Download
j magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia

Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia

 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv Pozícionálási háttéranyagok - Research

 3. Foglalkoztatás-bővítés -> lakosságnak jó: van munkahely, biztonságérzet Gazdasági növekedés, ami növeli az állam által elosztható pénzt -> jobb szolgáltatások Az ÚMFT-vel kapcsolatos elvárások

 4. 1, Öngondoskodás 2, Normakövetés 3, Társadalmi szolidaritás 4, Egyéni teljesítmény tisztelete Általános tudatformálás

 5. MI IZGALMAS MA? - Think-Tank Összefoglaló • A többszázezres közönségnek szóló tömegtájékoztatás egyre inkább szórakoztatóipari tevékenység. • A közönség túlnyomó része akkor érdeklődik egy közéleti, vagy komoly tartalmú információ iránt, ha abban a maga számára érdekes motívumot – az életviszonyait veszélyeztető, döntően befolyásoló, a gyermekeire hatással lévő, az egészségét - érintő elemet talál. • A nyers és közvetlen anyagi információk és értékek mellett erős fogékonyság az érzelmi, nem anyagi töltetű történetek iránt – ez utóbbi körben sztereotípiák alapján osztályozzák a szereplőket és az információkat.

 6. A komoly, közéleti és társadalmi kihatásait tekintve fontos információk, tartalmak fogadtatásakor a politikusok tipikusan nem számítanak hiteles forrásnak A hiteltelenség alapvető okcsoportja a beváltatlan ígéretek halmaza és az állami szervezetrendszer működésében azonosítható számtalan hiba Még nem többségi felfogás a közönség körében, hogy az EU „mi vagyunk” – túlnyomórészt külpolitikai tárgyként értékelik A közönség nagy része nem rendelkezik pontos képpel az EU és Magyarország kapcsolatáról a tipikusan politikus információ-közvetítők miatt kétséges hitelességű a szervezet, kétségesek a hazai fejlesztési manőverek Korrupciós gyanú is támad a fejlesztési lehetőségek kihasználásának taglalásakor

 7. Depresszió, erőtlenség, értékrendi válság(Egy fel nem nőtt társadalom tünetei)

 8. Új Magyarország Fejlesztési Terv Pozícionálás fejlesztés első tesztfázisokon keresztül

 9. Tesztelt pozícionálások„Felelősség”(Te felelősséged, hogy milyen lesz az ország.)„Összefogás”(Most össze kell fognunk, mert össznemzeti ügyről van szó.)„Itt és most”(Soha vissza nem térő lehetőség.)„Utolsó esély”(Határon mozgunk, most itt az utolsó lehetőség.)

 10. Ki ne szeretne egy, a mainál jobban, átláthatóbban működő, boldogabb, biztonságosabb, gazdagabb, élhetőbb Magyarországot? Egy olyan Magyarországot, ahol az emberek odafigyelnek egymásra, ahol mindenki betartja a jogszabályokat, ahol a szeretteinket biztonságban tudhatjuk, ahol több a munkalehetőség, ahol a munkahelyek biztosak, kiszámíthatóak, ahol a sorsunkról magunk gondoskodunk, ahol a gyermekeink jövője biztosított. Egy új Magyarországot… Felelősség

 11. Az Új Magyarország közös „gyermekünk“, akire Neked is vigyáznod kell, akiért felelősséget kell vállalnod, akinek a sorsa a Te kezedben van. Hogyan lehetsz az Új Magyarország jó gondviselője? Például úgy, hogy Te is betartod a Rád vonatkozó „játékszabályokat“, felelős állampolgárként viselkedsz, és ezt a hozzáállást várod el másoktól is. Aktívan részt veszel kezdeményezésekben, hogy segítsd a közös ügyeink előmozdítását. Magyarország most soha nem látott fejlesztési, fejlődési lehetôség előtt áll. Rajtad is múlik, hogy ez az új kezdet mennyire lesz sikeres. Érezd át ennek a helyzetnek a felelősségét! Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy a magad szintjén jobban menjenek a dolgok, hogy az új „csodagyereket“ irigyeljék mind a környezô országok. A gyermekeid is hálásak lesznek érte.

