slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
felix-noble

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE NAM CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ Oleśnica, 2014

 2. Plan prezentacji • Informacje ogólne. • Lokalna Strategia Rozwoju. • Zakres działania. • Dobrepraktyki. • Nabór wniosków. • Podsumowanie.

 3. 1. Informacje ogólne Lokalna Grupa Działania Dobra Widawajeststowarzyszeniempowstałym na wypracowanym partnerstwie trójsektorowym: • sektora publicznego, • sektora gospodarczego, • sektora społecznego.

 4. 1. Informacje ogólne • Długołęka, • Czernica, • Dobroszyce, • Oleśnica, • Dziadowa Kłoda, • Bierutów, • Syców, • Wilków, • Międzybórz. Liczba mieszkańców 89 244 Powierzchnia 1260 km2

 5. 2. Lokalna Strategia Rozwoju + Careers 1. Cel ogólny- Ochrona środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz ładu przestrzennego 1 + Careers 2. Cel ogólny- Usługi, produkty i turystyka czynnikami rozwijającymi gospodarkę regionu 2 + Careers 3. Cel ogólny- Rozwój społeczności lokalnej oraz kapitału ludzkiego 3

 6. 3. Zakres działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 LEADER Ogółem 13 192 276 zł, w tym: Działanie 413, Wdrażanie LSR- 10 339 892 zł Działanie 421, Projekty współpracy - 267 411 zł Działanie 431, Funkcjonowanie LGD - 2 584 973 zł

 7. 3. Zakres działania DZIAŁANIE 413 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, • Małe projekty, • Odnowa i rozwój wsi.

 8. 3. Zakres działania DZIAŁANIE 421 • KRAM – Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów • KOŃ – Konno Obszarami Natury

 9. 3. Zakres działania DZIAŁANIE 431

 10. 3. Zakres działania DZIAŁANIE 431

 11. 3. Dobre praktyki Budowa, remonty i modernizacja świetlic wiejskich Boiska sportowe Budowa muszli koncertowej wraz z garderobą Rewitalizacja zabytkowego parku Dożynki, festyny i jarmarki Festiwale Warsztaty i szkolenia Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych Remonty i doposażenie - Klub „KUŹNIA”, Klub „STER”, Klub filmowy, Kościoły Zawody sportowe Wydawnictwa Ścianka wspinaczkowa Place zabaw Wykonanie Alei Spacerowych Budowa miasteczka ruchu drogowego

 12. 3. Dobre praktyki Tworzenie nowych miejsc pracy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 13. 4. Nabór wniosków

 14. 4. Nabór wniosków MAŁE PROJEKTY 385 984,90 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 216 947,40 11-25.04.2014

 15. Dziękuję za uwagę Przygotowanie i omówienie prezentacji: Agnieszka Kasina Dyrektor Biura LGD DOBRA WIDAWA Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa Ul. Wojska Polskiego 67/69 56 – 400 Oleśnica