slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESELAMATAN PEJABAT DAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESELAMATAN PEJABAT DAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 90

KESELAMATAN PEJABAT DAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 1084 Views
 • Uploaded on

CGSO. KESELAMATAN PEJABAT DAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT . OLEH PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA NEGERI MELAKA JABATAN PERDANA MENTERI. AGENDA. Objektif Taklimat Latar Belakang Bentuk Ancaman Keselamatan Fizikal Keselamatan Dokumen Isu-Isu keselamatan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KESELAMATAN PEJABAT DAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT' - jacques


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CGSO

KESELAMATAN PEJABAT DAN

PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

OLEH

PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN

KERAJAAN MALAYSIA NEGERI MELAKA

JABATAN PERDANA MENTERI

agenda
AGENDA
 • Objektif Taklimat
 • Latar Belakang
 • Bentuk Ancaman
 • Keselamatan Fizikal
 • Keselamatan Dokumen
 • Isu-Isu keselamatan
 • Implikasi Keselamatan
 • Pelan Tindakan Memperkasakan Keselamatan
 • Penutup

1

objektif
OBJEKTIF
 • MemupukkesedaranberkaitanKeselamatanPerlindungandikalanganpenjawatawam
 • MenjelaskanIsu-isukeselamatanperlindungandiJabatan-jabatanKerajaan.
 • MengesyorkantindakanmemperkasakankeselamatanperlindungandiJabatandanAgensiKerajaan.
latar belakang
LATAR BELAKANG
 • Pejabat KPKK bertanggungjawabuntukmerancang, merumus, menyelarasdanmelaksanakansistemkawalankeselamatanperlindunganmeliputiaspekkeselamatanfizikal, dokumendanperibadi.
 • JabatanKerajaanjugamenjadisasaran (soft target) ancamanpelanggarankeselamatandandilaporkandidalam media.
dasar dan pelaksanaan sistem
DASAR DAN PELAKSANAAN SISTEM

Pejabat KPKK di beri kuasa menasihati, menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan keselamatan secara bebas bagi memastikan pematuhan dan pelaksanaan mengikut:

 • Arahan Keselamatan;
 • Akta Rahsia Rasmi 1972;
 • Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959;
 • Surat-surat Pekeliling Keselamatan berkaitan;
keselamatan perlindungan protective security
KESELAMATAN PERLINDUNGAN(Protective Security)

Keselamatan Perlindungan merujuk kepada langkah-langkah untuk kawalan atau melindungi aset kerajaan termasuk bangunan, pepasangan, dokumen, maklumat, mekanisme ICT dan modal insan daripada sebarang ancaman, kemusnahan, kerosakan dan pencerobohan.

arahan keselamatan
ARAHAN KESELAMATAN
 • Peraturan kawalan keselamatan perlindungan untuk semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan;
 • Kawalan kerahsiaan kerajaan secara maksima dan berkesan;
 • Ketua Jabatan dipertanggungjawabkan keberkesanan pelaksanaannya di Jabatan masing-masing;
 • Pejabat KPKK sebagai kuasa pusat berkaitan Keselamatan Perlindungan
slide11

Arahan Keselamatan meliputi

KESELAMATAN FIZIKAL

KESELAMATAN DOKUMEN

KESELAMATAN PERIBADI

slide12

TUJUAN

Untuk memastikan ‘aset’ yang mana kerajaan bertanggungjawab sama ada di dalam atau di luar kerajaan, diberi perlindungan keselamatan daripada sebarang ancaman atau dikompromi.

slide13

Aset

Dokumen, maklumat, bahan, peralatan, barangberharga, wangtunai, dansistempengoperasianmerupakansebahagiandaripadaasetJabatan/AgensiKerajaan .

slide14

Nilai Aset

Aset yang paling berharga kepada Kerajaan adalah maklumat yang dilindungi. Apabila nilai kepada maklumat yang dilindungi meningkat, ancaman terhadapnya pasti meningkat.

slide15

ESPIONAJ

SUBVERSIF

SABOTAJ

ANCAMAN

KESELAMATAN

KELEMAHAN

MANUSIA

PELAMPAU

sabotaj

SABOTAJ

Perbuatan atau omitan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif.

