globalizacja nowa etyka nowy j zyk zachodniej kultury n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY. Zmiany w kulturze Zachodu. Globalizacja kultury, Dekadencja moralności opartej na prawie naturalnym, Sekularyzacja (wyrzucanie z życia społecznego odniesienia do transcendencji), Rewolucja seksualna,. Zmiany w kulturze Zachodu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY' - pooky


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w kulturze zachodu
Zmiany w kulturze Zachodu
 • Globalizacja kultury,
 • Dekadencja moralności opartej na prawie naturalnym,
 • Sekularyzacja (wyrzucanie z życia społecznego odniesienia do transcendencji),
 • Rewolucja seksualna,
zmiany w kulturze zachodu1
Zmiany w kulturze Zachodu
 • Cywilizacja śmierci w imię wolności (aborcja, eutanazja, in vitro)
 • Głoszenie „śmierci” Boga (w konsekwencja śmierć: ojca, małżonka, dziecka)
 • Neopoganizm i promowanie okultyzmu (tęsknota za „nieznanym”),
podatny grunt dla rewolucji
Podatny grunt dla rewolucji
 • Poszukiwanie nowego porządku po II wojnie światowej,
 • Wyrzucenie moralności z życia seksualnego,
 • Ideologia postmodernizmu (brak prawdy, obiektywnych norm i wartości),
podatny grunt dla rewolucji1
Podatny grunt dla rewolucji
 • Bierność chrześcijan (słaba wiara i zagubienie po Soborze Watykańskim II),
 • Dobrobyt społeczeństwa zachodniego,
 • Bierność zachodnich państw i oddawanie części praw w ręce międzynarodowych organizacji (ONZ, Unia Europejska).
mity rewolucji kulturalnej
Mity rewolucji kulturalnej
 • Zagrożenie przeludnieniem Ziemi,
 • Feministyczne hasło ucisku mężczyzn nad kobietami (hasło ideowe ruchu feministycznego),
 • Mit wolnej miłości (bez zobowiązań),
 • Mit prawa do wyboru (bez poznawania obiektywnej prawdy),
 • Mit zdrowia reprodukcyjnego (a nie otwarcie na płodność).
etapy rewolucji kulturalnej
Etapy rewolucji kulturalnej
 • Rewolucja przemysłowa (walka kobiet o prawa m.in. do aborcji),
 • Rewolucja seksualna (odrzucenie moralności, autorytetu, prawa naturalnego, prawdy o małżeństwie, religii),
etapy rewolucji kulturalnej1
Etapy rewolucji kulturalnej
 • Rewolucja kulturalna (wyzwolenie od wszelkich norm moralnych, religijnych, kulturowych, społecznych)
 • Ta rewolucja dokonuje się bez krwi, po cichu (z pominięciem demokracji, dyskusji ogólnonarodowych). Przez to nie wywołuje reakcji sprzeciwu, odmowy, samoobrony. Wróg jest ukryty!
nowa globalna etyka
Nowa, globalna „etyka”
 • Tworzy się globalne „wartości”,
 • Promują ją państwa, konferencje i agendy ONZ, międzynarodowe organizacje pozarządowe (wpływają na politykę, sądy, stanowione prawo),
 • ONZ przyznało sobie monopol na rozstrzyganie kwestii etycznych,
nowa globalna etyka1
Nowa, globalna „etyka”
 • Tworzy się nowy „język” – niewyraźnie zdefiniowany, mgliste pojęcia, różnorodność interpretacji,
 • Znikają słowa: prawda, rodzina, ojciec, mąż, żona, sumienie, wola, dziewictwo, dobro, grzech, przyzwoitość.
 • Różnorodność opinii, orientacji seksualnych, zachowań, wartości
dekonstrukcja poj
Dekonstrukcja pojęć

1. Zmienia się język, zamienia się znaczenie pojęć.

2. Nowe pojęcia wprowadzają nowe paradygmaty w etyce zastępując dotychczasowe uniwersalne, oparte na wierze, filozofii chrześcijańskiej:

 • Rodzina – para, związek partnerski
 • Małżonkowie - partnerzy
dekonstrukcja poj1
Dekonstrukcja pojęć
 • Szczęście - dobrobyt
 • Autorytet rodziców – prawa dziecka
 • Sumienie - wolny wybór
 • Komplementarność płci – równość między partnerami
 • Dziecko poczęte - zarodek
nowy globalny j zyk
Nowy globalny „język”
 • Nowomowa kreuje u odbiorcy świat nieistniejący, świat „pseudo” i zasłania prawdziwą rzeczywistość czyniąc ją niedostępną rozpoznaniu,
 • „Język stwarza rzeczywistość, formuje myślenie i rozumienie rzeczywistości,
 • „Taki mamy świat, jaki jest nasz język”
 • „Prawda rzeczy tkwi w słowie”
 • Tworzy się setki nowych pojęć, których sens jest niejasny, mglisty
s ownik nowych poj
Słownik nowych pojęć

