sj forsikring i praksis kaskorelaterte forsikringer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer. Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005. Tentativ plan - tema. Introduksjon Sjøforsikringer Kasko og -kaskomarkeder Risikoavlastning Aktuelle saker Norseman Shipping A/S (case). Perspektiv. Eldste kjente forsikringsform

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer' - findlay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sj forsikring i praksis kaskorelaterte forsikringer

Sjøforsikring i praksisKaskorelaterte forsikringer

Ole Wikborg / Norwegian Hull Club

April 2005

tentativ plan tema
Tentativ plan - tema
 • Introduksjon
 • Sjøforsikringer
 • Kasko og -kaskomarkeder
 • Risikoavlastning
 • Aktuelle saker
 • Norseman Shipping A/S (case)
perspektiv
Perspektiv
 • Eldste kjente forsikringsform
 • Totalt globalt premievolum marine bransjer: USD 8 milliarder (ca. 0,1% av globalt premievolum), fordelt på:
  • Vare/transportforsikring 50%
  • Energiforsikring 25%
  • Rederiforsikring 25%
 • Det norske markedet har i underkant av 20% av det globale markedet for rederiforsikringer
hva er sj forsikring

Hva er (sjø)forsikring?

Finansiell sikring av verdier mot uforutsette hendelser

skipet som forsikringsobjektet
Skipet som forsikringsobjektet
 • Formuesobjekt = formuesrisiko
 • Inntjeningsobjekt = inntjeningsrisiko
skipet som risiko
Skipet som risiko
 • Fysisk skade å eget skip

= Kasko

 • Ansvarskade

= Protection & Indemnity (P&I)

skipet som risiko7
Skipet som risiko
 • Fysisk skade å eget skip

= Kasko

 • Ansvarskade

= Protection & Indemnity (P&I)

