slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Th? Ph??ng Chúa 2014/06/29 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Th? Ph??ng Chúa 2014/06/29

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Th? Ph??ng Chúa 2014/06/29 - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Thờ Phượng Chúa 2014/06/29. Câu gốc : Rôma 8:35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?. Lời Mời Thờ Ph ượ ng Thi-thiên 121. Đức Giê-hô-va gìn giữ dân sự Ngài

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Th? Ph??ng Chúa 2014/06/29' - fell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ThờPhượngChúa

2014/06/29

Câugốc: Rôma 8:35

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ,

đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

slide3

ĐứcGiê-hô-vagìngiữdânsựNgài

1Tôi ngước mắt lên trên núi:

Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

2Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,

Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

3Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;

Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

Thi-thiên 121: 1-8

slide4

4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên

Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.

5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;

Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.

6Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,

Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

Thi-thiên 121: 1-8

slide5

4Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa;Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,Từ nay cho đến đời đời.

*****

Thi-thiên 121: 1-8

slide7

Tôi tin ĐứcChúaTrờitoàn nănglà Cha,

làĐấngdựngnêntrờiđất.

Tôi tin Jêsus Christ là Con độc sinhcủaĐứcChúaTrời, vàChúachúng ta.

Ngàiđược thaidựngbởiThánhLinh,

sinhbởinữđồngtrinh Ma-ri,

chịuthươngkhó dướitayBôn-xơ Phi-lát,

slide8

bịđóngđinhtrênthậptựgiá,

chịuchếtvàchôn,

Ngàixuốngâmphủ, đến ngàythứba,

Ngàitừkẻchếtsốnglại,

Ngàithăngthiên, ngồibênhữuĐứcChúaTrờitoàn nănglà Cha,

từđóNgàisẽtrởlạiđểđoánxét

kẻsốngvàkẻchết.

slide9

Tôi tin ĐứcThánhLinh.

Tôi tin HộiThánhphổthông,

vàsựcảmthôngcủathánhđồ,

sựthatội, sựsốnglạicủathânthể,

vàsựsốngđờiđời.

A-men.

*****

slide10

ThánhVươngNgự Lai

¾ TC 002

Come, Thou Almighty King

slide11

CúixinVuaThánh.. ngựlai_3

Hộtôicungchúc.. danhNgài_3

Hátlên ca ngợi:_3

ThờtônChúa Cha- trên.trời

Quyềnnăngchiếnthắng- muôn.đời

Nguyệnquanglâmtrên- chúng.tôi

Chúathánhmuônđời_3

1.

ThánhVươngNgựLai TC 002

slide12

CúixinÐạoThể.. ngự lai_3

Cầmgươmchóisáng.. linhoai_3

Ðoáinghetôinài:_3

Nguyện ban phướcthánh- dân.NgàiDùngchânlýnuôi- tâm.hoài

ThầnNhânôi, xin- đến.đây

Ở chínhtâmnày_3

( ĐànDạo)

2.

ThánhVươngNgựLai TC 002

slide13

CúixinLinhThánh.. ngựlai_3

Nguyềnđemlinhchứng.. theoNgài_3

Chínhphútvuinày:_3

NguyệnxinThánhLinh- năng.tài

Quyềnthiêng, sứcthiêng- dư.đầy

Ngựvôtâmtôi- Chúa.ơi

Quảncaimuônđời_3

3.

ThánhVươngNgựLai TC 002

slide14

Chúctônmuônthuở.. nàothôi_3

Tụng ca ChânChúa.. Ba Ngôi_3

Chúatrênmuôn loài!_3

Nguyệntronghiểnvinh- rạng.ngời

Ðượcchiêm.ngưỡngtôn- nhan.hoài

Thờtônyêuthương- Chúa.tôi

Trảiđếnmuônđời_3

*****

4.

ThánhVươngNgựLai TC 002

slide15

KhátKhaoDòngNước

4/4 TC 242

As The Deer

slide16

Nhìnnaikiakhát.khao.dòng-

nước.mát.như.con.thèm.khát

chính.Chúa.Cha- toàn.năng_4

Lòng con đâychỉ.mong.chờ-

được.đến.bên.Cha.và.thờ-

kính.Cha- đời.đời_4

1.

KhátKhaoDòngNướcTC 242

slide17

Tâmlinhcon chỉ.mong.nươngnơiNgài-

Vì.chínhsứcChúa

dẫn.đưa.conmỗingày_4

Lòng con đâychỉ.mong.chờ-

được.đến.bên.Cha.và.thờ-

kính.Cha- đời.đời_4

KhátKhaoDòngNướcTC 242

slide18

As the deer pant.eth.for- the.wa.ter.so.my.soul

long.eth.af- ter.Thee_4

You a-lone are.my.heart's-

de.sireand.I.long- to.wor- ship.Thee_4

You a-lone are.my.strength, my shield- To.You a-lone may.my.spir-it yield_4

You a-lone are.my.heart's-

de.sireand.I.long- to.wor- ship.Thee_4

2.

As The Deer TC 242

slide19

I want you more.than.gold-

or.sil.ver.on.ly.You can sa- tis.fy_4

You a-lone are.the.real-

joy.giv.er.and.the.ap- ple.of- my.eyes_4

You a-lone are.my.strength, my shield- To.You a-lone may.my.spir-it yield_4

You a-lone are.my.heart's-

de.sireand.I.long- to.wor- ship.Thee_4

*****

3.

As The Deer TC 242

slide21

1. 

