slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YAPILANDIRILMIŞ OBJEKT İ F KL İ N İ K SINAVLARDA (YOKS) HACETTEPE DENEY İ M İ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YAPILANDIRILMIŞ OBJEKT İ F KL İ N İ K SINAVLARDA (YOKS) HACETTEPE DENEY İ M İ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

YAPILANDIRILMIŞ OBJEKT İ F KL İ N İ K SINAVLARDA (YOKS) HACETTEPE DENEY İ M İ - PowerPoint PPT Presentation

fia
311 Views
Download Presentation

YAPILANDIRILMIŞ OBJEKT İ F KL İ N İ K SINAVLARDA (YOKS) HACETTEPE DENEY İ M İ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YAPILANDIRILMIŞ OBJEKTİF KLİNİK SINAVLARDA (YOKS) HACETTEPE DENEYİMİ Orhan Odabaşı, Melih Elçin, Sevgi Turan, Murat Sincan ve İskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Giriş Yapılandırılmış beceri eğitiminin tıp eğitim programlarına erken dönemlerden itibaren yerleştirilmesinin öğrencilerdeki güven duygusunu, stajlarda uygulama şansını ve sıklığını arttırdığı tüm dünyada yaygın olarak kabul görmektedir. Bu eğitimi planlayanların hedeflere uygun değerlendirme yöntemlerine de karar vermeleri beklenmektedir. Sınav düzeni Dönem II ve III sınavları 6’şar istasyondan oluşmuştur. Bir istasyon iletişim becerileri, bir istasyon karar verme süreçleri, dört istasyon da mesleksel beceri olarak tanımlanmıştır. Dönem II beceri istasyonları el yıkama, intramusküler enjeksiyon, tespit sargısı ve temel yaşam desteği, Dönem III beceri istasyonları ise el yıkama, intravenöz enjeksiyon, steril eldiven giyme ve dikiş atma olarak hazırlanmıştır. Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem I-III İyi Hekimlik Uygulamaları programının yıl sonu değerlendirmesinde YOKS kullanılmıştır.Bu çalışmada Dönem II ve III İyi Hekimlik Uygulamaları sonunda yapılan YOKS’a ait veriler kullanılmıştır. Öğrencilerin sınavda yer alan istayonlara yönelik memnuniyetleri 5’li ölçekte değerlendirilmiştir. Sonuç YOKS tarzı sınavlar zaman ve personel açısından zorlayıcı özellikler taşıyor olsa da halen becerinin değerlendirildiği sınav uygulamaları dikkate alındığında her öğrencinin standart sınanmalarını içermesi ve nesnel oluşu ile öğrenciler için daha iyi bir sınav yöntemi olarak tanımlanmaktadır. iletişim: tebad@hacettepe.edu.tr