slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mål for perioden: Sos: Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill.’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mål for perioden: Sos: Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill.’

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Mål for perioden: Sos: Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill.’ - PowerPoint PPT Presentation

finley
134 Views
Download Presentation

Mål for perioden: Sos: Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill.’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GR U N N L O V E N 2 0 0 Å R 31. mars – 4. april Plan for uke 14– 5. kl. Mål for perioden: Sos: Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill.’ Pass på å bruke fine og gode ord til hverandre. No: Lese og svar på spørsmål. Lære om adjektiv. Grunnlovjubiléet. Ma: Multiplikasjon – flere regneoperasjoner på en gang. Eng:.Kunne skrive setninger . Bøye adjektiv. Na: Få en fin naturopplevelse på vei til Røyningsbu. Samf: Norge – landsdeler og fylker

  2. Informasjon: Takk for gode samtaler med dere. Nå begynner vi på nytt kap. med multiplikasjon. Her er det kanskje to regneoperasjoner i samme stykket. Husk at vi skal multiplisere/dividere før vi ev. også skal addere eller subtrahere. (Vi voksne har lært å sette parenteser, det gjør vi ikke her ennå). Eksempel på s. 64. Multiplikasjonstabellene skal pugges – nå jobber vi fram mot et ‘gangesertifikat’. På ‘gruble.net/matte finner du gode øvingsoppg. Denne uka skal vi gå på tur til Røyningsbu. Ha med god niste/drikke (noe mat blir det sikkert å få) , gode klær og støvler.Ha sykkel – vi sykler til Risdal og går derfra. Værforbehold. Dersom noen har lyst til å være med, er det koselig. Dersom dere skal søke eleven fri fra skolen for mer enn én dag, må dere sende inn et skjema der dere søker om permisjon. Dette finner dere i venstremenyen under dokumenter eller på 5. kl. sin side. Da trenger dere ikke skrive i meldingsboka, men skjemaet må leveres inn. Hestehoven er kommet. Gloser: insult, speechless, cheeky, backward, waste Grammatikk: smart - smarter – the smartest Beautiful – more beautiful – most beautiful Skolens nettside finner du på minskole.no/sorp

  3. Uke 14

  4. Vi hadde en flott tur til Alida sine beste-foreldre. Vi gratulerer Zuzanna som fyller året denne uka.