klijetku u životinja podvrgnutih tjelovježbi i u kontrolnih životinja. Svi podaci su prikazani kao proporcije s postotkom u zagradama.

slide25

Utjecaj tjelovježbe na veličinu srčanih neurona

 • U skupini podvrgnutoj tjelovježbi promjer N52+ neurona (24,5±4,5μm, N=30) značajno je veći i od promjera CALR+ (21,2±3,2μm, N=30) i od IB4+ neurona (21,4±4,2μm) (p=0,0071, jednosmjerna analiza varijance (ANOVA) za nezavisne uzorke popraćena Bonferronijevim testom).
 • Promjer N52+ neurona značajno je veći u životinja podvrgnutih tjelovježbi nego u životinja u kontrolnoj skupini (p=0,016, t-test za nezavisne uzorke).
slide27

Utjecaj tjelovježbe na imunohistokemijske karakteristike svih neurona unutar nodoznog ganglija

Neurokemijski profil svih neurona nodoznog ganglija u životinja podvrgnutih tjelovježbi i kontrolnih životinja. Svi podaci su prikazani kao proporcije s postotkom u zagradama.

* p=0.007, Hi-kvadrat test

slide28

zaključci

Neuroni koji se projiciraju u različite dijelove srca imaju različite imunohistokemijske karakteristike temeljene na njihovoj imunoreaktivnosti na IB4, N52 i CALR.

Neuroni nodoznog ganglija koji šalju svoje projekcije u srce imaju drugačije osobine i to ne samo kada ih se uspoređuje međusobno (ovisno u koji dio srca se projiciraju) nego i kada ih se uspoređuje s ostalim neuronima u nodoznom gangliju ili s neuronima u spinalnim ganglijima koji se projiciraju u srce.

slide29

Rezultate pojedinih imunohistokemijskih bojenja neurona u štakora važno je promatrati u odnosu na dob životinja.

Intenzivna tjelovježba u štakora ne dovodi do promjena u imunoreaktivnosti na IB4, N52 i CALR unutar neurona nodoznog ganglija koji se projiciraju u lijevu klijetku.

Morfološka obilježja neurona koji se projiciraju u lijevu klijetku kao i imunohistokemijska obilježja ostalih neurona unutar nodoznog ganglija mijenjaju se kao odgovor na tjelovježbu.

slide30

Utvrđivanje postojanja različitih podskupina neurona koji su odgovorni za inervaciju točno određenog dijela srca važno je jer takve podskupine predstavljaju vrlo preciznu metu za daljnja istraživanja i potencijalni cilj na koji se može djelovati terapijski.

Tjelovježbom uvjetovane morfološke i imunohistokemijske promjene neurona unutar nodoznog ganglija upućuju na mogućnost da je upravo nodozni ganglij inicijator vagalnih promjena koje nastaju kao posljedica dugotrajne tjelovježbe.