Globalizacja, zrównoważony rozwój, etyka globalna, jakość życia, prawo wyboru, równość szans, prawa reprodukcyjne, orientacja seksualna, różnorodność seksualna, wolność kulturowa, bezpieczna aborcja, pleć kulturowa (gender), prawa dziecka (dziecko może wybierać wartości niezależnie od rodziców),

najwy sze normy nowej kultury
Najwyższe normy nowej kultury
 • Absolutne prawa wyboru,
 • Zasada unikania dyskryminacji,
 • Tolerancja wobec inności,
 • Przekonanie o nieistnieniu wartości absolutnych, uniwersalnych,
 • Wszystkie interpretacje mają równą wartość,
dyktatura nowej kultury
Dyktatura nowej kultury
 • „Dyktatura relatywizmu” (Benedykt XVI)
 • Manipulacja masami przez ośrodki mediów,
 • Swoisty zamach stanu (w białych rękawiczkach)
 • Mniejszości narzucają swoje normy większości (elity narzucają większości swoją ideologię),
dyktatura nowej kultury1
Dyktatura nowej kultury
 • Nacisk organizacji feministycznych i gejowskich (narzucenie kłamstwa ,
 • Hierarchie, autorytety się zawaliły,
 • Nowa „etyka” wchodzi do edukacji (podręczniki szkolne, szkolenie nauczycieli),
 • Wszędzie panuje równość opinii (chaos, brak odniesień),
dyktatura nowej kultury2
Dyktatura nowej kultury
 • Brak odniesień do Boga (człowiek sam staje się dla siebie bogiem),
 • Prawa człowieka wyobcowane z naturalnego porządku,
 • „Bożek” tolerancji (nie ma tolerancji dla tradycyjnych wartości, zakazuje się zakazywać),
 • Władza „ekspertow” - ich opinii nie można podważać,
nowa wizja rodziny
Nowa wizja rodziny
 • Prawo do wyboru (aborcja) w miejsce prawa dziecka do życia od poczęcia,
 • Zdrowie reprodukcyjne w miejsce planowania rodziny,
 • Naturalny porządek rodziny oparty na małżeństwie mężczyzny i kobiety traktuje się jako stereotyp kultowy, wymysł Kościoła,
nowe prawa cz owieka
Nowe prawa człowieka
 • Prawo do wolności słowa,
 • Prawo do własnego ciała,
 • Prawo do wolnej miłości (seks bez zobowiązań),
 • Prawo wyboru kobiety (aborcja),
 • Prawo do edukacji seksualnej,
nowe prawa cz owieka1
Nowe prawa człowieka
 • Prawo do antykoncepcji,
 • Prawo do wolności od ograniczeń etycznych,
 • Prawo do posiadania dziecka (in vitro),
 • Prawo do „godnej” śmierci (eutanazja).
techniki rewolucji kulturalnej
Techniki rewolucji kulturalnej
 • Techniki inżynierii społecznej (narzuca się konsensus globalny),
 • Pozornie wszystko jest po staremu (kościoły, szpitale, edukacja, rodziny, kultura) jedynie wróg jest wewnątrz (nowe wzorce, nowe myślenie),
tereny rewolucji kulturalnej
Tereny rewolucji kulturalnej
 • Nowe prawo stanowione,
 • Mentalności styl życia,
 • Zasady postępowania w firmach,
 • Zmiany programów nauczania,
 • Nowe normy w polityce,
 • Zmiany w opiece zdrowotnej,
 • Nowe podejście do rozwoju społecznego,
 • Przemiana zasad demokracji,
skutki rewolucji kulturalnej
Skutki rewolucji kulturalnej
 • Dekonstrukcja obrazu człowieka i natury,
 • Demoralizacja społeczeństwa,
 • Rozbicie naturalnego porządku małżeństwa i rodziny,
 • Nowe prawa zagrażają samemu człowiekowi (już nie wie kim jest!)
 • Zagubiona tożsamość narodowa,
 • Zagubienie młodzieży (brak mocnych fundamentów dla projektu życia),
lekarstwo na etyk globaln
Lekarstwo na etykę globalną
 • Bronienie człowieka przed nim samym,
 • Ewangelizacja kultury,
 • Sprzeciw wobec ataku na uniwersalne wartości,
 • Ukazywanie prawdy o człowieku stworzonym na obraz Boga,
 • Zachowanie niezależności od tych zmian,
 • Język głoszonych wartości dostosowany do mentalności człowieka XXI w.,
opracowa ks marcin kozyra
Opracował ks. Marcin Kozyra

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