slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

CMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

CMAS. Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej Conf é d é ration Mondiale Activit é s Subaquatques World Underwater Federation. Wiesław Wachowski 2007. LOGO. SIEDZIBA. Adres CMAS: 74, Viale Tiziano, 00196 ROME , Italy Tel : + 39 / 06 / 36 85 84 80 Fax : + 39 / 06 /32 11 05 95

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CMAS' - filia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CMAS

Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej

Confédération Mondiale Activités Subaquatques

World Underwater Federation

Wiesław Wachowski2007

slide3

SIEDZIBA

Adres CMAS:

74, Viale Tiziano, 00196 ROME , Italy

Tel : + 39 / 06 / 36 85 84 80Fax : + 39 / 06 /32 11 05 95

E-mail: cmas@cmas.org

Strona internetowa: www.cmas.org

slide4

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

  • STATUT CMAS z dnia 01/05/2004r.
 • ( Articles of Association)
 • REGULAMIN WEWNĘTRZNY
 • (Rules of procedure)
 • PRZEPISY PORZĄDKOWE
 • (Rules of Discipline)
 • DECYZJE ZARZĄDU
 • d.Biura Wykonawczego
 • (EB Decisons)
 • STANDARDY I WYMAGANIA
 • (Standards and Requirements)
 • PROGRAMY SZKOLENIA
 • (Training Programmes)
slide5

OFICJALNE JĘZYKI

  • Oficjalne równoważnejęzyki CMAS:
  • Angielski
  • Francuski
  • Hiszpański
 • W przypadku problemów interpretacyjnych w tłumaczeniu obowiązuje tekst w j. francuskim
slide6

HISTORIA

Bruksela, 28. 09.1958 r.

Kongres Międzynarodowej Konfederacji Wędkarstwa Sportowego

(założonej 22 lutego 1952 roku).

Pomysł delegatów do Komitetu Sportów Podwodnych MKWS (ICSF) z federacji Belgii, Brazylii, Francji, Grecji, Jugosławii, Monako, Niemiec, USA, Szwajcarii i Włoch o powołaniu niezależnej konfederacji dyscyplin podwodnych.

Monako , 9 - 11 stycznia 1959,

Walne Zgromadzenie Założycielskie CMAS

Federacje założycielskie:

Belgia, Brazylia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

slide7

HISTORIA

 • Federacje o statusie obserwatora:
 • Polska – PTTK Komisja Działalności Podwodnej ( wtedy Komisja Turystyki Podwodnej) - delegat p. Józef Wierzbicki
 • Nowa Zelandia
 • CMAS
 • nurkowa organizacja „non-profit” o zasięgu ogólnoświatowym
 • przejęcie zadań i obowiązków Komitetu Sportów Podwodnych ICSF
 • siedziba: Paryż
 • prezydent: J.Y.Cousteau
slide8

CEL DZIAŁALNOŚCI

CMAS – ściśle cywilna i „non –profit” organizacja nurkowa

Główny cel:

Wykorzystanie wszelkich dostępnych środków rozwijających i kształtujących świadomość ochrony podwodnego świata, jak również podnoszących poziom umiejętności przy uprawianiu wodnej i podwodnej rekreacji i sportu.

slide9

WALNE ZGROMADZENIE

(General Assembly)

 • W.Z. ZAŁOŻYCIELSKIE (Monako 1959r.)
 • W.Z. ZWYCZAJNE ( co 2 lata)
 • W.Z. ZWYCZAJNE WYBORCZE ( co 4 lata)
 • W.Z. ADMINISTRACYJNE ( co 1 rok) – od 2003r.
 • W.Z. NADZWYCZAJNE ( zgodnie ze Statutem)
slide10

WALNE ZGROMADZENIA - Historia

 • 1959 MONAKO Kongres Założycielski
 • 1960 BARCELONA 1989 NAGOYA zmiana siedziby z Paryża do Rzymu
 • 1961 TANDJA 1991 SHARM EL SHEIKH
 • 1962 LONDYN 1993 NIKOZJA
 • 1964 GENEWA 1995 MAURITIUS
 • 1967 RZYM 1996 RZYMNadzwyczajne
 • 1969 MONAKO 1997 LOZANNA
 • 1970 BARCELONA 1999 SINGAPUR
 • 1971 SANTIAGO DE CHILE 2001 MONAKO
 • 1973 LONDYN 2003 SANYA
 • 1975 SZTOKHOLM 2004 RZYM Admnistracyjne/Nazwyczajne
 • 1977 BRISBANE 2005 SEWILLA
 • MONAKO 2006 RZYM Administracyjne
 • CANCUN 2007 RZYM
 • 1983 BARCELONA
 • 1987 LA VALETTACzcionka czerwona- udział delegacji KDP PTTK
slide11