 12. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az Európai Uniós forrásokból 7000 milliárd forintnyi összeget biztosít ennek a világnak a felépítésére. Ennek azonban csak akkor lesz hosszú távon is eredménye, ha ezt a forrást megalapozottan, felelősségteljesen költjük el. Mindenki megtalálhatja a feladatát ebben az építkezésben: lesz aki pályázik, s van aki betartja a mindennapi szabályokat, hogy az Új Magyarország nap mint nap valóra tudjon válni.

 13. Érezd át ennek a helyzetnek a felelősségét!(Társadalmi szemléletformálás)

 14. Közgondolkodás és nézőpont fejlesztéseÉletstílus fejlesztése

 15. Az Új Magyarország brand:A felelősségről „Teremtsünk olyan helyzetet, ahol a felelősség nem bukásként, vagy felelősségrevonásként, hanem kihívásként, megmérettetésként, feladatként, hivatásként jelenik meg! Ne heroikus pátosszal, hanem a ‘dolgot magát’ problémamegoldó, praktikus józansággal tegyük”(Bibó István)

 16. Miért választotta a célcsoport a „Felelősséget”?

 17. Vágyott kép és a valós kép frusztráló távolsága(A rendszerváltás túlzott várakozása,a választások túligérései,az EU túlzott várakozása mind az embereken kívüli okokra tolta a problémát és a lehetséges megoldásokat… )

 18. „Mindig csak készülődünk arra, hogy élni fogunk, de sohasem élünk igazán! A kisgyerek az angol gyerekmesékben megtanulta, hogy mindig holnap van lekváros kenyér, sosem ma!” (R.W.Emerson)

 19. Az általános rosszkedv, nem csak külső okoknak tulajdonítható. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és belső erővel kell megszabadulnunk tőle. A régi rend (vallás, hazaszeretet, társadalmi hovatartozás) már nem véd meg pajzsként a káosztól… Ez pedig egzisztenciális szorongáshoz és lemondáshoz vezet.(Csíkszentmihályi Mihály, Flow-elmélet)

 20. „Az illuzórikus biztonságérzet előbb-utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat, hogy a fejlődés szükségszerű és az életnek könnyűnek kellene lennie, gyorsan elvesztik a bátorságukat és erejüket, amikor problémával találják szembe magukat.” (Kis Paszkál, ELTE szociálpszichológia tanszék, tanszékvezető)

 21. Mi a megoldás?

 22. „Adj neki felelősséget és célt” (Kis Paszkál, ELTE szociálpszichológia tanszék, tanszékvezető)

 23. „A szeretetteljes és játékos versengés az akarat megerősödéséhez és a nyerni akarás érzésén keresztül az önbecsüléshez vezet.” (Bruno Bettelheim, pszichológus)

 24. „Mindegyikünknek van elképzelése arról, hogy mit szeretnénk elérni az életben, mielőtt meghalunk. Életünknek az lesz a minőségi mutatója, hogy milyen közel kerülünk kitűzött célunkhoz. Ha meg sem tudjuk közelíteni, közönyösek leszünk, ha akár csak részben is elérjük, boldogok.” (Csíkszentmihályi Mihály, FLOW)

 25. „Probléma akkor keletkezik, amikor valaki csak arra összpontosít, amit el akar érni és elfelejti örömét lelni a jelenben.” (Csíkszentmihályi Mihály, FLOW)

 26. Teremtsük meg a „Flow” érzést!

 27. Új Magyarország nem lesz.Nem fogunk soha „eljutni” oda.Nem fog soha „felépülni”.Nem lesz soha „kész”.Új Magyarország van. Ezért a csinálásban, a folyamatban kell örömet találnunk… ez maga az Új Magyarország!