LạyCha caoquí_3SángdanhChúa Cha-

trên.ngôi- cao sang_2

Cungkínhtônthờ_6Cha kínhyêu_5

Ngàingựtrênngôi_3

Thánhquanghiểnvinh-

chiếukhắp- dương.gian_4

Chúaoaiquyền_6rạngdanhCha_6

Cha Cao Quí TC 472

slide22

ĐK:

KínhdângNgài_6Chúaoaiquyền_6

Khắpnơi ca_ mừng.. dângChúa_

Lờisuytôn_5

Cha Cao Quí TC 472

slide23

2.

Từngtrờicaongất_3Cáctinhtúkia-

cúixuống- khiêm cung_2

DângChúaThiênÐàng_6câuchúctôn_5

NgợikhenVuaThánh_3

Chúng con hátlên- khúchát- tôn vinh_4

KínhdângNgài_6lòng tin yêu_6

Cha Cao Quí TC 472

slide24

ĐK:

KínhdângNgài_6Chúaoaiquyền_6

Khắpnơi ca_ mừng.. dângChúa_

Lờisuytôn_5

Cha Cao Quí TC 472

slide25

3.

Từngôicaoquí_3Chúayêuchúng con- đãđến- nơiđây_2

Manglấykiếpngười_6baođớnđau_5

Chuộctộinhângian_3

Chúamanghếttrên-thánhgiá- hi sinh_4

Kínhdâng Ngài_6lòng tri ân_6

Cha Cao Quí TC 472

slide26

ĐK:

KínhdângNgài_6Chúaoaiquyền_6

Khắpnơi ca_ mừng.. dângChúa_

Lờisuytôn_5

( ĐànDạo )

Cha Cao Quí TC 472

slide27

4. 

How love-ly on_3

the moun-tains are- the.feet- of.Him_2Who brings good news_6 good.. news_5

An-nounc-ing peace_3

pro-claim-ing news_ of hap- pi.ness_4

our God reigns_6our God reigns_6

(3x)

*****

Our God ReignsTC 472

slide28

ThờPhượngChúa

2014/06/29

Câugốc: Rôma 8:35

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ,

đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

slide29

KinhThánhĐốiĐáp

# 34 SựCầuNguyện

Mathiơ 7:7-11; 6:6

ThiThiên 86:1, 4-10, 17; 6:9

slide30

7Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

slide31

9Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?

10Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?

slide32

11Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống

chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

6Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

slide33

1Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghiêng tai qua, nhậm lời tôi;

Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn.

4 Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tớ Chúa:Vì, Chúa ôi! Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa;

slide34

5Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho,

Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa.

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi.

Dủ nghe tiếng nài xin của tôi.

slide35

7Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa;Vì Chúa nhậm lời tôi.

8 Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa;

Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa.

slide36

9Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên

Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa,

Và tôn vinh danh Chúa.

10VìChúalàrấtlớn, làmnhữngsựlạlùng: ChỉmộtmìnhChúalàĐứcChúaTrờimàthôi.

slide37

17Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi,Hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy, và bị hổ thẹn;

Vì, Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

9Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.

Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.

*****

slide38

ThờPhượngChúa

2014/06/29

Câugốc: Rôma 8:35

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ,

đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

t n hi n cho ch a

TC234

1. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

Tình nguyện hiến chính thân thể này;

Luôn yêu mến trông mongnơi Chúa thôi

Hằng ngày sống trong ân điển Ngài. 

Hiến dâng lên cho Ngài,

Hiến dâng lên cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

Hiến dâng lên cho Ngài.

Tận Hiến Cho Chúa

t n hi n cho ch a1

TC234

2.  Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

Nguyện quì xuống khiêm nhu trước

Ngài, Xem vui thú thế gian rơm rác thôi,

Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này.

Hiến dâng lên cho Ngài,

Hiến dâng lên cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

Hiến dâng lên cho Ngài.

Tận Hiến Cho Chúa

t n hi n cho ch a2

TC234

3. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

Ðược thuộc ở trong tay Chúa hoài,

Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,

Vào lòng tối tăm nay có Ngài.

Hiến dâng lên cho Ngài,

Hiến dâng lên cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

Hiến dâng lên cho Ngài.

Tận Hiến Cho Chúa

t n hi n cho ch a3

TC234

4. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi,

Lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài,

Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,

Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Hiến dâng lên cho Ngài,

Hiến dâng lên cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây,

Hiến dâng lên cho Ngài.

Tận Hiến Cho Chúa

slide45

Lời đạt và chào thăm

1Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái

ở tan lạc, chúc bình an!

Tín đồ chịu thử thách phải thể nào

2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,

3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.

GiaCơ 1: 1-17

slide46

4Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.

5Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

GiaCơ 1: 1-17

slide47

6Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.

7Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:

8ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.

GiaCơ 1: 1-17

slide48

9 Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình,

10kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.

11Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô,

hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ

khô héo như vậy trong những việc mình làm.

GiaCơ 1: 1-17

slide49

Sự cám dỗ và ân điển

12Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.

13Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.

GiaCơ 1: 1-17

slide50

14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.

15Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

16Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình:

17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.

GiaCơ 1: 1-17

slide51

ThờPhượngChúa

Giảngluận: TẠI SAO? WHY?

Thầy Lê Thành Tuấn

  • Câugốc: Rôma 8:35
  • Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ,
  • đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?
slide52

Giăng 10:10Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.

1 Phierơ 5:8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống,

đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Giăng 1:5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

slide53

Êsai 43:2Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.

2 Côrinhtô 12:9Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.

slide54

ThiThiên 34:18Tôi đã trở nên như người không nghe,Như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình.

Rôma 8:28Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

slide55

ThờPhượngChúa

2014/06/29

Câugốc: Rôma 8:35

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ,

đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?