slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Mine” mentees: PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Mine” mentees:

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

”Mine” mentees: - PowerPoint PPT Presentation

finn
167 Views
Download Presentation

”Mine” mentees:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Relation mentee/mentee`s forældre/mentor – bud på, hvordan mentee og forældre involveres, så de spiller en aktiv rolle i relationen og selv opsøger mentor

  2. ”Mine” mentees: • ”Olga” og mor ”Petra” • ”Børge” og mor ”Yrsa” (og far ”Morten”)

  3. Overordnede overvejelser: • Rammer for mentoraftalen: • Udgangspunkt i den enkelte mentee • Helhedsbillede af mentee: • Familiebaggrund/relationer i øvrigt • Det faglige/skolen • Udfordringer/svage sider • Stærke sider

  4. Eksempel på mentoraftale - 1 • Målet er, at Olga i løbet af mentor-perioden bliver i stand til selv at klare sin uddannelse. • Susanne deltager i intro-samtale på Kold. Olga giver Susanne besked om tidspunkt. • Olga og Susanne bestiller uddannelses-kort. Olga foreslår mødetidspunkt.

  5. Eksempel på mentoraftale - 2 • Olga og Susanne holder tæt kontakt ved start på forløbet. • Olga sender sms om, hvordan første skoledag er gået. Susanne ringer evt. tilbage. • Olga sender hver fredag i 4 uger sms om, hvordan ugen er gået. • Susanne sms`er løbende og spørger, hvordan det går.

  6. Eksempel på mentoraftale - 3 • Efter de første 4 uger aftaler Olga og Susanne, hvordan deres kontakt skal være fremover. • Olga sender sms til Susanne, hvis hun ikke er i skole • Oplever, noget i skolen er svært for hende • Vil fortælle noget godt, om en god oplevelse, en god karakter måske…

  7. Eksempel på mentoraftale - 4 • Vi kan ændre i denne aftale, hvis vi synes, det bliver nødvendigt. • Nyt for næste mentorperiode: • Mor/far melder tilbage til Susanne, hvis mentee ikke virker glad for skolen/bliver hjemme osv., og de ikke selv kan få gang i samtalen om det.