…unntatt kollisjonsansvaret opp til kaskotakst

sj assurand rer
Gjensidige foreninger

Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning

P&I klubber

Kaskoklubber

Sjøassurandører
sj assurand rer9
Gjensidige foreninger

Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning

Selskaper

Driver ren kommersiell virksomhet med profitt som motiv

P&I klubber

Kaskoklubber

Kaskoassurandører

Ansvarsassurandører

Sjøassurandører
kaskorelaterte dekninger
Kaskorelaterte dekninger
 • Kasko (H&M)
  • Fulle vilkår
  • Begrensede vilkår
  • Kun mot totaltap
 • Norske vilkår (NMIP)
 • London vilkår (IHC)
 • Amerikanske vilkår (AIHC)
 • Andre
kaskorelaterte dekninger11
Kaskorelaterte dekninger
 • Kasko (H&M)
 • Totaltapsdekninger
  • Increased Value (IV)
  • Hull Interest (Hint)
  • Freight Interest (Fint)
kaskorelaterte dekninger12
Kaskorelaterte dekninger
 • Kasko (H&M)
 • Totaltapsdekninger
 • Tidstapsdekninger (Loss of Hire)
  • Dekker tidstap som følge av kaskoskade
  • Varianter
kaskorelaterte dekninger13
Kaskorelaterte dekninger
 • Kasko (H&M)
 • Totaltapsdekninger
 • Tidstapsdekninger (Loss of Hire)
 • Krigsdekninger
  • Dekker fysisk skade på skipet som følge av krigsfare i (a) freds- og (b) krigstid
kaskorelaterte dekninger14
Kaskorelaterte dekninger
 • Kasko (H&M)
 • Totaltapsdekninger
 • Tidstapsdekninger (Loss of Hire)
 • Krigsdekninger
 • Panthaverinteressedekning
  • Dekker lånegivers tilgodehavende (pantet) ved skade forårsaket av skipets brudd på polisens sikkerhetsforskrifter, farvannsbegrensinger etc.
sj forsikringsmarkeder
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
 • Japan
 • Frankrike
 • New York
 • Tyskland og Østen
sj forsikringsmarkeder16
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
  • Lloyd’s
  • Selskaper
  • P&I klubber
sj forsikringsmarkeder17
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
  • Norge:
   • Gard Services
   • Skuld
   • Norwegian Hull Club
   • If...
   • Codan
   • Bluewater
   • Gerling
   • NEMI (Norwegian Energy and Marine Insurance)
   • Sjøtrygdelagene
sj forsikringsmarkeder18
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
 • Japan
  • Lukket marked med få meget store selskaper
   • Tokio Marine & Nichido Fire
   • Mitsui Sumitomo Insurance Co
   • og andre
sj forsikringsmarkeder19
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
 • Japan
 • Frankrike
  • Allianz Marine & Aviation
  • AXA
  • Groupama
sj forsikringsmarkeder20
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
 • Japan
 • Frankrike
 • New York / USA
  • Få megastore selskaper (eks. St. Paul, Royal)
  • Navigators
  • American Hull Syndicate
  • Diverse agenturer
sj forsikringsmarkeder21
Sjøforsikringsmarkeder
 • London
 • Skandinavia
 • Japan
 • Frankrike
 • New York / USA
 • Tyskland og Østen
  • Mindre markeder for (sterkt voksende) lokal forretning
  • Allianz og Samsung
  • Diverse agenturer
markedsspillere
Markedsspillere
 • Dekning
  • Rederi (kunde – forsikringstaker)
  • Meglere
  • Assurandører (forsikringsgivere)
markedsspillere23
Markedsspillere
 • Dekning
 • Havari
  • Rederi (kunde – forsikringstaker)
  • Besiktigelsesmenn
  • Advokater
  • Claims Adjustors
  • Meglere
  • Assurandører (forsikringsgivere)
to viktige begreper i kaskoforsikring
To viktige begreper i kaskoforsikring:
 • Syndikering
 • Hovedassurandør
to viktige begreper i kaskoforsikring25
To viktige begreper i kaskoforsikring:
 • Syndikering
  • Fordeling av risikoen mellom flere assurandører
 • Hovedassurandør
  • Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfelleskapet i havarisaker
og et tredje
...og et tredje:
 • Ledende assurandør
  • Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfellesskapet i dekningsspørsmål
forretningsgang norsk skandinavisk system
Forretningsgangnorsk/skandinavisk system

Dekning

Rederi/

Management

selskap

Hoved-

assurandør

Megler

Koassurandører

forretningsgang norsk skandinavisk system28
Forretningsgangnorsk/skandinavisk system

Dekning

Skadeinformasjon

Skadeerstatning

Rederi/

Management

selskap

Hoved-

assurandør

Megler

Koassurandører

forretningsgang ikke skandinavisk system dekning
Forretningsgangikke-skandinavisk system – dekning

Dekning

Rederi/

Management

selskap

Megler

Hoved-

assurandør

Koassurandører

forretningsgang ikke skandinavisk system skadebehandling
Forretningsgangikke-skandinavisk system – skadebehandling

Dekning

Skadeinformasjon

Skadeerstatning

Rederi/

Management

selskap

Besiktigelse

Hoved-

assurandør

Koassurandører

Adjuster

forretningsgang ikke skandinavisk system skadeoppgj r
Forretningsgangikke-skandinavisk system – skadeoppgjør

Dekning

Skadeinformasjon

Skadeerstatning

Rederi/

Management

selskap

Adjuster

Hoved-

assurandør

Koassurandører

Megler

risikofordeling flytting av risiko
Risikofordeling(Flytting av risiko)

Rederi

Assurandør

Egenkapital

Megler

Fremmedkapital

risikofordeling flytting av risiko33
Risikofordeling(Flytting av risiko)