subversif
SUBVERSIF

Subversif ialah kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan-pertubuhan atau orang perseorangan di dalam atau di luar Malaysia tidak sampai kepada perbuatan peperangan yang bermaksud menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara-cara yang salah di sisi undang-undang atau yang bertentangan dengan perlembagaan.

espionaj

ESPIONAJ

Kegiatan untuk memperolehi rahsia atau perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi undang-undang bagi tujuan-tujuan yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia

slide19

PELAMPAU

…….. individu atau organisasi yang mempunyai pendapat yang melampaui batas perlembagaan negara mengenai perkara-perkara politik, agama dan ras; dan dalam memperjuangkannya bersedia menjalankan kegiatan yang melanggar undang-undang untuk membangkitkan semangat tentangan rakyat, memecahbelahkan perpaduan kaum dan menggugat keamanan negara.

keselamatan fizikal
KESELAMATAN FIZIKAL

Memastikan keselamatan fizikal bangunan, premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara terperingkat dan sensitif

tujuan
TUJUAN
 • UNTUK MENGAWAL EKSES SUPAYA TERHAD KEPADA YANG MEMPUNYAI KEBENARAN;
 • UNTUK MENGHALANG EKSES KEPADA DOKUMEN RASMI KERAJAAN;
 • UNTUK MENGHALANG KEGIATAN SABOTAJ KE ATAS PERALATAN ATAU KELENGKAPAN PENTING;
 • UNTUK MENGHAD PERGERAKAN PENCEROBOH BAGI TEMPOH YANG PENDEK.
konsep keselamatan pejabat
KonsepKeselamatanPejabat

DETER (Pencegahan)

DELAY (Melambatkan)

DETECT (Mengesan)

DETERMINE (Mengenalpasti)

DEPLOY/RESPONSE (Tindakan)

DEDUCE (Pemantauan Petugas)

keselamatan pejabat
KESELAMATAN PEJABAT
 • Mewartakan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
 • Ketua Jabatan melaksanakan langkah keselamatan dengan merujuk Pegawai Keselamatan Kerajaan
kawalan
KAWALAN
 • Hadkan jalan keluar masuk
 • Mengadakan Kaunter
 • Memperkukuh tingkap dan pintu dengan dilengkapkan dengan kunci keselamatan
 • Memperkukuh dinding dan siling
 • Memasang alat-alat pengalisan bunyi, penggera ceroboh
 • Sediakan tempat atau bilik khas pelawat
 • Mewujudkan perkhidmatan pengawal keselamatan
bangunan kerajaan
BANGUNAN KERAJAAN
 • Cadangan pembinaan, pengubahsuaian, pembelian bangunan kerajaan, penempatan dan pemindahan pejabat hendaklah dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan
kawalan kelengkapan
KAWALAN KELENGKAPAN
 • Cadangan pembelian, kegunaan, kawalan dan keselamatan kelengkapan hendaklah dirujuk kepada KPKK
kelengkapan
Teknik, mekanik, elektrik, elektronik

Kunci keselamatan

Pagar dan lampu

Perakam kad ekses

Penggera

Televisyen litar tutup

Peti keselamatan

Pengalisan bunyi

Mesin perincih

Komputer

Mesin cetak dan penyalin

Sambungan

KELENGKAPAN
kelengkapan1
Bukan teknik, mekanik, elektrik dan elektronik

Matawang

Kad pengenalan

Kertas peperiksaan

Sijil, watikah, skrol ijazah

Mikrofilem, pita komputer

Permit, buku akaun

Peta, mohor, meteri

Borang dan dokumen hasil

Sambungan

KELENGKAPAN
kuasa pusat pas kad ak para 24
KUASA PUSAT PAS & KAD (AK Para 24)
 • PejabatKetuaPegawaikeselamatankerajaanadalahmenjadikuasapusatmengenaidasardanpengeluaran:

- Pas Keselamatan

- KadPengenalanJabatan

- KadKuasa

- KadPelantikan

- Tetap

- Sementara

- Pelawat

Jenis Pas Keselamatan:

kawalan kunci
Memberi kawalan rapi.

Mengeluarkan arahan-arahan keselamatan yang berkaitan.

Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap kunci keselamatan

KAWALAN KUNCI
peraturan kawalan
Pegawai Keselamatan Kerajaan (PKJ) dipertanggungjawab ke atas semua kunci

PKJ perlu menyelenggara, membuat audit dan mengemaskini buku daftar

PERATURAN KAWALAN
slide32
Penjawat awam yang diamanahkan kunci jabatan atau keselamatan perlu bertanggungjawab keatasnya
 • Peti keselamatan digunakan untuk menyimpan anak kunci yang tidak dipakai dan pendua

…bersambung

slide33

Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda nama dan alamat

 • Anak kunci tidak boleh dirangkai bersama anak kunci persendirian
 • Anak kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran

…bersambung

slide34

Sistem kunci induk dan kunci induk kecil boleh diwujudkan di jabatan-jabatan tertentu

 • Anak kunci pendua bagi peti besi dan bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135

…bersambung

slide35
Penjawat awam yang menggunakan peti-peti keselamatan yang dipasang dengan kunci tatakira perlu mengambil tindakan:

Menukar nombor

setahun sekali

bila orang yang mengetahui bertukar atau tamat perkhidmatan

syak nombornya dikompromi

…bersambung

slide36
Nombor ditulis dan dimasukkan kedalam sampul yang dimeteri dan ditanda Rahsia Besar

Nama dan Jabatan pengguna serta tarikh kertas dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi

…bersambung

slide37
Nombor hendaklah dihantar kepada KPKK untuk disimpan

Lain-lain rekod berkenaan tidak boleh dibuat

…bersambung

kehilangan anak kunci
KEHILANGAN ANAK KUNCI
 • Dilaporkan kepada Ketua Jabatan untuk membuat taksiran bahaya
 • Peti keselamatan atau pejabat tersebut dianggap tidak selamat dan kunci perlu diganti kecuali jika dapat dipastikan bahawa kunci tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain
 • Laporan kepada polis jika berlaku jenayah ekoran dari kehilangan tersebut.
implikasi kehilangan

Menyiasat dibawah ARR 1972

mengambil tindakan tatatertib

IMPLIKASI KEHILANGAN
 • Jika terbukti hilang, Ketua Jabatan hendaklah membuat pertimbangan untuk:
slide41

KESELAMATAN DOKUMEN

Keselamatan Dokumen bermaksud kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan tanpa kebenaran. Dalam pepasangan komputer, dokumen termasuk pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses, disimpan dan dihantar.

slide42

TUJUAN KESELAMATAN DOKUMEN

 • menentukanorang yang tidakmendapatkebenarandaripadamempunyaiekseskepadadokumenrasmiataurahsiarasmikerajaan;
 • mencegahdanmenghalangorang yang mempunyaieksesdaripadamengkomprominya; dan
 • membantusiasatandalamkegiatanespionaj, kebocorandanpelanggarankeselamatan.
slide43

PIHAK-PIHAK YANG INGINKAN

DOKUMEN KERAJAAN:

*Pengintip

*Pembangkang

*Kakitangan yang tidak

beramanah

*Orangawam yang

mempunyai

kepentingan

rahsia rasmi
RAHSIA RASMI

Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972.

perkara dalam jadual
PERKARA DALAM JADUAL

Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatan-jawatankuasa Jemaah Menteri;

Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa- jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri;

Suratan berkenaan dengan keselamatan negara, pertahanan dan perhubungan antarabangsa.

slide46

PERINGKAT DOKUMEN RAHSIA RASMI

RAHSIA BESAR } Jikaterdedahakanmenyebabkankerosakan yang amatbesarkepada Malaysia

RAHSIA }Membahayakankeselamatannegaradanmenyebabkankerosakanbesarkepadakepentingandanmartabat Malaysia ataumemberikeuntunganbesarkepadakuasaasing

SULIT } Didedahkantidakmembahayakankeselamatan, tetapimemudaratkankepentinganataumartabatataukegiatankerajaanatauorangperseoranganataumemalukanataukesusahankepadapentadbiaranataumemberikeuntunganbesarkepadanegaraasing.

