Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08. Disposition. Backspegel Förutsättningar och upplägg på arbete Principer Exempel. Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - benedict


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationerErfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledningBilly Josefsson, Staffan Törner2004-06-08


Disposition
Disposition situationer

 • Backspegel

 • Förutsättningar och upplägg på arbete

 • Principer

 • Exempel


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP situationer

Bilder o grafik Billy Josefsson och Magnus Jonnsson


Modernt atm system
Modernt ATM system?? situationer

 • Säkert

 • Flexibelt

 • Uppgiftsbaserat

 • Logiskt

 • Intuitivt

 • “Sparsmakat”

 • Kompatibelt

 • Modifierbar

 • Vänligt

 • Kostnadseffektivt

 • Hantera nya krav


Framsidan av s2000 hmi t
Framsidan av S2000 - HMI´t! situationer

 • Baserad på Hicks och Fitts lagar samt omfattande operativ erfarenhet

 • Utvecklad under en period från 1991 fram till 31/10 1997--

 • Tid c:a 15-20 manår, kostnad c:a 100 miljoner kronor

 • Harmoniserad

 • Fortgående utveckling med Eurocontrol och Industri

 • Demonstrerat och förklarat för användaren ( FL / FS )

 • DSI projektet (Denmark, Sweden & Eurocontrol)

 • Används i ”real time” simulering under SweDen96 och 98

 • Implemeterat i bl.a.( Flax, SIGMA/RDP, AWOS m.m )

 • Ett gott exempel


Ansats 1994
ANSats 1994- situationer

 • Kompetens behov

 • LFV riktad kompetensutveckling av bla. Computer Science, Psychology, Ergonomics

 • Samverkan Universitiet, Liu, Lith, UM grupp,

 • M Helander, C Wickens, S Dekker

 • Insikt att det behövs Operativ+ Human Factors, Teknisk och Ekonomisk styrning


Strukturerad ansats
Strukturerad ansats situationer

 • HTA, hierarkisk uppgiftsanalys

 • OTA, observations uppgiftsanalys

 • OHA, operativ risk analys

 • CTA till viss del, kognitiv uppgiftsanalys

 • NASA TLX, subjektiva, cortisol, video

 • Radio / telefon vs systemstöd

 • Estetiska bedömningar

 • Safety addresseras implicit

 • “Behaviour & Styleguide for Modern ATM system”


Principer
Principer situationer

 • minimum presentation av information (Hicks law)

 • minimera mus hantering (Fitts law)

 • minimera mus inmatningar (prevent RSI)

 • användande av färger (Merwin&Wickens,1993; Reising&Calhoun,1982; Martin,1984)

 • undvika / undertrycka ej relevanta uppgifter, öppna och stänga fönster

 • “display design principles” (Wickens,1992)


Lfv ans hmi principer
LFV ANS HMI Principer situationer

 • Rent

 • Fokus på viktig information

 • Minimum av färger

 • Gråskalor och genomtänkt, konsistent färgkodning

 • Direkt återmatning på vad jag gör

 • Integrering av nödvändiga ”actions”

 • Intiutivt och grafiska komponenter

 • Så kort väg som möjligt för att nå alla funktioner

 • Flexibelt

 • Konsekvent gränssnitt samt fokuserande på uppgiften

 • Använd människan till det hon är bra på!


Larmfilosofi
Larmfilosofi situationer

 • Proaktiv syn

 • Skydda operatören från larm

 • ”Graceful degradation”

 • Planeringsfel (varning) akut fel (utökad varning)

 • Backup system finns ”hot sby”

 • Bygga systemstöd för typfel kommunikation, monitorering

 • Uppföljning o modifiering


Hur hitta r tt information
Hur hitta rätt information? situationer

 • Passiv fokusering ger förbättrad läsbarhet och signifikant snabbare navigering i listor och etiketter

 • Länkad presentation etikett-lista-verktyg


Roll down bar huvudmeny
Roll Down Bar situationer( huvudmeny )

 • Blir synlig när pekaren når kanten på skärmen.

