informace o 7 ministersk konferenci procesu evropsk hospod sk komise osn ivotn prost ed pro evropu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Informace o 7. ministerské konferenci procesu Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“. Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie. Základní informace. Astana, Kazachstán 21. – 23. 9. 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Informace o 7. ministerské konferenciprocesu Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie

  2. Základní informace Astana, Kazachstán 21. – 23. 9. 2011 Cílprocesu: posílenímezinárodníspoluprácečlenskýchzemí EHK OSN a partnerů (byznyssektoru, nevládníchorganizací) Letošnítémata: • Zelenáekonomika, • Udržitelnásprávavodníchzdrojů a vodníchekosystémů Delegace ČR: ministrživotníhoprostředí Mgr. TomášChalupa, náměstekministraprůmyslu a obchoduIng. Milan Hovorka

  3. Výstupy konference • Ministerská deklarace, • Shrnutí předsedy obsahující výstupy z diskuzí v rámci kulatých stolů k oběma tématům konference, • Přijetí zprávy o stavu ž.p. regionu EHK OSN, • Představení iniciativy Kazachstánu s názvem "Zelený most" (má sloužit k propojení a evropského regionu v oblasti ochrany ž.p., transferu technologií a investic šetrných k ž.p.) • Zdroj: http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html

  4. Téma: zelená ekonomika Okruhy určené k projednání • Jaké kombinace opatření mají potenciál zajistit dosažení zelené, vše zahrnující a konkurenceschopné ekonomiky prostřednictvím integrovaného přístupu v oblastech, jako jsou doprava, bydlení, energetika, zemědělství a vzdělávání? • Jak mohou výzkum, inovace a investice pomoci přechodu k zelené ekonomice? • Jak může efektivní nakládání se zdroji přispět k udržitelnosti a konkurenceschopnosti na lokálních, regionálních a globálních trzích? • Jak může proces EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“ přispět k výstupům týkajícím se zelené ekonomiky na konferenci Rio+20?

  5. Téma: zelená ekonomika CO JE ZELENÁ EKONOMIKA? Program OSN pro ž.p. (UNEP) + EHK OSN “Zelená ekonomika je taková, která vede ke zvýšenémulidskémublahua sociální spravedlnosti, zatímco značně omezuje environmentální rizika a ekologické nedostatky. Spojené národy nahlíží na zelenu ekonomiku jako na nástroj k dosažení trvale udržitelného rozvoje a k eliminaci chudoby.“

  6. Téma: zelená ekonomika CO JE ZELENÁ EKONOMIKA? OECD a zelený růst “Zelenýmrůstem se rozumípodporahospodářskéhorůstu a rozvojepřisoučasnémzajištěnítoho, abypřírodníaktivainadáleposkytovalazdroje a environmentálníslužby, nanichžzávisínášblahobyt. V tomtosmyslumusí proto podněcovatinvestice a inovace, ježbudouoporoutrvaleudržitelnéhorůstu a dajívzniknoutnovýmekonomickýmpříležitostem.”

  7. Prezentované postoje k zelené ekonomice • Shoda, že neexistuje „jeden metr pro všechny“; • Potřeba vytvoření strategie; • Metoda celkových plných nákladů; • Shoda nad investicemi energetické účinnosti a efektivního využívání surovin a do obnovitelných zdrojů energie; • Zviditelnění hodnoty ekosystému.

  8. Prezentované postoje k zelené ekonomice • Efektivní využívání zdrojů a inovace jsou stěžejní pro zelený růst; • Důraz na dostatečnou předvídatelnost pravidel zelených strategií; • Konkurenceschopnost a udržitelnost jdou ruku v ruce, jde o vzájemně posilující se koncepty; • Princip nákladové efektivity je třeba brát vždy v potaz; • Zelené ekonomiky závisí na úspěšných podnicích; • Analýza nákladů a výnosů musí předcházet zavedení různých opatření, ať jde o daně, dotace nebo jiné nástroje; • Úloha státu spočívá v definování podmínek umožňujících přechod k zelené ekonomice; • Příklady dobré praxe úsilí o udržitelnou spotřebu a produkci mohou ukázat účinnost využívání zdrojů a mohou snížit náklady byznys sektoru; • Podpora využívání životního cyklu výrobků; • Přímé zahrnutí byznys sektoru do mezivládních strategií zvyšuje šanci na úspěch.

  9. Závěr „Cestovní mapa“ pro zelenou ekonomiku - návrh směřující ke Konferenci o trvale udržitelném rozvoji Rio + 20

  10. Děkuji za pozornost. Mgr. Viktor Havlice havlice@mpo.cz