TERHAD } Maklumat-maklumat/dokumen-dokumenrasmi/bahan-bahan yang lain daripada yang diperingkatkandenganperingkat yang lebihtinggitarafnyatetapiberkehendakanjugadiberisatutahapperlindungankeselamatan.

slide47

Pengurusan & Kawalan Keselamatan

Meliputi :

Menerima;

Memproses;

Menyimpan; dan

Menghantar

slide48

PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

 • satu sistem bagi menerima, memproses,
 • menyimpan dan menghantar dokumen terperingkat
 • perlu diwujudkan (Pendaftaran Rahsia)
 • diselia oleh seorang penjawat awam yang berjawatan
 • tetap (Pendaftar Rahsia)
 • menyelengara satu sistem pergerakan fail
 • terperingkat dan membuat audit fail berkala
 • bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua
 • Jabatan tentang keselamatan Pendaftaran Rahsia
 • termasuk penyimpanan
slide49

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENDAFTAR RAHSIA

- menyimpan satu rekod yang peringkat

tidak rendah daripada SULIT

- menerima dan memproses dokumen

terperingkat dan mengedar kepada

pegawai

- menghantar dokumen terperingkat

dengan selamat dan diterima

*bersambung...

slide50

peraturan bagi melindungi keselamatan maklumat

 • adalah ditetapkan mengikut tafsiran semua perkara
 • terperingkat
 • - peraturan memperingkatkan dokumen:
 • a) peringkat dokumen bergantung kepada
 • kandungan dan tidak kepada peringkat
 • fail. Dokumen di atas perkara yang sama
 • tidak semestinya diberi peringkat yang
 • sama dengan peringkat dokumen yang
 • terdahulu;

PERINGKAT KESELAMATAN

* bersambung...

slide51

b) peringkat bagi dokumen tidak bergantung kepada

perkara utama. Sesuatu dokumen yang tidak

terperingkat mungkin mengandungi maklumat yang

perlu diperingkatkan;

c) maklumat terkumpul yang diperolehi daripada

beberapa dokumen memerlukan peringkat yang

lebih tinggi daripada peringkat sesuatu dokumen;

d) peringkat dokumen yang mempunyai lampiran

mestilah diperingkatkan dengan peringkat dengan

peringkat lampiran yang tertinggi;

e) pemula dokumen hendaklah menentukan kesan

sekiranya dokumen dikompromi, sebelum memberi

sesuatu peringkat kepada sesuatu dokumen;

slide52

f) penggunaan peringkat keselamatan yang betul

amat penting agar semua peraturan-peraturan

dalam penyelenggaraan dan penggunaannya

tidak membebankan setiap orang yang terlibat;

g) peringkat bagi sesuatu fail tidak boleh rendah

daripada peringkat dokumen yang tertinggi sekali

yang terkandung dalam sesuatu fail. Peringkat fail

perlu lebih tinggi daripada peringkat dokumen jika

maklumat di dalamnya memerlukan peringkat

yang lebih tinggi.

seksyen 2b
Seksyen 2B

Pengelasan - Perlantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb.

Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagai ‘Rahsia Besar’, ‘Rahsia’, ‘Sulit’ atau ‘Terhad’, mengikut mana yang berkenaan

slide54

PERDANA MENTERI

MALAYSIA

AKTA RAHSIA RASMI 1972

PERLANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 2B

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88), saya Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia dengan ini melantik

Mohd Ismail bin Ahmad

Pegawai Keselamatan Kerajaan Negeri Melaka

Jabatan Perdana Menteri

seorang pegawai awam untuk mengelaskan apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”.

(DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD)

Bertarikh: 21 Februari 1998

PM (R) 10308/3

slide55

TANDA KESELAMATAN

1. DokumenKekalTerjilid

- ditandadenganhurufcerai/dicaphurufbesar (7mm) disebelahluarkulit

hadapan & belakang, dimukatajuk, dimukasuratpertama & penghabisan,

Tandadipenjurukiriatas & penjurukananbawahsetiapmukasurat yang

bertulis, bercetak/bercap.

2. DokumenTidakKekalTerjilid

- dicap, ditaipatauditulishurufbesardipenjurukiriatas & penjurukanan

bawahsetiapmukasurat yang bertulis, bercetak/bercap.

