Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introducció. El Fauvisme. L’expressionisme. El Cubisme. El Futurisme. L’abstracció. El Dadaisme. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introducció. El Fauvisme. L’expressionisme. El Cubisme. El Futurisme. L’abstracció. El Dadaisme.

Introducció. El Fauvisme. L’expressionisme. El Cubisme. El Futurisme. L’abstracció. El Dadaisme.

309 Views Download Presentation
Download Presentation

Introducció. El Fauvisme. L’expressionisme. El Cubisme. El Futurisme. L’abstracció. El Dadaisme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES • Introducció. • El Fauvisme. • L’expressionisme. • El Cubisme. • El Futurisme. • L’abstracció. • El Dadaisme. • El Surrealisme. • La figuració realista. • El Pop Art.

 2. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES INTRODUCCIÓ Els nombrosos i intensos canvis produïts a les primeres dècades del segle XX, tant des del punt de vista econòmic i tecnològic, polític i social, com ideològic i filosòfic, duen a molts artistes a cercar nous camins per a un art que ja no pot basar-se en la imitació de la realitat perquè la fotografia i el cinematògraf ho fan molt millor, i que cerquen anar més enllà. Aleshores els artistes s’agrupen per a dur a terme experiències comunes fixant els seus objectius en manifestos. Aquests moviments reben el nom d’avantguardes o “ismes”. L’essència d’aquestes avantguardes és la innovació, la modernitat, el trencament, i es succeeixen molt ràpidament.

 3. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES INTRODUCCIÓ Les avantguardes del segle XX es poden dividir en dos grans períodes: • Les primeres avantguardes: es donen fins el 1945, i parteixen de les experiències del Postimpressionisme; són grups molt definits en els seus plantejaments, tot i que els grans artistes s’allunyen al llarg de la seva obra d’aquests plantejaments inicials. El principal centre cultural és París. • Les segones avantguardes: de 1945 fins 1980, que són més desestructurades i menys definides com a grup, i sovint prenen com a referència les avantguardes anteriors. Ara el principal centre cultural és Nova York.

 4. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME El Fauvisme neix a París el 1905 seguint la tendència postimpressinista de fer servir la pintura com a via d’expressió, no d’imitació o investigació sobre les formes. El grup fauve va estar format per Henry Matisse, Maurice Vlaminck, André Derain, Raoul Dufy i Georges Rouault, tot i no ser un unitari i ben definit. La característica formal més important és l’autonomia del color respecte a la forma; el color és l’element que marca l’expressivitat, el protagonista de l’obra, que s’allibera de la supeditació dels objectes. S’utilitzen principalment colors primaris i complementaris, prescindint del negre. Però el color no cerca ni el clarobscur, ni la tridimensionalitat ni el modelat, i s’aplica amb pinzellades gruixudes i abundància de pasta.

 5. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE Luxe, calma i voluptuositat Comença amb una tècnica puntillista influït pel Neoimpressionisme ...

 6. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE El luxe I ... Però evolucionà cap a una organització del quadre en zones de color ben delimitades i contorns molt marcats

 7. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE Retrat de Madame Matisse amb ratlla verda La ratlla verda que ocupa l’espai del nas és clau per entendre l’expressivitat del quadre, on predomina el color vermell, complementari del verd. Tot i ser un retrat, no copia la realitat sinó que transmet la seva vivència personal sobre el rostre de la seva dona;

 8. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE L’odalisca vermella

 9. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE La dansa

 10. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE Peixos vermells

 11. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE Nu sobre coixí blau

 12. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME HENRI MATISSE Finestra blava

 13. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME MAURICE VLAMINCK Natura morta Busca una pintura humana, no artística, per això es instintiva i no metòdica Va ser amb Derain el més rupturista i inconformista. Els colors s’estenen amb agressivitat en el quadre per mostrar pròpies emocions, amb pinzellades violentes que recorden a Van Gogh

 14. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME MAURICE VLAMINCK El Sena a Chatou

 15. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME MAURICE VLAMINCK L’incendi

 16. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME MAURICE VLAMINCK Barcasses al Sena

 17. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ANDRÉ DERAIN El pont

 18. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ANDRÉ DERAIN El pont de Westminster

 19. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ANDRÉ DERAIN Retrat de Matisse

 20. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ANDRÉ DERAIN L’arbre vell

 21. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME KEES VAN DONGEN Dona amb capell

