liderlik ve motivasyon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liderlik ve Motivasyon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liderlik ve Motivasyon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Liderlik ve Motivasyon - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

Liderlik ve Motivasyon. Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi. Liderlik Teorileri -2. Liderlik kuramlarının gelişimi. Durumsallık Yaklaşımları. 1960’lardan sonra yönetim kavramındaki değişiklikler liderlik yaklaşımını da etkilemiş, araştırmacılar lider ve grubunun etrafındaki çevreye odaklanmıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liderlik ve Motivasyon' - flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liderlik ve motivasyon

Liderlik ve Motivasyon

Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi

durumsall k yakla mlar
Durumsallık Yaklaşımları
 • 1960’lardan sonra yönetim kavramındaki değişiklikler liderlik yaklaşımını da etkilemiş, araştırmacılar lider ve grubunun etrafındaki çevreye odaklanmıştır.
 • Değişik durum ve şartlar > değişik liderlik tarzları
 • En iyi liderlik tarzı yoktur
 • Lider içinde bulunduğu durum neyi gerektiriyorsa ona göre davranmalıdır
 • Zaman zaman demokratik, zaman zaman otoriter olabilir
durumsall k yakla mlar1
Durumsallık Yaklaşımları
 • Bir çok değişken arasında ilişkiler:

Liderlik <> Lider <> Çalışma koşulları

 • Liderlik davranışının boyutları
  • Gelişen teknolojinin sürekli değiştirdiği üretim tarzına
  • Değişim hızına paralel belirlilik/belirsizlik durumuna
  • Örgütün dayandığı otokratik/demokratik kültür altyapısına
  • Liderin kişiliğine
  • Yapılacak işlerin gereklerine
  • Grup üyelerinin niteliklerine, tavırlarına
  • Örgütsel ve fiziksel çevreye göre değişiklik göstermektedir.
durumsall k yakla mlar2
Durumsallık Yaklaşımları
 • Liderlik bireyin nitelik ve davranışları sonucunda ortaya çıkmamaktadır
 • Aksine çevrenin ve koşulların etkisi altında ortaya çıkmaktadır
 • Belli durumlarda ve çevrelerde lider olabildiği halde, değişik çevre ve koşullarda lider olamayabilir
liderli i etkileyen fakt rler
Liderliği etkileyen faktörler
 • Liderin içinde bulunduğu durumu belirleyen ve liderin davranışları ve başarısını etkileyen faktörler (Hellriegel, Scolum ve Woodman, 1988)
 • 1. Liderin kişisel özellikleri
 • 2. İzleyenlerin kişisel özellikleri
 • 3. Grubun özellikleri
 • 4. Örgütün yapısal özellikleri
fiedler in etkin liderlik modeli
Fiedler’in etkin liderlik modeli
 • Lider tarzını iki boyutta inceler
  • İlişkiye yönelik: insanlarla ilgilidir, lider karşılıklı güven, saygı ve çalışanların gereksinimlerini dinleme, giderme
  • İşe yönelik: görevi yaparak motive olur, açık-net talimatlar, performans değerlendirme
 • Ohio Yaklaşımı gibi ve hatta davranışsal Blake & Mouton liderlik ızgarasının boyutlarına benzer
fiedler in etkin liderlik modeli1
Fiedler’in etkin liderlik modeli
 • LPC (Least preferred Co-worker- En az tercih edilen iş arkadaşı) Ölçek kullanarak ölçüm yapılır.
 • İki kutuplu ölçek
  • Sevimli, arkadaşça, red edici, gergin, mesafeli
  • Sevimsiz, arkadaşca olmayan, kabullendirici, rahat, yakın
 • Lider en az tercih edilen iş arkadaşını
  • olumlu tanımlarsa (yüksek LPC) > ilişkiye yönelik lider, diğerlerin duygularına hassas
  • Olumsuz tanımlarsa (düşük LPC) > göreve yönelik lider, göreve insanlardan fazla değer verir
liderin durum fakt rleri
Liderin durum faktörleri
 • Liderin durumu üç faktöre göre ortaya çıkar (Wagner, 1998)
  • Lider-İzleyen ilişkisi: izleyenler lidere güven saygı duyarsa > iyi. İzleyenler az yada hiç güvenduymazsa, saygı göstermezse > kötü.
  • Görevin yapısı: izleyenlerin amacı ve bu amaca ulaşmak için kullandıkları araçlar net ise > yüksek görev yapısı ve yapısal görev
  • Pozisyonun gücü: Bulunduğu konum dolayısıyla liderin izleyenlerini sahip olduğu gücü (ödüllendirme, cezalandırma, terfi verme, tenzil etme) varsa ve kullanıyorsa.
lidere durum kontrol nerileri fiedler1
Lidere durum kontrol önerileri (Fiedler)
 • Fiedler durumun istenirliliğini belirtmede kullanılan 3 değişkenin liderlik davranışına uygunluğunu belirlemek için sekiz özgün koşul tanımlar
 • Lider davranışını değiştirmeyeceği için grubun hangi liderlik tarzına uygun olduğunu belirlemeye çalışır
 • Örgütteki koşullar o liderlik tarzına uygun duruma getirilmelidir
 • Modelde dikey eksenler düşük ve yüksek ilişki, yatay eksen diğer üç değişkenin çeşitli bileşimlerini göstermektedir
 • Liderler düşük yada yüksek LPC leri olsa bile doğru durumu bulurlarsa etkili lider olabilirler. Düşük LPC li hem çok olumlu hem çok olumsuzda lider olabilir, ama yüksek LPC li orta olumlulukta lider olabilmekte.
fiedler
Fiedler
 • Uygun lider tarzı, çeşitli durumlardaki kontrol derecesine bağlıdır
 • Başarılı ve etkin liderlik için durum ve liderlik tarzının örtüşmesi gerekir
 • Durum ve liderlik tarzının örtüşmemesi durumunda durumu değiştirmeye çalışmak liderlik tarzını değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır
 • Kutuplaştırıcı bir model sunmaz, liderin karşı karşıya kaldığı pratik duruma göre değişen bir liderlik davranışları yelpazesi sunar… durum değişir > davranış değişir
liderli in hayat e risi
Liderliğin Hayat Eğrisi
 • Görev yönelimi ve ilişki yönelimine ek olarak üçüncü boyut (Hersey ve Blanchard, 1988)
 • Etkinlik- Etkililik
 • Başarılı ve etkili yönetsel liderlik arasında ayırımı vurguladılar
 • Başarılı yönetici: tehditlere, baskıya, yaptırımlara başvurarak personelin organizasyonun gerektirdiği işleri yapmasını sağlayabilir. Planlanmış hedeflere ulaşacaktır. İnsanlar kendisine öfkeli ve kızgın olacakları için etkili olmayabilir.
 • Etkili yönetici: Çalışma grubundaki insanları zorunlu oldukları işleri yapmaya esinlendirdiği, motive ettiği , çalışanların işletme kadar kendi gereksinimlerin karşılandığını hissettiği, tatmin duygusu içinde olduğu için lider başarılı olduğu kadar etkilidir.
liderli in hayat e risi1
Liderliğin Hayat Eğrisi
 • Göreve dönük ve ilişkiye dönük davranış temel boyutlarında dört temel liderlik tarzı bulunmaktadır.
 • Olgunluk: kişilerin kendi davranışlarını yönlendirmede sorumluluk alma istek ve yetenekleri
 • İzleyenlerin olgunluk düzeyi
  • iş olgunluğu: iş ile ilgili bilgi ve beceri düzeyi
  • psikolojik olgunluk: bir şey yapmaya istekli olmak, saygı ve güzen duymak
hersey ve blanchard
Hersey ve Blanchard
 • Söyleyen: (Gi) lider rolleri tanımlar, çeşitli görevelr için ne-nasıl-nerede-ne zaman yapılacak söyler. Emir veren
 • Fikir satan (Gİ) hem emir verir hem de destek verir
 • Katılan (gİ) lider kolaylaştırır ve iletişim kurar, izleyiciler karar verir
 • Yetki devreden (gi) lider az oranda emir ve destek verir
 • Modele eleştiriler:
  • Olgunluk karmaşık bir kavramdır, modelde sadece iki boyutu ele alınmıştır
  • Örgütsel politika ve gruplar arası etkileşim yok sayılmıştır
  • İzleyenlerin yüksek derecede yeterli fakat kendine az güven duyabilecekleri göz önüne alınmamıştır
kaynaklar
Kaynaklar
 • Paksoy, H.M. (2008). Küreselleşme, Liderlik ve Liderlik teorileri. Liderlik ve Motivasyon. (Ed.) C. Serinkan.Nobel Yayın:Ankara
 • Şahin, F. (2012). Büyük adam düşüncesinden liderlikte özellikler kuramına kavramsal bir bakış. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1).