Download
uitleg notenschrift n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uitleg notenschrift PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uitleg notenschrift

Uitleg notenschrift

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Uitleg notenschrift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uitleg notenschrift Hoe lees je noten? Hoe speel je die noten op een piano, gitaar of klokkenspel

 2. G-sleutel • De G-sleutel geeft aan waar de G zit: • Bij de tweede lijn van onderen = In het rondje van de sleutel. Daar zit de G lijn. Alle noten op die lijn heten G

 3. G noten van verschillende lengte

 4. Noten kunnen op de lijn staan of tussen de lijnen

 5. Een G op piano en gitaar • Een G op de piano: • Afwisselend zijn er groepjes van twee en drie zwarte toetsen. • Tussen drie zwarte toetsen zitten twee witte toetsen. De linker van die twee is de G. • Een G op gitaar: • Op een gitaar geef je een toon aan met twee cijfers. B.v. 1.3 • Het eerste getal verwijst naar de snaar. 1 is de dunste is de dunste snaar. • Het tweede getal 3 verwijst naar de positie. De eerste positie zit vlak bij de stemknoppen, tel dan verder tot 3

 6. Alle G’s op piano en gitaar • Alle G’s op een piano: • Van laag naar hoog zijn er zeven G-toetsen op een piano. • Hoe vind ik ze? Zoek naar een groepje van 3 zwarte toetsen. Van de twee witte toetsen daartussen is het steeds de linker. • Alle G’s op de gitaar: • 6.3 en 6.15 • 5.10 en 5.22 • 4.5 en 4.17 • 3.0 en 3.12 • 2.8 en 2.20 • 1.3 en 1.15

 7. Het alfabet bij muziek A B C D E F G Zeven letters, meer letters gebruiken we niet. Rechts van de G komt weer een A. Links van de A komt weer een G

 8. Drie octaven notennamen

 9. Het alfabet op een Duits klokkenspel A H C D E F G Zeven letters, meer letters gebruiken we niet. Rechts van de G komt weer een A. Links van de A komt weer een G

 10. Hoog en laag bij notenschrift en piano notenschrift piano Naar rechts klinken de tonen steeds hoger. Naar links klinken de tonen steeds lager. • Hoe hoger in de noten balk, hoe hoger de toon. • Hoe lager in de notenbalk, hoe lager de toon.

 11. Ezelsbrug: Hoe vind ik een toets op een piano? Alle antwoorden zijn goed! • De D zit altijd tussen twee zwarte noten. • De C zit altijd links van twee zwarte noten. • De F zit altijd links van drie zwarten. • De G zit tussen drie zwarte toetsen in en is dan de linker toets.

 12. intervallen Afstanden meten in de muziek Priem . Secunde . . Terts . . . Kwart . . . . Kwint . . . . . Sext . . . . . . Septime . . . . . . . Oktaaf . . . . . . . .

 13. c d e f g a b c’ d’ e’ f’ g’ a’ b’ c’’ d’’ e’’ f’’ g’’ a’’ b’’ Intervallen. Tel de eerste toon mee! Vier naar rechts van af de g’: g’ a’ b’ c’’ = kwart Zes naar links vanaf g’ f’ e’ d’ c’ b = sext