 22. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME KEES VAN DONGEN Autoretrat

 23. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME KEES VAN DONGEN Ballarina Vermella

 24. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ALBERT MARQUET Matisse al taller de Manguin

 25. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ALBERT MARQUET Notre Dame

 26. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ALBERT MARQUET El port de Saint-Tropez

 27. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ALBERT MARQUET El port d’Hamburg

 28. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME ALBERT MARQUET Port Honfleur

 29. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME RAOUL DUFY El castell i els cavalls

 30. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES FAUVISME RAOUL DUFY Cavalls i joqueis a la gespa

 31. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME L’Expressionisme neix com un moviment de protesta i crítica a la societat burgesa, al seu optimisme i fe en el progrés i la bondat humanes, especialment després de la Primera Guerra Mundial. Les obres expressionistes reflecteixen l’angoixa, el terror i la misèria. Volen plasmar en el llenç allò que és més profund de l’ànima humana, tot deformant la realitat visual per tal de remarcar l’expressivitat. Tot el que és advers de la vida, i la soledat interior, es reflecteix en aquestes obres.

 32. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Els antecedents immediats els hem de cercar en les darreres obres de Van Gogh, i en l’obra del pintor noruec Edward Munch, del belga James Ensor i de l’italià Amedeo Modigliani.

 33. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME EDWARD MUNCH El crit El crit deforma les coses i el rostre i converteix el quadre en un paisatge delirant a base de grans línies ondulades. Tot està en funció de l’expressió: el dibuix, el color i la composició

 34. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME EDWARD MUNCH Madonna

 35. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME EDWARD MUNCH Pubertat

 36. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME JAMES ENSOR L’entrada de Crist a Brussel·les Obres religioses però amb sàtira i burla, és a dir, de contingut histriònic també present a l’expressionisme

 37. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME JAMES ENSOR La intriga

 38. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME AMEDEO MODIGLIANI Lunia Czechowska

 39. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME AMEDEO MODIGLIANI Nu

 40. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) L’Expressionisme va ser especialment important a Alemanya, on es formà el primer grup pròpiament expressionista a la ciutat de Dresde el 1905: Die Brücke (el pont). Va ser un moviment revolucionari tant des del punt de vista pictòric com ideològic: suposava una presa de posició davant del món en què es desenvolupa: el règim imperial i militarista del kàiser Guillem II, i el positivisme filosòfic. Els autors més representatius varen ser Ernst L. Kirchner i Emil Nolde. El grup tenia un sentit clarament contestatari, que cercava destruir les velles normes i la recerca de l’espontaneïtat i de la inspiració, així com mostrar les sensacions i les emocions.

 41. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) ERNST LUDWIG KIRCHNER Cinc dones al carrer

 42. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) ERNST LUDWIG KIRCHNER Marcel·la

 43. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) ERNST LUDWIG KIRCHNER Dues dones al carrer

 44. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) EMIL NOLDE Paradís perdut

 45. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Brücke (El Pont) EMIL NOLDE Crucifixió

 46. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Der Blaue Reiter (El Cavaller Blau) El 1911 es constitueix a Munic el grup Der Blaue Reiter (El genet blau), que aplegà a diferents artistes al voltant d’una revista amb el mateix nom. Defensava la idea de què són vàlides totes les manifestacions d’art (infantil, primitiu, oriental, etc.) i de què la missió de l’art es desfer-se’n de la dependència de l’exterior per tal d’expressar l’esperit creador. Les seves obres eren més líriques i menys agressives, feien servir colors més suaus amb l’objectiu de captar l’essència espiritual de la realitat. La Gran Guerra va desfer el grup, en el que destacaren Wassili Kandinsky, Franz Mac, Paul Klee, o August Macke, entre d’altres. Són autors que especulen o experimenten sobre les formes pictòriques, la qual cosa els fa derivar progressivament cap a l’abstracció.

 47. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Blaue Reiter (El Cavaller Blau) WASSILI KANDINSKY Munic amb l’església de Santa Úrsula

 48. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Blaue Reiter (El Cavaller Blau) WASSILI KANDINSKY El genet blau

 49. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Blaue Reiter (El Cavaller Blau) FRANZ MARC El tigre

 50. LA PINTURA DEL SEGLE XX – LES AVANTGUARDES EXPRESSIONISME Die Blaue Reiter (El Cavaller Blau) FRANZ MARC Destí d’animals