 • Flexibel och intiutiv att använda


Air situation display toolbar verktyg f r radarbilden
Air Situation Display Toolbar situationer( verktyg för radarbilden )

 • Kan tas fram var som helst inom radarfönstret

 • Använder passiv fokusering

 • Ger access till alla komponenter som konfigurerar radar-bilden

 • Flexibel


Range centering mimic inst lling av arbetsomr de
Range & Centering ”mimic” situationer( inställing av arbetsområde)

 • Ger möjlighet till val och skapande av n ”utsnitt”

 • Range & Off-centre kan göras med endast ett handgrepp

 • Multipla utsnitt

 • Intuitivt

 • Omedelbar feedback


Target mimic inst llning av radarsvar samt etikett
Target mimic situationer( inställning av radarsvar samt etikett )

 • Lätt och intuitivt sätt att ställa de olika parametrarna för radarsvaret och etiketten


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Map Selection situationer( aktivera kartor m.m. )

 • Folder-tekniken ger möjlighet till lätta och snabba val samt ger en klar feedback till operatören.

 • Flexibel


Trender
Trender situationer

 • Industrin bygger egen kompetens

 • Samverkan med industrin ökar

 • Användare är ATC, piloter, flygplats

 • Europa-perspektiv kommer


Radarsvar med etikett
Radarsvar med etikett situationer

 • Minimum med information visas

 • Passivt stöd för att hitta rätt i etikett

 • Lätt att hitta rätt i etiketten


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987 situationer

180


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

*VMA CEI EMRG ALRT COORD situationer

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

*VMA CEI EMRG ALRT COORD situationer

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

13:45 situationer

Flightleg

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

015 situationer

Headingvector

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987 situationer

180

H015

Inmatad kurs


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987 situationer

180

H015

PRL


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

COORD situationer

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

EM

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

E

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Väntläge situationer


Stack manager window holding f nster
Stack Manager Window situationerHolding-fönster

 • En grafisk presentation i vertikalled

 • Visar på ett enkelt sätt ev. konflikter

 • Implicit fokus för att visa etiketten

 • Flexibel


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS123 150 situationer

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS123 150 situationer

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS333 100

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS333 070 situationer

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS123 150

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS333 070 situationer

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

C

SAS123 ARRE B737/M

150 YYYH 19 ESSA

150 100 ASP

AHDG

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS246 130 situationer

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS246 130 situationer

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

CARD situationer

Nm

5

C/S 1 C/S 2

C/S 3 C/S 4

C/S 5 C/S 6

C/S 7 C/S 8

5 10 15

Min

Verktyg

 • CARD

 • FLEG

C/S 2 FK28

280

C/S 1 FK28

280


S kerhetsn t

C/S 2 FK28 situationer

280

C/S 1 FK28

280

Säkerhetsnät

 • Kollisionsvarning

 • Markkollisionsvarning

 • ”Skjutområdesvarning”


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS124 situationerSI

261 35

270

BRA321 SI

350 32

SAS321 SI

270

SAS321 90+

SAS123 SI

258 

270


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning
Slut situationer


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Arbetspositionen situationer


Nuvarande arbetsposition
Nuvarande arbetsposition situationer

 • Maximalt utbyggd (för mycket?), rörig

 • Många skärmar och inmatningssystem

 • Ca 130 cm bred


Arbetspositionen viktiga faktorer
Arbetspositionen, viktiga faktorer situationer

 • Enhetlig för FL och assistent

 • Ergonomisk och komfortabel

 • Integritet, det är min arbetsplats MEN samtidigt behöver jag ha kontakt med medarbetareUtveckling och anpassning1
Utveckling och anpassning situationer

 • Inmatning sker i huvudsak med ”mus”*

 • Tangentbord används i begränsad omfattning av FL

 • * viss valfrihet finns