3. Lukisan, Tekapan, NegatifFoto & GambarFoto

- perluditandapadasetiapnya agar dapatdilihatpadasalinan yang dibuat

daripadanya. Ditandajugapadasebelahbelakanggambarfoto.

4. NomborRujukan & Tajuk Fail

- peringkatkeselamatanditandadisebelahluarkulithadapan & belakang.

Nomborrujukan fail ditulisdisebelahluarkulit fail & tajuknyadisebelah

dalamkulithadapan. Hanyatajuk fail ‘TERHAD’ dicatatkandiluarkulit

hadapan.

warna kulit fail
Warna Kulit Fail

Muka Hadapan

Muka Belakang

slide57

Warna Kulit Fail

Muka Belakang

Muka Depan

slide59
PENYIMPANAN SELAMAT
 • RAHSIA BESAR/RAHSIA - DALAM PETI BESI DENGAN KUNCI KOMBINASI
 • RAHSIA UNTUK SIMPANAN SEMENTARA BOLEH DALAM KABINET KELULI LENGKAP DENGAN PALANG DAN BERKUNCI MANGGA
 • SULIT/TERHAD DALAM KABINET/ALMARI KELULI SEBAIK-BAIKNYA LENGKAP DENGAN PALANG DAN BERKUNCI MENGGA
 • SULIT/TERHAD UNTUK SIMPANAN SEMENTARA DALAMBEKAS BERKUNCI YANG DIBENARKAN
slide60

MEMBAWA DOKUMEN

KELUAR DARI PEJABAT

RahsiaBesar & Rahsia

- kebenaranbertulisdaripada

KetuaSetiausahaKementerian/

SetiausahaKerajaanNegeri

Sulit & Terhad

- kebenaranbertulisdaripada

KetuaJabatan

slide61

PENGHANTARAN KELUAR

 • sedia slip akuan terima dan rekod dalam daftar surat keluar
 • daftar suratan rahsia rasmi dalam Daftar 492 atau 492A sewajarnya
 • melalui peti atau beg berkunci menggunakan satu lapis sampul surat
 • dua lapis sampul surat jika tidak menggunakan peti/beg berkunci
 • penghantaran dengan pos secara berdaftar A.R.
 • penghantaran keluar negara dibuat melalui Wisma Putra supaya dibuat menggunakan ‘Diplomatic Bag’

PKK L1

slide62

PELEPASAN PERKARA

TERPERINGKAT

* ke negara lain tidak boleh sama

sekali tanpa kebenaran Kerajaan

* kepada orang yang bukan dalam

perkhidmatan kerajaan

- secara lisan

- prinsip lihat dan kembalikan

slide63

Kaedah-kaedahnya:-

@ perkara terperingkat yang minimum

sahaja dilepaskan

@ penerima boleh dipercayai dan

diberi kesedaran serta kepentingan

menjaga maklumat terperingkat

@ penerima mempunyai persediaan

yang cukup untuk menyimpan dengan

selamat

slide64

* siaran akhbar

- tidak sekali-kali boleh disampaikan

kepada akhbar

- penjawat awam tidak dibenarkan

menyampaikan maklumat

terperingkat tanpa kebenaran

Ketua Jabatan

pemusnahan dokumen terperingkat
PEMUSNAHAN DOKUMEN TERPERINGKAT

Dokumenterperingkattermasukbuangan, draf, bahan-bahanlain, disket, filem, pelandsbnyahendaklahdirincihataudibakarditempat yang dibenarkandanselamat.

