@ student.hanken.fi - PowerPoint PPT Presentation

fell
@ student hanken fi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
@ student.hanken.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
@ student.hanken.fi

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
@ student.hanken.fi
327 Views
Download Presentation

@ student.hanken.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. @student.hanken.fi Infomöte 15.11.2011 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 2. Varför? • Klararekommunikation till omvärlden – näragerar man somstuderandeochnärsomanställd/representantförorganisationen/brandetHanken • Datasäkerhet • - anställdvsstuderande – dåjobbet tar slut skall e-postenavslutas, studerandeadressenfortsätter tills studierna tar slut • - minskarriskenatt post avseddföranställdgår till student och vice versa (Personer med sammanamn) • Olikaregler o ansvar - en studerandefåromdirigera sin e-post utanförhuset – en anställdfårinte. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 3. …varför? • Tekniskt – nångångiframtidengerdetmöjlighetatthanterastuderande e-post skiltfrånövrigHanken e-post (microsoft/gmail/??) • Mindre SPAM (åtminstone en tid framöver) – i och med nya e-postadresser försvinner de gamla e-postadresserna från spam-listorna – i framtiden, sprid ej ut adressen i onödan och skriv inte ut den på nätet! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 4. Andra universitet? • @student.lu.se (lunds universitet) • @student.liu.se (Linköpings universitet) • @student.gu.se (Göteborgs universitet) • @studnet.cbs.dk (Copenhagen Business School) • @student.lnu.se (Linné universitetet) • @student.uib.no (universitetet i Bergen) • @student.chalmers.se • @student.uef.fi (Kuopio+Joensuu) • @student.uwasa.fi • ...@aalto.fi-@student.hse.fi, ... En trend och ett behov bland de flesta universitet. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 5. Praktiskt • @student.hanken.fifungerar redan nu för alla studerande på Hanken – använd och ändra på nödvändiga ställen (e-postklienter mm)! • Årets studerande, dvs inskrivna 2010 (matrnr 10xxxxx) och några återaktiverade e-postadresser har redan endast @student.hanken.fi • En hankenanställd studerande skall ha två adresser @hanken.fi för jobb och @student.hanken.fi för studierna • Forskarstuderande har @hanken.fi eftersom de även i många andra fall jämställs med personal Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 6. Vad händer med mail till @hanken.fi i januari? • @hanken.fi slutar fungera för studerande e-post. • Standard e-post meddelande att användaren inte existerar går ut till avsändaren om någon skickar till @hanken.fi (normalt felmeddelande som också maskiner kan läsa). • Avsändaren måste då skicka brevet på nytt till den nya adressen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 7. Finns det undantag? • Personer som av vägande skäl (t.ex. enkäter ute) behöver en längre övergångstid ansöker om detta – ansökan lämnas in till InFOBITen/datacentralen och elektroniskt. Anvisningar finns på webbsidorna den 24.11 http://www.hanken.fi/student/studenthankenfi • Att man har adressen utspridd på många ställen och att det är jobbigt att byta duger inte som orsaker – det är lika jobbigt att byta oberoende när bytet sker. • Övergångstiden tar slut 31 maj 2011 – då skall alla ha bytt • Dessa personer skall trots en eventuell förlängning ändå ändra sina e-postadresser liksom övriga! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 8. E-postadress i olika system Hanken ändrar i • Studentregistret Oodi(Hanken fixar) • Bibliotekssystemet Hanna (Hanken fixar) Tria (öppet) • OBSERVERA att Hanken e-posten är den adress officiella Hanken-meddelanden kommer till och det förväntas att ni läser den. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 9. E-postadress i olika system STUDERANDE måste själv ändra i: • E-postklienter: • Webmail • Thunderbird • Outlook • Ansökan till JOO-studier: JOOPAS • Inlärningsmiljön Moodle • Enkätverktyg Webropol • Plagiat check programmet Turnitin • Bibliotek ni lånat från Anvisningar på http://www.hanken.fi/student/studenthankenfi Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 10. …övriga system som innehåller @hanken.fi adressen • Vänner o bekantas adressböcker • Ändra er signatur – sätt in ett ”OBS! ny e-post!” • Ändra er reply/from adress genast! • Facebook, Linked-in,… • Listor (listmanagers brukar bli uppmärksammade på mail som inte går fram) • … Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 11. Om tidpunkten • Hösten är en tid då många studerande glömt lösenord, har ett föråldrat lösenord eller glömt att registrera sig så användningsrätten går ut  därför dubbeladress hela hösten och övergång i januari • Studerande använder sig av fler tjänster under studieåret feladresser uppmärksammas snabbare i olika system • Under vinterhalvåret mer personal på plats som kan reda upp problem • Varför inte bara för nya studenter? I så fall är övergången klar om åtta år – tidigast (vi har ännu fler än 10 stud med matrnr på 80xxxxx och ca 80 med 90xxxxmatr). Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

 12. Aktuell info ochhjälp • Påstuderandeportalen under • IT tjänster – e-post – student.hanken.fi • Sidornauppdaterasanefterdetkommermer information ellerallmännafrågor • Frågor • help@hanken.fi • InfoBITeniHelsingfors kl.10-15 • Datacentralenpå 3:e vån. iVasa Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi