Hvorfor skal b rn have rettigheder
Download
1 / 43

Hvorfor skal børn have rettigheder? - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Hvorfor skal børn have rettigheder?. Sundvolden 11. november 2013 Per Schultz Jørgensen. Børn har ret til. At have en mening At give udtryk for den Ikke at blive slået At blive støttet og hjulpet At få et godt liv Ikke at blive diskrimineret. Det er en ny forståelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvorfor skal børn have rettigheder?' - doctor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvorfor skal b rn have rettigheder

Hvorfor skal børn have rettigheder?

Sundvolden

11. november 2013

Per Schultz Jørgensen


B rn har ret til
Børn har ret til

 • At have en mening

 • At give udtryk for den

 • Ikke at blive slået

 • At blive støttet og hjulpet

 • At få et godt liv

 • Ikke at blive diskrimineret


Det er en ny forst else
Det er en ny forståelse

 • I det gamle samfund var børn underlagt de voksne

 • Børn skulle disciplineres

 • Underordnes og indordne sig

 • De skulle ikke have nogen mening

 • Men opdrages, undervises og arbejde


Hvorfor denne nye opfattelse
Hvorfor denne nye opfattelse?

 • Den sker op gennem 1900 tallet

 • I en modernisering af samfundet

 • Især efter 1960erne og 1970erne

 • Demokratisering

 • Humanisering

 • Frem mod vores supermoderne samfund


Opbrudssamfundet
Opbrudssamfundet

 • De store paraplyer er borte

 • Det individualiserede samfund

 • Den enkelte skal klare sig selv

 • Nye krav om kompetence

 • Og især nye krav om selvstændighed

 • Det er også en ny familie

 • Og en ny opdragelse

 • Derfor skal børn have rettigheder


Der er fire gode grunde
Der er fire gode grunde

 • Politisk: børn er medlemmer af et demokratisk samfund

 • Socialt: børn ved bedst på nogle områder, der handler om dem selv

 • Pædagogisk: børn lærer mere når de selv er inddraget

 • Dannelsesmæssigt: børns karakterdannelse forudsætter ansvar – og rettigheder.


B rnekonventionen
Børnekonventionen

1924: Geneve-erklæringen om barnets rettigheder

1954: Erklæringen om børns rettigheder

1981: ombudsmand for børn i Norge!

1989: Konventionen om børns rettigheder


V rdigrundlag
Værdigrundlag

 • Respekt for barnet som ligeværdigt menneske

 • barnets behov for omsorg og beskyttelse

 • barnets rettigheder og integritet

 • barnets meninger, som skal høres og tillægges passende vægt


Portal artikler
Portal-artikler

Artikel 2 - diskrimination: alle børn skal behandles lige uden hensyn til race, hudfarve, køn, sprog mv.

Artikel 3 – barnets bedste interesse: i alle foranstaltninger skal barnets bedste interesse komme i første række

Artikel 6 – ret til livet: børn skal sikres overlevelse og udvikling

Artikel 12 – børneperspektiv: børns skal høres


Fn s b rnekonvention som dokument
FN´s børnekonvention som dokument

 • Et fantastisk dokument med 54 artikler

 • Men svært at virkeliggøre fuldt ud

 • Den er en hensigtserklæring, der skal fortolkes

 • Og den rummer dilemmaer

 • Den er et redskab og en hjælp til vi voksne til at styre efter

 • Derfor forudsætter den voksne, der har en holdning


Hvad er barnets bedste
Hvad er barnets bedste?

 • Børnekonventionens artikel 3: i alle foranstaltninger vedr. børn skal barnets bedste komme i første række.

 • Hvad er barnets bedste?

 • Barnets udviklingspotentiale

 • Den sociale vinkel: Forholdet til kammerater

 • Barnets følelse af sikkerhed: Barnets egen oplevelse

 • Og medbestemmelse

 • Børn skal høres


Derfor handler b rns rettigheder om
Derfor handler børns rettigheder om

 • vi voksne og vores

 • Indsigt i børns verden

 • Loyalitet over for børn

 • Holdninger til børn

 • og engagement i forbedringen af børns liv


B rn i demokratiet
Børn i demokratiet

 • Børn er med i skolerådet

 • Daginstitutionen

 • Fritidsinstitutionen

 • Børn er medborgere i lokalområdet

 • Bliver de taget alvorligt?

 • Bliver de inddraget?Hvad er inddragelse
Hvad er inddragelse?

 • Roger Harts ”trappe-model”:

 • Børn inddrages ikke

 • børn inddrages på voksnes betingelser

 • Børn har reel indflydelse


Hart b rn inddrages p voksnes betingelser
Hart: børn inddrages på voksnes betingelser

 • Manipulation: voksne beslutter, børn spørges om de er enige

 • Udsmykning: voksne beslutter, børn synger og danser,

 • Symbolsk: voksne beslutter de vigtige ting, børn småtingene


Hart b rn har reel indflydelse
Hart: børn har reel indflydelse

 • Konsultation: børn spørges og deres ord har vægt i afgørelse

 • Fælles beslutning: voksne og børn træffer beslutning sammen

 • Børn beslutter med voksenhjælp: børn tager initiativet og støttes af voksne

 • Børn bestemmer selv:voksne inddrages, hvis børnene spørger om hjælp


Hvor kan vi give b rn reel indflydelse
Hvor kan vi give børn reel indflydelse?

 • Kan vi oplære børn til demokrati?

 • Kan vi det i lokalområdet?

 • I daginstitutionen?

 • Skoledemokratiet?


Hvorn r ved b rn bedst
Hvornår ved børn bedst?

 • Den sociale grund til børns rettigheder

 • Når det handler om dem selv og deres følelser

 • Om tilknytning

 • forbundethed

 • Angst

 • Usikkerhed

 • - men hvor er det relevant?


B rn skal h res artikel 12
Børn skal høres artikel 12

 • ”Deltagerstaterne skal sikre, at et barn, der er i stand til at udforme sine egen synspunkter retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed”


En pige bliver h rt men
En pige bliver hørt – men…

 • En pige er vokset op i en plejefamilie

 • da hun er 10 år får faderen tillagt forældremyndighed og kræver pigen hjemgivet

 • pigen bliver hørt og nægter at flytte

 • Men retten følger faderen

 • fordi: det er faderens opgave at varetage hendes interesse – men han varetog sin egen


Hvorfor har vi sv rt ved det
Hvorfor har vi svært ved det?

 • Forældre påstås at være klogere

 • Forældre har et overordnet ansvar

 • Børns følelser er flygtige – siges det!

 • De tænker ikke langsigtet, hævder vi voksne


Faderen i f ngsel et sp rgsm l
Faderen i fængsel – et spørgsmål

 • Faderen har fået en dom for vold i familien

 • Han sidder i fængsel

 • Moderen søgte beskyttelse i et krisecenter

 • nu ønsker faderen at se sit barn, der er 7 år

 • Hun siger, at hun ikke vil besøge ham

 • Skal vi rette os efter hende?


P dagogiske grunde til b rns rettigheder
Pædagogiske grunde til børns rettigheder

 • Børns ret til at blive socialt integreret

 • Børn har ret til at blive inddraget i undervisningen


Integration og inklusion
Integration og inklusion

 • Integration handler om den enkelte og det sociale fællesskab

 • Inklusion handler om miljøet og rummeligheden i forhold til eleverne

 • Men der er glidende overgang mellem de to begreber

 • jeg mener social integration er forudsætningen al pædagogisk arbejde


Social integration
Social integration

at høre til et fællesskab

At have en rolle

blive accepteret

yde noget

føle sig værdsat

Og ligeværdig

- det er udfordringen for alle – hver dag

Men især for dem, der er oplever at være anderledes


Vigtige begreber
Vigtige begreber

 • Integration: at være en del af en helhed

 • Assimilation: at tilpasse sig

 • Eksklusion: at blive udelukket

 • Diskrimination: at blive udsat for forskelsbehandling

 • Inklusion: at blive inddraget i et fællesskab


L ring og rettigheder
Læring og rettigheder

 • Børn lærer mere når de er aktive

 • Børn lærer mere når de er involveret

 • Børn lærer mere når de har et ansvar

 • Pædagogik og rettigheder handler om relationsorientering


Hvad er relationsorientering
Hvad er relationsorientering?