 28. Az örömteli élmény játék, művészet, ünnepélyek, szertartások, sportszerepjáték, versengés

 29. „A Flow-emberek pezsgő életet élnek, haláluk napjáig tanulnak és erős kötelék fűzi őket más emberekhez. Talán legnagyobb erejük abban rejlik, hogy urai saját életüknek.” (Csíkszentmihályi Mihály, Flow)

 30. „Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a tiszta támogatást, amit egykor nyújtani volt képes, minden embernek magának kell megtalálnia a saját eszközét. Az egyénnek, hogy képes legyen felülemelkedni a félelmein, függetlenné kell válnia a társadalmi környezetétől, hogy ne csak azok a jutalmak és büntetések irányítsák. Meg kell tanulnia jutalmaznia saját magát!” (Csíkszentmihályi Mihály, Flow)

 31. Flow, avagy a folyamat marketingje

 32. Flow motivációk „Amikor egy társadalmi rendszer nem a büntetésre támaszkodik, akkor az örömöt használja fel csalétekként, hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. Sokszor azonban hiába találkozik potenciális örömforrással, nem elégítik ki, hiszen ezek mások, mint amire vágyik… Ezért kell definiálni az örömöt.”(Csíkszentmihályi Mihály,Flow)

 33. Meg kell találnunk minden pillanat jutalmát a munkában!Nem kell jövőbe vesző célokért küszködni,és minden unalmas napot azzal befejezni, hogy talán holnap történik valami jó!Ezektől a nyomasztó kötelékektől kell elsősorban megszabadulni!

 34. Flow: az örömteli élmény1. Elvégezhető feladat kitűzése2. Összpontosítás lehetősége3. Világos cél4. Azonnali visszacsatolás5. Erőlködés nélkül, elkötelezetten6. Saját cselekedeteim feletti kontroll érzése7. A folyamat izgalmas

 35. Új Magyarország Fejlesztési Terv Kommunikációs Stratégia

 36. Feladat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv számára hosszú távon működőképes pozícionálás fejlesztése. A platform a későbbiekben az NFÜ összes célcsoportja számára lefordítható kell legyen. Olyan ‘Big Picture’ márkaötlet, amely a teljes kommunikációban, riportokban, rendezvényeken, kiszolgálásban jelen lehet.

 37. Kommunikációs cél Az Új Magyarországhoz elvezető ÚMFT márkaként való pozícionálása, amihez érzések, értékek, üzenetek kötődnek, melyeket egy jel, egy szlogen felmutatásával azonnal megidézhetünk. Olyan hely betöltése, amely széles társadalmi körben elfogadott. Pozitív érzelmi fogadtatás megteremtése. Az ÚMFT ‘Big Picture’ felépítése, hogy mindenki megértse, mi ez, és miért jó. Forrásfelhasználás aktivizálása.

 38. Flow-építés Megtanulni örülni: big picture kampány, dicséret kampány – bízni magunkban (origo kampány retro elemekkel, első szakasz) 2. Megtanulni élvezni a „csinálást” (folytatás - második szakasz) Észrevenni az eredményeket (folytatás - harmadik szakasz) Újra élvezni a „csinálást” (folytatás - negyedik szakasz, …stb.)

 39. Üzenetek

 40. Kampányüzenet Vannak emberek, akiknek a teljesítménye Magyarország motorja. Ugye ismered ôket? (egyéni teljesítmény tisztelete) Most a Te kezedben van a lehetôség, most Te is ilyen lehetsz! Érezd át ennek a helyzetnek a felelôsségét! Ha korrektül belerakod a tudásod és tenniakarásod, mi adjuk a támogatást. Ugye meg tudod csinálni? (öngondoskodás, normakövetés) A gyermekeink is hálásak lesznek érte. (társadalmi szolidaritás)

 41. Társadalmi szerződés Te adod a felelősséget, mi adjuk a támogatástA támogatásért felelősséget adsz cserébe!

 42. Reason to believe 390 Millió adófizető állampolgárral kötöd a dealt! Tanulj meg üzletet kötni az EU állampolgáraival!