Globalizacja
Download
1 / 51

GLOBALIZACJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 421 Views
 • Uploaded on

GLOBALIZACJA. mgr Magdalena Sztukiel, Katedra Biznesu Międzynarodowego. Globalizacja. Zespół procesów prowadzących do intensyfikacji ekonomicznych, politycznych i kulturowych stosunków poprzez granice. Globalizacja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLOBALIZACJA' - fiorella-gohery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Globalizacja

GLOBALIZACJA

mgr Magdalena Sztukiel, Katedra Biznesu Międzynarodowego


Globalizacja1
Globalizacja

 • Zespół procesów prowadzących do intensyfikacji ekonomicznych, politycznych i kulturowych stosunków poprzez granice.


Globalizacja2
Globalizacja

 • Przestrzenna reorganizacja produkcji i penetracja przemysłów poprzez granice, powiązania rynków finansowych, dyfuzja technologii i upodobania się norm, standardów wytwarzania oraz stylów konsumpcji na całym świecie.


Globalizacja3
Globalizacja

 • Stały postęp w liberalizacji handlu światowego i znoszenie barier w swobodnym przepływie towarów i usług.

 • Liberalizacja przepływów kapitałowych i deregulacja rynków finansowych.


Globalizacja4
Globalizacja

 • Nowe technologie i szerokie wykorzystanie rewolucji informacyjnej i telekomunikacyjnej, traktowanej jako trzecia rewolucja przemysłowa.


G wne nurty globalizacji globali ci
Główne nurty globalizacji – globaliści

 • Globalizacja jest nową epoka w dziejach ludzkości,

 • Globalizacja jako zjawisko kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe,

 • Integracja gospodarek,

 • Globalizacja daje nowe możliwości: nowe rynki, dostęp do kapitału, szerszy dostęp do informacji i technologii,

 • Globalizacja promuje efektywność i wydajność,

 • Globalna efektywność.


G wne nurty globalizacji krytycy globalizacji
Główne nurty globalizacji –krytycy globalizacji

 • Pesymistyczne widzenie przyszłości świata w warunkach „zwycięstwa globalnego nacjonalizmu i postępującej globalizacji opierających się na neoliberalnych zasadach amerykańskich”


G wne nurty globalizacji krytycy globalizacji1
Główne nurty globalizacji –krytycy globalizacji

 • Ujednolicenie rynku jako zagrożenie dla cywilizacji: „ ujednolicanie rynku jest źródłem upadku wartości, załamania się solidarności społecznej, standardów opieki społecznej oraz ograniczania roli państwa w realizacji narodowych celów rozwoju.”


G wne nurty globalizacji krytycy globalizacji2
Główne nurty globalizacji –krytycy globalizacji

 • Kryzysy finansowe,

 • Nowa konkurencyjność :wzrost wydajności = ograniczenia miejsc pracy,

 • Nierówności społeczne,

 • Możliwości rozwoju dla pewnej grupy ludzi,

 • Wzrost bezrobocia strukturalnego i upadek państwa dobrobytu,

 • Westernizacja lub amerykanizacja życia,

 • „ Globalizacja to przede wszystkim rozprzestrzenianie się zachodniego kapitalizmu, zachodnich instytucji oraz zwycięstwo neoliberalnych idei i rynku.”


G wne nurty globalizacji globalsceptycy
Główne nurty globalizacji - globalsceptycy

 • „ Nie mamy do czynienia z gospodarką globalną ani z globalną cywilizacją, a raczej z pojawieniem się różnego rodzaju różnic etycznych i cywilizacyjnych.”

 • Globalizacja jest mitem i nic specjalnie nowego nie ma miejsca w stopniu integracji światowej, co upoważniałoby do mówienia o powstaniu nowej ery,


G wne nurty globalizacji globalsceptycy1
Główne nurty globalizacji - globalsceptycy

 • Gospodarka światowa w ubiegłych wiekach była bardziej zglobalizowana,

 • Nie ma globalizacji, ale jest internacjonalizacja gospodarki światowej,

 • Struktura gospodarki jest trójbiegunowa, a nie globalna.


