llp erasmus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LLP/ERASMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LLP/ERASMUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

LLP/ERASMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

LLP/ERASMUS. Základné informácie pre študentov. ERASMUS? Lifelong Learning programme Európskej únie . “ Z ameriava sa na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. ”. WHO ? Erasmus môže absolvovať študent, ktorý:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LLP/ERASMUS' - finola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
llp erasmus

LLP/ERASMUS

Základné informácie pre študentov

erasmus lifelong learning programme eur pskej nie
ERASMUS?LifelongLearningprogramme Európskej únie

“Zameriava sa na zvyšovanie kvalityvysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít.”

who erasmus m e absolvova tudent ktor
WHO?Erasmus môže absolvovať študent, ktorý:
 • je občanom Slovenskej republiky, alebo EU
 • má trvalý pobyt v Slovenskej republike
 • je študentom vysokoškolskej školy ,ktorá ma chartu ERASMUS
goals ciele mobility

[SMS]

GOALSCiele mobility
 • umožniť jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych krajín a iných oblastí štúdia,
 • podporiť spoluprácu medzi inštitúciami a obohatiť vzdelávacie prostredie hostiteľských inštitúcií,  
 • prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti prostredníctvom vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich odborníkov,
 • uľahčiť prenos kreditov a uznanie štúdia v zahraničí s využitím ECTS alebo kompatibilného kreditného systému.
need dokumenty na prihl senie
NEEDDokumenty na prihlásenie
 • StudentApplicationForm
 • LearningAgreement
 • Štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku)
 • Motivačný list (v slovenskom jazyku)
 • (Všetky dokumenty je potrebné odovzdať príslušnému Erazmus koordinátorovi v presne stanovené obdobie )
kontaktn osoby
Kontaktné osoby

Zoznam katedrových/fakultných koordinátorov UCM:

     • http://www.ucm.sk/docs/dokumenty/zahranicie/erasmus-zoznam_katedrovych_koordinatorov_llp_2012_2013_v02.doc
 • ErasmusStudentNetwork[ ESN Slovakia ] [ ESN UCM Trnava ]

erasmusucmtrnava@gmail.com , ucm@esn.sk

grant financovan aktivity
GRANTFinancované aktivity

“Grant je finančný príspevok na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú pri mobilite študentov .“

 • pobytové náklady,
 • cestovné náklady,
 • náklady na ubytovanie,
 • atd.
slide11

Bc. Martina Gabajová

Presidentof ESN UCM Trnava