Rederi

Assurandør

Egenkapital

Megler

Fremmedkapital

Reassuranse

assurand rens evne til ta risiko
Assurandørens evne til å ta risiko
 • Egenkapitalens risikovillighet
assurand rens evne til ta risiko35
Assurandørens evne til å ta risiko
 • Egenkapitalens risikovillighet
 • Egenkapitalens størrelse
assurand rens evne til ta risiko36
Assurandørens evne til å ta risiko
 • Egenkapitalen
 • Fremmedkapitalens struktur
assurand rens evne til ta risiko37
Assurandørens evne til å ta risiko
 • Egenkapitalen
 • Fremmedkapitalens struktur
 • Fremmedkapitalens risikovillighet
assurand rens evne til ta risiko38
Assurandørens evne til å ta risiko
 • Egenkapitalen
 • Fremmedkapitalens struktur
 • Fremmedkapitalens risikovillighet
 • Fremmedkapitalens størrelse
egenkapital
Egenkapital
 • Aksjekapital
 • Innskutt arbeidskapital
 • Opparbeidet kapital gjennom
  • Overskudd
  • Avsetninger
assuranse sj generell markedsstruktur
Assuranse – sjøGenerell markedsstruktur

Rederi

Megler

Assurandør

Reassurandør

assuranse sj generell markedsstruktur oversikt
Assuranse – sjøGenerell markedsstruktur - oversikt

Rederi

Risiko- og

avtaleinformasjon

Megler

Assurandør

Premie- og

skadeoppgjør

Reassurandør

verdikjeden
Verdikjeden
 • Markedføring
 • Research
 • Risikoevaluering / prising
 • Aksept av risiko
 • Premietransaksjon
 • Skadebehandling
 • Garantier
 • Skadeberegning
 • Oppgjør
 • Erfaringsoverføring

Den norske modellen

London

hovedassurand rens oppgaver
Hovedassurandørens oppgaver
 • Opptrer på vegne av assurandørfellesskapet ved havarier
 • Leverer forsikringsproduktet gjennom
  • skadebehandlingsservice og
  • havariberegningen som leder til et
  • havarioppgjør
fellestrekk
Fellestrekk
 • Menneskelig svikt er hovedårsak
 • Store beløp til utbetaling for totaltap, reparasjon og/eller bergning pluss betydelige tap for vareassurandørene
 • Betydelig økning i reparasjonskostnadene som følge av liten reparasjonskapasitet og høy stålpris
kaskoassurand renes bekymring
Kaskoassurandørenes bekymring:

Besetningenes kvalitet

skadebehandling 1
Skadebehandling (1)
 • Skaden oppstår og rapporteres til hovedassurandøren
 • Assistanse tilkalles (f. eks. slepebåt)
 • Skadeomfanget begrenses
 • Skaden besiktiges og takseres
 • Reparasjonstilbud innhentes
 • Reparasjon utføres
skadebehandling 2
Skadebehandling (2)
 • Generalregning settes opp av rederiet og oversendes hovedassurandøren (eller adjuster)
 • Havariberegning utstedes
 • Rederi og/eller megler innhenter skadeoppgjøret fra de deltagende assurandører
 • (De deltagende assurandører videresender kravet til reassurandørene)
norseman shipping as70
Norseman Shipping AS
 • Forretningsidé og kapitalisering
 • Innkalling av aksjekapital NOK 150 mill
 • Organisasjon
 • Registering av selskapet
 • Sertifisering
 • Innkjøp av driftsmiddel = skip
norseman shipping as71
Norseman Shipping AS
 • Vi kjøper ”Norse Trader”
   • 1996
   • Bulker - 33,000 dwt
   • DNV
   • NIS
   • Markedspris (inkl kommisjoner) $22,300,000
 • Finansieres gjennom
   • Bank $14,500,000
   • Egenkapital $ 7,800,000
norseman shipping as72
Norseman Shipping AS
 • Vi inngår tidscerteparti for 36 måneder
 • Dagsbeløp $20,000
norseman shipping as73
Norseman Shipping AS
 • Hvilke forsikringer trenger vi?
 • Hvordan skaffer vi oss et tilbud?
 • Hvilke markeder skal vi gå til og hvordan?
 • Hvilken informasjon skal assurandørene ha?
 • Hvilke basisbetingelser skal vi velge?
 • Når skal forsikringene tre i kraft og hvor lang løpetid skal (kan) de ha?
norseman shipping as74
Norseman Shipping AS

Hvilke forsikringer trenger vi?