slide66

KEHILANGAN

 • caridengansegera
 • laporpada PKJ atauKetuaJabatan
 • siasatdanlaporantaksiranbahayaterhadap
 • keselamatankepadaPKK dalammasa 24 jam
 • pemuladokumenhendaklahdiberimaklum
 • tindakantatatertibbolehdiambilatautindakandibawahAktaRahsiaRasmi 1972
 • laporkankepadabalai polis jikajenayahdisyakiberlaku
isu isu keselamatan di jabatan jabatan kerajaan
ISU-ISU KESELAMATAN DI JABATAN-JABATAN KERAJAAN
 • Hasil inspektorat keselamatan perlindungan telah mengenalpasti beberapa perkara dan isu utama yang menjadi faktor penyumbang ketidakakuran dan kelemahan keselamatan yang perlu diberikan perhatian di Jabatan dan Agensi Kerajaan di Negeri Melaka
statistik ketidakpatuhan keselamatan di jabatan agensi kerajaan di negeri melaka tahun 2008
STATISTIK KETIDAKPATUHAN KESELAMATAN DI JABATAN/AGENSI KERAJAAN DI NEGERI MELAKA TAHUN 2008
statistik ketidakpatuhan keselamatan di jabatan agensi kerajaan di negeri melaka tahun 20081
STATISTIK KETIDAKPATUHAN KESELAMATAN DI JABATAN/AGENSI KERAJAAN DI NEGERI MELAKA TAHUN 2008
statistik ketidakpatuhan keselamatan di jabatan agensi kerajaan di negeri melaka tahun 20082
STATISTIK KETIDAKPATUHAN KESELAMATAN DI JABATAN/AGENSI KERAJAAN DI NEGERI MELAKA TAHUN 2008
slide72

INSPEKTORAT KESELAMATAN

KE ATAS JABATAN & AGENSI KERAJAAN DI NEGERI MELAKA

TAHUN 2008

 • TAHAP
 • Baik 7 (17.5%)
 • Memuaskan 11(27.5%)
 • TidakMemuaskan 22(55 %)
 • JUMLAH 40
isu isu keselamatan
ISU-ISU KESELAMATAN …….
 • Tiada Pelantikan Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) dan Penolong PKJ
   • Setiap jabatan perlu melantik PKJ dan PPKJ sebagai penyelaras .
   • Perlu hadiri Kursus PKJ
   • Penting bagi memastikan keselamatan perlindungan di Jabatan/Agensi sentiasa berada pada tahap yang baik.
isu isu keselamatan 2
ISU-ISU KESELAMATAN …(2)

2. Kawalan Kunci Keselamatan

 • melabelkan anak kunci keselamatan.
 • menyimpan anak kunci di bekas simpanan yang tidak selamat.
 • Syor Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan kawalan rapi diberikan terhadap kunci-kunci keselamatan.
isu isu keselamatan 3
ISU-ISU KESELAMATAN …(3)

3. Penukaran Nombor Kunci Kombinasi

 • masih gunakan nombor asal.
 • tidak menukar nombor kombinasi
 • salinan nombor kombinasi tidak dihantar ke Pejabat KPKK (para 31 – AK).
 • Perlu patuhi peruntukan perenggan 30 – 33 Arahan Keselamatan supaya kurangkan risiko pelanggaran keselamatan.
isu isu keselamatan 4
ISU-ISU KESELAMATAN …(4)
 • Belum laksanakan Sistem Pegawai Bertugas
   • mudahkan penyelarasan dan pemantauan secara berterusan melalui penggiliran tugas dan letakkan soal keselamatan tanggungjawab bersama.
isu isu keselamatan 5
ISU-ISU KESELAMATAN …(5)

5. KawalanEkseslonggar

 • Pintuutamabelumdipasangkuncibercirikeselamatan;
 • Belumpunyaisistemelektronik;
 • Sistemhalanganfizikalbelummencukupi.

Syor:

kawalankeselamatanfizikaldaneksesperludilaksanakanmengikutkeperluananalisisrisiko.

isu isu keselamatan 6
ISU-ISU KESELAMATAN …(6)

6. Tiada Pelantikan Pegawai Pengelas Sek. 2B ARR

 • Tidak melantik Pegawai Pengelas
 • Tidak mengelaskan dokumen rahsia rasmi
 • Penting bagi mengelakkan kewibawaan kerajaan dipertikaikan dan mengalami kekalahan apabila kes berkaitan status dokumen rahsia rasmi dibawa dan dicabar di mahkamah.
isu isu keselamatan 7
ISU-ISU KESELAMATAN …(7)
 • Mewujud dan Menyelenggara Buku Daftar Suratan Rahsia Rasmi AM492, AM492A dan AM492B
   • Perlu bagi memastikan kesahihan peringkat dokumen dari aspek peraturan keselamatan.
   • Tentukan tindakan undang-undang boleh diambil sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan.
isu isu keselamatan 8
ISU-ISU KESELAMATAN …(8)