 • Anerkendende, bekræftende og ressourceorienteret tilgang

 • ”at arbejde med processen mellem barn og voksen ud fra en principiel ligeværdighed”

 • Dialog-orienteret

 • Realitetsorientering

 • Selvudvikling


To vigtige begreber
To vigtige begreber

 • Interaktion

 • Udveksling

 • Af genstande

 • Ord

 • Venligheder

 • Snak

 • Gode råd

 • Relation

 • Et bånd af

 • Følelser

 • Tillid

 • Håb

 • Kærlighed

 • interesse


Relationsarbejde
Relationsarbejde

 • Gensidig ansvarlighed

 • ”ansvar for egne handlinger”

 • En slags ”forhandling” med ligeværdighed

 • Men den voksnes ansvar

 • To relationstyper

 • Symmetrisk

 • Komplementær


Ansvarsopdragelse
Ansvarsopdragelse

Nikolaj på 3 og hans mor på vej ud af storcentret:

Jeg kan godt forstå du er træt – det er jeg også – nu sætter vi os der og hviler os, indtil du er klar igen…..


Relationsorienteringens to sider
Relationsorienteringens to sider

 • Rammer og relationer

 • Den personlige tilgang: nærvær og bekræftelse

 • Men den enkelte pædagog handler altid i en kultur:

 • De fælles rammer og normer

 • Institutions-kulturen


Rettigheder fra en dannelsesvinkel
Rettigheder fra en dannelsesvinkel

 • Børn har i dag ret til at blive involveret i deres egen udviklingsproces

 • Selvstændighed

 • Selvværd

 • Identitet

 • Karakterdannelse


Karakterdannelse
Karakterdannelse

 • Karakter handler om holdning,

 • robusthed,

 • at kunne sætte sig et mål – og holde ud

 • At kunne klare at have ansvar

 • Tro på sig selv

 • Ikke at give op

 • Men kan børn lære det?


Marchmallow

eksperimentet


Walter mischel stanford usa
Walter Mischel, Stanford, USA

 • Første eksperiment 1970

 • Børn 4-6 år sidder med en skumfidus på en tallerken

 • Hvis de kan vente et kvarter med at spise får de en til!

 • Og de kæmpede med sagen

 • nogle kunne udsætte og få belønningen


B rnene blev fulgt i 20 r efter
Børnene blev fulgt i 20 år efter

 • Børn der kunne udsætte klarer sig bedst senere i livet

 • Større kompetence

 • Bedre uddannelse

 • Hvad fortæller det i dag?

 • Selvkontrol

 • Ikke bare give efter

 • Planlægge og styre sig selv


Hvad er selvst ndighed
Hvad er selvstændighed?

 • Klare opgaver selv

 • Overholde aftaler

 • Mobil i trafikken

 • Selvstændighed er også noget andet:

 • Eftertænksomhed

 • Vedholdenhed

 • selvkontrol


Hvordan styrker vi selvst ndighed
Hvordan styrker vi selvstændighed?

 • Ved at kræve den af børnene

 • Ved at give dem plads til at være selvstændige

 • Ved at give dem ansvar

 • Ved at inddrage dem i beslutningerne


Hvorfor skal b rn have rettigheder1
Hvorfor skal børn have rettigheder

 • Det skal de for at udvikles som helstøbte mennesker

 • For at kunne tage et ansvar

 • For at få et godt liv

 • For at vi som samfund kan få børn, der er aktive medborgere


ad