STRUKTURA

KOMITET TECHNICZNY

KOMITET NAUKOWY

KOMITET SPORTOWY

STREFY GEOGRAFICZNE CMAS

KOMISJE NIEZALEŻNE

CDC (Centra Nurkowe CMAS)

CSC (Centra Naukowe CMAS)

slide12

CZŁONKOSTWO

 • Członkiem jednego, dwóch lub trzech Komitetów CMAS mogą być:
 • Narodowe federacje, stowarzyszenia i organizacje „non-profit”
 • - z sektora publicznego lub prywatnego ( z prawem głosu)
 • Międzynarodowe federacje lub organizacje (bez prawa głosu)
 • Komercyjne organizacje (bez prawa głosu)
 • Uwaga
 • Do Komitetu Technicznego i Naukowego może należeć więcej niż
 • jedna federacja lub organizacja z danego kraju – prawo głosu posiada
 • jednak tylko federacja narodowa lub pierwsza organizacja z tego kraju
 • afiliowana w CMAS.
 • Do Komitetu Sportowego może należeć tylko jedna federacja z
 • każdego kraju.
slide13

ZARZĄD (Board of Directors)

d. Biuro Wykonawcze (Executive Bureau)

 • PREZYDENT CMAS Achille FERRERO (Włochy)
 • WICEPREZYDENT Jurgen WARNECKE (Niemcy)
 • SEKRETARZ GENERALNY Pierre DERNIER (BELGIA)
 • SKARBNIK Ilias XIARCHOS (Grecja)
 • PREZYDENT KOMITETU TECHNICZNEGO
 • PREZYDENT KOMITETU SPORTOWEGO
 • PREZYDENT KOMITETU NAUKOWEGO
 • 14 CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • Wybory wszystkich członków Zarządu tajne - co 4 lata.
 • Możliwość zmiany (nowy wybór) Wiceprezydenta,
 • Sekretarza Generalnego i Skarbnika - co 1 rok
 • Prezydium ( Steering Committee)
slide14

KOMITET TECHNICZNY

 • President : Kevin O’SHAUGHNESSY (Irlandia)Sekretarz: Beat MUELLER (Szwajcaria)
 • Dyrektorzy: Luigi CARVANI (Włochy)
     • Bob COLE(Wlk.Brytania)
     • Pere LAGRANGE BAILE (Hiszpania)
     • Jean RONDIA (Belgia)
 • Członkowie:Jean-Louis BLANCHARD (Francja)
     • Joan Ramon GUINJOAN (Portugalia)
     • Mihail ŠKOLNIKOV – JARIŠEVSKI (Rosja)
     • Leo TROIANO ( Szwajcaria)
     • Wiesław WACHOWSKI (Polska)
slide15

KOMITET NAUKOWY

 • Prezydent : prof. Manuel- Bueno Martin (Hiszpania)
 • Sekretarz: Alain Norro (Belgia)
 • Dyrektorzy d.s.:
 • Ochrony zabytków podwodnych
 • Geologii morskiej
 • Biologii i ochrony przyrody
 • Współpracy zawodowych naukowców z amatorami
 • Wymiany dokumentacji naukowej
 • Organizacja partnerskiej współpracy federacji krajowych i płetwonurków amatorów z międzynarodowymi organizacjami, uniwersytetami, muzeami, ośrodkami badawczymi, itp. w zakresie podwodnych badań naukowych
 • -
slide16

KOMITET SPORTOWY

 • Prezydent: Anna ARŻANOWA (Rosja)
 • Komisje:
 • Hokej
 • Pływanie w płetwach
 • Orientacja
 • Rugby
 • Nurkowanie z zatrzymanym oddechem
 • Łowiectwo podwodne
 • Strzelanie do tarczy
 • Fotografia podw.
 • Regulaminy konkurencji, kalendarz imprez sportowych, nadzór zawodów wszystkich szczebli, komisje sędziowskie, licencje dla zawodników, kontrola antydopigowa
slide17