 • Ansvarsdekning (P&I) P&I klubb
 • Kasko Kaskoassurandør
 • Kaskointeresse Kaskoassurandør
 • Fraktinteresse Kaskoassurandør
 • Krig DNK
 • Tidstap Kaskoassurandør
 • Panthaverinteresse Kaskoassurandør
norseman shipping as75
Forsikringssummer

(Markedsverdi

Kasko

Kaskointeresse

Fraktinteresse

Krig

Tidstap

Panthaverinteresse

$24,000,000)

$19,200,000

$ 4,800,000 (25%)

$ 4,800,000 (25%)

$28,800,000

$20,000 x antall dager

$16,000,000 (pantet pluss 10%)

Norseman Shipping AS
norseman shipping as76
Forsikringer

Ansvarsdekning

Kasko

Kaskointeresse

Fraktinteresse

Krig

Tidstap

Panthaverinteresse

Hvem går vi til?

En megler som ordner alt (eller to meglere som konkurrerer i forskjellige markeder)

Norseman Shipping AS
norseman shipping as77
Forsikringer

Ansvarsdekning

Kasko

Kaskointeresse

Fraktinteresse

Krig

Tidstap

Panthaverinteresse

Eller hvem kan vi gå vi til direkte?

P&I klubb

Kaskoassurandør

Kaskoassurandør

Kaskoassurandør

DNK

Kaskoassurandør

Kaskoassurandør

Norseman Shipping AS
norseman shipping as78
Norseman Shipping AS
 • Markeder
  • Meglere: Lokale / globale
  • Assurandører: Direkte, lokale / globale
viktig minne om
Viktig å minne om:

Forsikringstaker har en forpliktelse til å gi fullstendig og korrekt informasjon om risiko og skader

hva vurderer assurand ren
Hva vurderer assurandøren?
 • Rederiets organisasjon og evne til forsvarlig drift
 • Rederiets skadehistorikk
 • Skipet som forsikringsobjekt (”hardware”)
 • Skipets fartsområde og last
 • Vilkår og egenandel (franchise)
 • Assurandøren setter en premie som forventes å dekke skade-, reassuranse-, administrasjons-kostnader og profitt
 • Balanse mellom tilbud og etterspørsel = salgbar markedspris
norseman shipping as81
Norseman Shipping AS
 • Tilbud mottas fra megler og/eller assurandør
 • Vurderingskriteria for rederiet:
  • Vilkår (dekningsomfang) og premie
  • Hovedassurandør
  • Finansiell trygghet (ref. panthavers krav)
  • Politiske forhold (”Én fot i hver leir”)
norseman shipping as82
Norseman Shipping AS

Tilbud fra NHC:

 • Kasko
  • NMIP 1996/2003, franchise $75,000
  • Premie $72,000 (rate: 0,375% p.a.)
  • Krav om hovedassurandørverv
  • Max 35% andel
 • Kaskointeresse / fraktinteresse
  • NMIP 1996/2003
  • Premie $ 7,200 (rate: 0,15% p.a.) pr. aliment
norseman shipping as83
Norseman Shipping AS

Tilbud fra Megler Smekk:

 • Kasko
  • NMIP 1996/2003, franchise $80,000
  • Premie $67,200 (rate: 0,35% p.a.)
 • Kaskointeresse / fraktinteresse
  • NMIP 1996/2003
  • Premie $ 6,000 (rate: 0,125% p.a.) pr. aliment
 • Panthaverinteresse
  • Inst. Mortgagees Clauses – Hulls
  • Premie $4,800 (rate: 0,03% p.a.)
norseman shipping as84
Norseman Shipping AS

Tilbud fra Gard Services:

 • (P&I)
 • Kasko
  • NMIP 1996/2003, franchise $75,000
  • Premie $74,400 (rate: 0,3875% p.a.)
  • Max 20% andel
 • Tidstap
  • NMIP 1996/2003
  • Basis 14/90/90

Forsikringssum $20,000 x 90 = $1,800,000

  • Premie $ 45,000 (rate: 2,5% p.a.)
norseman shipping as85
Norseman Shipping AS

Tilbud fra DNK (Den norske Krigsforsikring for Skib):

 • Krig
  • NMIP 1996/2003 – kapitel 15
  • Premie $1,728 (rate: 0,006% p.a.)
norseman shipping as86
Norseman Shipping AS

Plassering:

 • Kasko
  • NMIP 1996/2003, franchise $75,000
  • Premie som kvotert av budgiverene
  • NHC hovedassurandør – direkte andel 30%
  • Megler Smekk – andel 70% hvorav
   • 20% til Gard Services
   • 30% til Londonmarkedet
   • 10% til det franske markedet og
   • 10% til USA

(Kommisjon til Smekk betales av assurandørene)

  • Securitykrav: Minimum S&P ”A”
norseman shipping as87
Norseman Shipping AS

Plassering:

 • Kaskointeresse / fraktinteresse
  • NMIP 1996/2003
  • Premie som kvotert av megler Smekk
  • Megler Smekk – andel 100% hvorav
   • 20% til Gard Services
   • 80% til Londonmarkedet

(Kommisjon til Smekk betales av assurandørene)

  • Securitykrav: Minimum S&P ”A”
norseman shipping as88
Norseman Shipping AS

Plassering:

 • Krig
  • NMIP 1996/2003 – kapitel 15
  • Premie som kvotert
  • DNK – andel 100%
norseman shipping as89
Norseman Shipping AS

Plassering:

 • Tidstap
  • NMIP 1996/2003 – kapitel 16
  • Premie som kvotert
  • Gard Services – direkte andel 100%
  • Gard Services hovedassurandør
norseman shipping as90
Norseman Shipping AS

Plassering:

 • Panthaverinteresse
  • Inst Mortgagees Clauses - Hulls
  • Premie som kvotert av megler Smekk
  • Megler Smekk – andel 100% hvorav
   • 100% til Londonmarkedet

(Kommisjon til Smekk betales av assurandørene)

  • Securitykrav: Minimum S&P ”A”
norseman shipping as91
Norseman Shipping AS

Hva skjer så (1)?

 • Dekningene bekreftes til panthaver
 • Poliser og debetnotaer (faktura) utstedes av NHC (kasko), Gard Services (tidstap), DNK (krig) og megler Smekk (kasko, kasko/fraktinteresse og panthaverinteresse) for de dekninger de deltar på og for sine andeler, - kopi av poliser oversendes panthaver
 • Kontakt etableres med Hovedassurandør NHC for etablering av rutiner ved havarier
 • Dokumentasjonen kontrolleres
 • Premien betales i henhold til debetnotaen
 • Avtalen er (formelt sett) i kraft først når premien er mottatt av assurandørene
norseman shipping as92
Norseman Shipping AS

Hva skjer så (2)?

 • Jevnlig kontakt mellom Norseman Shipping AS, assurandørene og megler Smekk, - spesielt ved endring av risikoen
 • Nye skip kvoteres og legges inn på flåten på flåtenivå og med felles forfall
 • Dersom assurandørene tilbyr Loss Prevention-programmer, benytter Norseman Shipping AS seg av dette for sine interne øvelser og opplæringsprogrammer.
 • Fornyelsesforhandlinger starter 60 dager før forfall og baseres på
  • Havaristatisikk
  • Flåtens komposisjon ved fornyelsen
  • Assurandørenes erfaring med Norseman Shipping AS og vice versa
til avslutning
Til avslutning:
 • ”Expensive piece of equipment....”
 • Lloyd’s Open Form
 • Los
 • Betydningen av NIS / NOR flagg