Kapaliny - PowerPoint PPT Presentation

kapaliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapaliny PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 28
Kapaliny
617 Views
Download Presentation
flynn-mclaughlin
Download Presentation

Kapaliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapaliny

 2. Kapaliny • Vlastnosti kapalin • Hydrostatický tlak • Spojené nádoby • Pascalův zákon • Archimédův zákon • Těleso v kapalině

 3. Vlastnosti kapalin

 4. Vlastnosti kapalin • Nemají vlastní tvar • Mají vlastní objem • Tekutost • Nestlačitelnost • Existence povrchové vrstvy

 5. Vlastnosti kapalin

 6. Hydrostatický tlak • Hydrostatický tlak je způsoben vlastní tíhou kapaliny. Jednotka je pascal. • ph = h.ρ.g ph… hydrostatický tlak ρ … hustota g … 10 N/kg

 7. Dobrovolný domácí úkol

 8. Hydrostatický tlak - praxe • Kesonová nemoc • Hlubinné ryby • Přehrady • Ponorky • Kapačky

 9. Hydrostatický tlak

 10. Hydrostatický tlak

 11. Hydrostatický tlak

 12. Spojené nádoby • Spojené nádoby jsou nádoby spojené u dna, aby mohla kapalina protékat z jedné do druhé.

 13. Spojené nádoby

 14. Spojené nádoby - použití • Vodojem • Hadicová libela • Vodoznak • Odpady • Sudy na zahradě • Vodotrysk

 15. Spojené nádoby

 16. Spojené nádoby

 17. Pascalův zákon • Jestliže na kapalinu působí vnější síla pak tato síla vyvolá ve všech místech stejný tlak.

 18. Pascalův zákon použití

 19. Pascalův zákon - použití • Kolikrát má jeden z pístů větší obsah průřezu, tolikrát větší síla na něj působí.

 20. Pascalův zákon - použití

 21. Archimédův zákon

 22. Archimédův zákon • Na těleso ponořené do kapaliny působí vztlaková síla, která má směr svisle vzhůru a velikost Fvz = VT.ρK.g

 23. Těleso v kapalině

 24. Těleso v kapalině • Těleso plave • Těleso se vznáší • Těleso jde ke dnu

 25. Těleso plave • Fvz > G • ρK >ρT • Dřevo ve vodě

 26. Těleso se vznáší • Fvz = G • ρK = ρT

 27. Těleso jde ke dnu • Fvz < G • ρK <ρT • Ocel ve vodě