professionell kunskapsutveckling marie hagnell sylvia mellfeldt milchert erling therstr m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström PowerPoint Presentation
Download Presentation
Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström. Nuläget. Det ställs stora krav på att snabbt öka produktionen av utredningar och behandling. Det finns internationellt mycket stora kunskaper inom området med omfattande forskningsstöd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Professionell kunskapsutveckling Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
professionell kunskapsutveckling marie hagnell sylvia mellfeldt milchert erling therstr m
Professionell kunskapsutveckling

Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert & Erling Therström

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

nul get
Nuläget

Det ställs stora krav på

att snabbt öka produktionen av utredningar och behandling

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide3
Det finns internationellt

mycket stora kunskaper inom området med omfattande forskningsstöd

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide4
Det tar tid för kunskaper

att genomsyra

utbildningar på universitet & högskolor ……och komma ut på fältet!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide5
…ofta

finns patienterna redan

inom vuxenpsykiatri, beroendevård & habilitering men har neuropsykiatrisk problematik som är odiagnostiserad

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

individuell kunskapsutveckling
Individuell kunskapsutveckling

kräver arbetsinsatser

hittills har mycket byggt på eldsjälar…

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide7
Professionell kunskapsutveckling

erfordrar

möjligheter till

utbildning & handledning

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

n dv ndigt att
nödvändigt att

integrera teori, egen praktik och handledning

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide9
Mål…

förståelse,

kompetent bedömning, diagnos

& rätt behandling

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

trappstegsvis kunskapsinh mtning
trappstegsvis kunskapsinhämtning

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

erfarenhet fr n nystartade neuroenheter
Erfarenhet från nystartade neuroenheter

Det kan vara särskilt svårt att kartlägga

komplexa tillstånd

ADHD märks men skymmer lätt en samtidigt förekommande autismspektrumstörning

För att upptäcka ticspektrumstörning förutsätts erfarenhet

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

funktionsst rningar som kan vara sv ra att uppt cka hos vuxna
Funktionsstörningar som kan vara svåra att upptäcka hos vuxna:
 • Lindrig mental retardation,
 • Aspergers syndrom
 • Tvång
 • Tics
 • AD(H)D

Märks inte alltid vid ett första samtal!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

resultatet av kliniska intervjuer r avh ngigt intervjuarens kunskaper
Resultatet av kliniska intervjuer är avhängigt intervjuarens kunskaper!

Därmed står och faller utredningarnas resultat med utredarens kunskaper!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide14
Det tar tid att utveckla kunskaperna

Bredd och djup på samma gång!

Efterfrågan ökar snabbt

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide15
Struktur för det egna utredningsarbetet och

samarbetet inom utredarparet

- läkare & psykolog –

behöver tydliggöras liksom tillgången på återkommande handledning

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide16
Både läkare och psykolog i ett utredarpar behöver ha kompetens för att kunna sätta diagnoserna!

Om verkligheten ser annorlunda ut måste åtminstone en ha sådan kompetens…

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide17
Båda/någon måste kunna ta barndomsanamnes, göra kliniskaintervjuer med patienterna & läsa in journalunderlaget, som kan vara omfattande!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

teori praktik
teori & praktik

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

en kr vande del av den neuropsykiatriska utredningen
En krävande del av den neuropsykiatriska utredningen

Retrospektiv barndomsanamnes

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

barnets fysiska och psykiska utveckling f rm ga till bl a socialt samspel och kommunikation
Barnets fysiska och psykiska utveckling - förmåga till bl. a. socialt samspel och kommunikation

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

att hos vuxen patient bed ma beteendem ssiga avvikelser i barndomen
Att hos vuxen patient bedöma beteendemässiga avvikelser i barndomen
 • Förutsätter robust kännedom om spridningen i normal barnutveckling
 • Att värdera källans uppgifter

Partiska förhandsinställningar är vanligt förekommande – för & emot diagnoser!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

retrospektiv barndomsanamnes
Retrospektiv barndomsanamnes
 • Patientens egna minnesbilder räcker ej för att kunna ställa utvecklingsrelaterade diagnoser i vuxen ålder
 • Behöver verifieras av andra källor – vanligast intervju med modern & vid behov exempelvis komplettering med pedagog
 • Professionella journaler - exempelvis från barnpsykiatrin - kan vara till hjälp

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

strukturerade intervjuer fr geformul r kan fungera som hj lpmedel
Strukturerade intervjuer- frågeformulär kan fungera som hjälpmedel
 • Att få fram informationen på ett systematiskt sätt – exempelvis DISCO (Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommunikation)
 • Flera modeller kräver utbildning och förutsätter intervjuare väl förtrogna med diagnosen

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

fr geformul r intervjumallar
Frågeformulär & intervjumallar

De formulär, som i nuläge finns på svenska, är i bästa fall validerade för användning i barndomen (t.ex. 5-15).

Kan användas som underlag vid intervju för retrospektiva utvecklingsbedömningar.

Se vidare: Slutversion nationella vägledningsdokument

ADHD & autismspektrumtillstånd hos vuxna. www.socialstyrelsen.se

Appendix 3 resp. 2

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

en bra utredning r v l anv nd tid
En bra utredning är väl använd tid!

Utbildning för läkare & psykologer november 2008

slide26
Kaffe

Utbildning för läkare & psykologer november 2008