Zwolennicy koncepcji globalnych transakcji
Zwolennicy Koncepcji Globalnych Transakcji

 • „Prawie wszystkie kraje, lub części ich terytorium, czy segmenty społeczeństwa funkcjonują jako część większej całości globalnego sytemu w wielu lub kilku wymiarach”,

 • Globalizacja znacznie różni się od poprzednich jej wcieleń, buduje daleko idące konsekwencje ekonomiczne, społeczne i inne,


Zwolennicy koncepcji globalnych transakcji1
Zwolennicy Koncepcji Globalnych Transakcji

 • Przyspieszenie procesów globalizacji: postęp technologiczny, siły rynkowe, decyzje polityczne rządów,

 • Deregulacja, prywatyzacja, liberalizacja,

 • Stratyfikacja i marginalizacja państw,

 • Państwo nadal zachowuje ostateczna, legalna władzę na swoim terytorium.


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Globalizacja rynków

 • Deregulacja,

 • Liberalizacja przepływów kapitału,

 • Bardzo szybkie przemieszczanie się prywatnego kapitału,

 • Różnorodność transakcji finansowych (nowe instrumenty finansowe, mnogość pośredników),


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej1
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Elektroniczne przepływy finansowe,

 • Rynki homogeniczne (oferujące produkty o zbliżonym standardzie i użyteczności),

 • Macdonalizacja,

 • Globalizacja rynków bankowych,

 • Megafuzje, przejęcia, alianse (deregulacja prawa antymonopolowego).


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej2
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Rynki pracy i migracje ludności

 • Swobodny przepływ ludności ,

 • Rewolucja informatyczna – praca w domu,

 • „Low-cost producers”,

 • Zagrożenie zrównania płac poniżej standardów występujących obecnie w najuboższych krajach wysoko uprzemysłowionych,


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej3
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Niejednorodna praca (różnice w kwalifikacjach),

 • Lepsza infrastruktura firm w krajach rozwiniętych,

 • Łatwiejszy dostęp do B+R,

 • Pełna specjalizacja w produkcji odmiennych dóbr (kraje uprzemysłowione i rozwijające się).


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej4
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Globalizacja działalności gospodarczej

 • Wzrost przepływu Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich (ZIB),

 • Zmniejszanie barier w handlu i przepływach kapitału,

 • Przewaga lokalizacyjna i technologiczna,

 • Zmiana form organizacji i zarządzania,

 • Presja konkurencji globalnej,

 • Poszukiwanie długofalowej przewagi konkurencyjnej (np. megafuzje).


Istota i mechanizm globalizacji gospodarki wiatowej5
Istota i mechanizm Globalizacji Gospodarki Światowej

 • Globalizacja produkcji przemysłowej

 • Zmiany technologiczne, telekomunikacyjne, obniżenie kosztów transportu,

 • Badania + Rozwój (B+R),

 • KnowledgeBased Company – gospodarka oparta na wiedzy.


Cechy kszta tuj ce globalizacj
Cechy kształtujące globalizację

 • Wielowymiarowość,

 • Integrowanie,

 • Międzynarodowa współzależność,

 • Silny związek z postępem nauki, techniki i organizacji,

 • Dialektywizm,

 • Wielopoziomowość.


Czynniki kszta tuj ce proces globalizacji
Czynniki kształtujące proces globalizacji

 • Postęp naukowo-techniczny

  • system masowej produkcji- Fordyzm

  • elastyczna produkcja- Postfordyzm


Czynniki kszta tuj ce proces globalizacji1
Czynniki kształtujące proces globalizacji

 • Zmiany w konkurencji międzynarodowej

  • zmiany w popycie

  • zmiany w podaży

  • oligopolizacja

  • bariery wejścia na rynek


Czynniki kszta tuj ce proces globalizacji2
Czynniki kształtujące proces globalizacji

 • Polityka ekonomiczna

  • deregulacja rynku finansowego

  • wielostronna liberalizacja handlu międzynarodowego

  • regionalna integracja gospodarcza