8. Kaedah Penyimpanan Dokumen Terperingkat

 • Belum mematuhi sepenuhnya spt. Perenggan 58 - AK.
 • Kekurangan bekas-bekas keselamatan utk. menyimpan dengan selamat khususnya suratan Jemaah Menteri, Kertas MMKN serta dokumen terperingkat dan bernilai.
isu isu keselamatan 9
ISU-ISU KESELAMATAN …(9)

9. Tiada Sistem Pendaftaran Rahsia

 • Belum dilaksanakan sepenuhnya spt. Perenggan 42 dan 43 - AK.
 • Pendaftar Rahsia perlu selenggarakan sistem pergerakan fail terperingkat dan diaudit secara berkala bagi tentukan kedudukan fail-fail terperingkat.
isu isu keselamatan 10
ISU-ISU KESELAMATAN …(10)
 • Tiada Senarai Jawatan Keselamatan Berjadual (JKB)
   • Belum menyenarai atau menyelenggarakan fail senarai lengkap dan kemaskini mengenai semua JKB.
   • Untuk kenalpasti penjawat awam yg. menguruskan perkara, maklumat, bahan, dokumen terperingkat ‘Rahsia’ dan ‘Rahsia Besar’.
isu isu keselamatan 11
ISU-ISU KESELAMATAN …(11)

11. Perakuan Penjawat Awam Berkenaan ARR 1972

 • Belum menandatanganinya sebagai suatu peringatan akan kepentingan menjaga kerahsiaan dokumen dan maklumat yang diurus dan diketahui.
 • Peringatan supaya tidak dedahkan atau sampaikan dengan sewenang-wenangnya.
isu isu keselamatan 12
ISU-ISU KESELAMATAN …(12)
 • Rekod Tapisan Keselamatan Pekerja Penyelenggaraan
   • Tapisan keselamatan utk. pekerja penyelenggaraan, pengawal keselamatan, pencuci pejabat, vendor ICT dan pakar perunding.
   • Jabatan punyai rekod terkini.
implikasi ketidakpatuhan
IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN
 • Mendatangkan ancaman pencerobohan
 • Menjadi sasaran (soft target) sabotaj, espionaj,

kecurian, kemusnahan aset.

 • Menyebabkan kehilangan, kebocoran maklumat, pemalsuan dll.
 • Menjejaskan imej Jabatan Kerajaan
 • Jabatan menanggung kerugian
 • Menimbulkan ketidakpercayaan orang awam ke atas sistem pengurusan kerajaan.
pelan tindakan
PELAN TINDAKAN
 • Rancang bajet keselamatan dalam belanjawan tahunan
 • Giatkan usaha tingkatkan tahap kesedaran keselamatan melalui kursus/taklimat/bengkel.
 • Pastikan Penjawat awam menguruskan dokumen terperingkat hadiri Kursus Keselamatan.
 • Wujudkan jawatan ‘Kader’ Pegawai dan Penolong Pegawai Keselamatan.
 • Pupuk ‘Budaya Selamat’ di kalangan 1.2 juta Penjawat awam.
penutup
PENUTUP
 • Pematuhan kepada Arahan dan peraturan keselamatan perlindungan penting bagi menghalang pelanggaran keselamatan dan pendedahan maklumat rasmi atau rahsia rasmi kepada mereka yang tidak mendapat kebenaran.
 • Pematuhan Keselamatan Perlindungan penting bagi memastikan ekonomi negara, pertahanan, keselamatan, perjalanan fungsi dan imej kerajaan tidak terjejas.
sila hubungi
SILA HUBUNGI ……….

PejabatKetuaPegawaiKeselamatanKerajaanMalaysia Negeri Melaka

JabatanPerdanaMenteri

Tingkat 10, BangunanGrahaMaju

JalanGrahaMaju,

75300 MELAKA

Tel:06 -2819915

Web site: www.cgso.gov.my

Emel: mrosli@cgso.gov.my

slide90

RAHSIAKAN

RAHSIA

NEGARA

Sekian

TerimaKasih