NIEZALEŻNE KOMISJE

 • Komisje statutowe
 • - podlegają bezpośrednio Zarządowi (Biuru Wykonawczemu)
 • Zespół Audytorów
 • Komisja Medyczna i zapobiegania wypadkom
 • Komisja Prawna
 • Komisja Dyscyplinarna
 • Komisja Odwoławcza
 • Komisja Młodzieżowa
 • Konwent Seniorów
 • Komitet Honorowy
 • Zarząd (Biuro Wykonawcze) może w dowolnym czasie powołać czasowo komisję lub kolegium, gdy zachodzi taka potrzeba – czasowa komisja lub kolegium może zostać przekształcona w komisję statutową
slide18

SYSTEM SZKOLENIA

I CERTYFIKACJI

STANDARDY I WYMAGANIA

(Standards and Requirements)

PROGRAMY SZKOLENIA

(Training Programmes)

MIĘDZYNARODOWE IDENTYFIKATORY

(Certifikates: One side, Double side, Overlay)

slide19

CMAS EUROPE aisbl

BRUKSELA – 26 czerwca 2005r.

slide20

CEL I ZADANIA

Główny cel:

Wykorzystanie wszelkich dostępnych środków rozwijających i kształtujących świadomość ochrony podwodnego świata, jak również podnoszących poziom umiejętności przy uprawianiu wodnej i podwodnej rekreacji i sportu w krajach należących do Unii Europejskiej.

slide21

CEL I ZADANIA

Podstawowe zadania:

Realizacja i promocja wszelkich poczynań CMAS w krajach Unii Europejskiej w zakresie standardów szkolenia, metodyki szkolenia płetwonurków i instruktorów, sportu, ochrony naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego pod wodą.

slide22

KRAJE ZAŁOŻYCIELSKIE

NiemcyVDSTVerband Deutscher Sporttaucher e.V

AustriaTVSÖTauchsportverband Österreichs

Belgia FEBRAS-BEFOSFédération Belge de Recherches et d’Activités Sous-MarinesBelgische Federatie voorOnderwateronderzoek en –sport

CyprCFUACyprus Federation of Underwater Activities

Dania DSFDansk Sportdykker Forbund

Hiszpania FEDASFederacion Española de Actividades Subacuaticas

Francja FFESSMFédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins

Wielka BrytaniaSAASub-Aqua Association

Grecja HFUAHellenic Federation for Underwater Activities

Węgry MBSZMagyar Bùvă Szakszövetség

Irlandia CFIComhairle Fo-Thuinn - Irish Underwater Council

WłochyFIPSASFederazione Italiana Pesca Sportiva e Attivita Subacquee

Łotwa ADKAkademiskais Dainvings Klub

Holandia NOBNederlandse Onderwatersportbond

PolskaKDPPTTKKomisja Działalności Podwodnej PTTK

Portugalia FPASFederação Portuguesa de Actividades Subaquaticas

CzechySPCRSvaz Potăpĕčů České Republiky

slide23

CZŁONKOSTWO

 • CMAS Europe tworzą:
 • Członkowie rzeczywiści
 • Członkowie stowarzyszeni
 • Członkowie rzeczywiści
 • Cywilne „ non-profit” federacje narodowe, stowarzyszenia,
 • organizacje sektora publicznego lub prywatnego prowadzące w krajach należących do Unii Europejskiej działalność podwodną oraz będące jednocześnie członkami (z prawem głosu) jednego lub więcej Komitetów CMAS
slide24

CZŁONKOSTWO

 • Członkowie stowarzyszeni
 • Cywilne „ non-profit” federacje narodowe, stowarzyszenia,
 • organizacje sektora publicznego lub prywatnego prowadzące działalność podwodną w krajach europejskich nie będących członkami Unii Europejskiej.
 • Federacje narodowe i stowarzyszenia z krajów-członków Unii Europejskiej będące członkami CMAS bez prawa głosu.
slide25

ZARZĄD CMAS EUROPE

( Board of Directors)

Prezydent CMAS Europe: JohnREMUE(Belgia)

Wiceprezydent: Luigi CARVANI (Włochy)

Sekretarz: Caroline MARTIN (Wielka Brytania)

Skarbnik: Wolfgang WÜRZ (Austria)

Członek: LaszloMAGYARI(Węgry)

Członek: AnagnostouCOSTAS( Grecja)

Członek: IgnacioAGUIRREPRESA (Hiszpania)

slide26

SIEDZIBA

FEBRAS-BEFOS

Rue Jules Broeren 38

B1070 Brussels

Belgium.