duygu durum bozukluklar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duygu Durum Bozuklukları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duygu Durum Bozuklukları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Duygu Durum Bozuklukları - PowerPoint PPT Presentation


 • 355 Views
 • Uploaded on

Duygu Durum Bozuklukları. Bölüm 10. Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri. Depresyon Üzüntü Endişe Suçluluk Değersiz hissetme İştahta azalma Cinsel istek kaybı. Mani (iki uçlu duygu durum bozukluğu-Bipolar). Sinirlilik Aşırı hareketlilik Konuşkanlık Fikir uçuşması Dikkatte dağılma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Duygu Durum Bozuklukları' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
depresyon ve maninin genel zellikleri
Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri
 • Depresyon
  • Üzüntü
  • Endişe
  • Suçluluk
  • Değersiz hissetme
  • İştahta azalma
  • Cinsel istek kaybı
mani iki u lu duygu durum bozuklu u bipolar
Mani (iki uçlu duygu durum bozukluğu-Bipolar)
 • Sinirlilik
 • Aşırı hareketlilik
 • Konuşkanlık
 • Fikir uçuşması
 • Dikkatte dağılma
 • Temelsiz aşırı coşku
 • Hoşa giden faaliyetlerle aşırı uğraş
 • Cinsel kabarma
slide4
İUDDB
 • Depresyona göre daha az görülür
 • Dönemlerin tekrarlama olasılığı fazladır
bipolarite ve yarat c l k
Bipolarite ve yaratıcılık
 • Yaratıcı düşüncede etkisi olabileceği gözlenmektedir
 • Michelangelo, Van Gogh, Tchaiskovky....
 • Ancak hepsinde yaratıcılık beklenemez ya da yaratıcı olan herkeste bipolarite beklenemez
unipolar bipolar
Unipolar???bipolar???
 • Kanıtlar böyle bir ayrımın geçerli olduğu yönünde
 • Ancak bazı açılardan gözlenen örtüşmeler nedeniyle farklı kategori olarak ele almanın geçersizliği de öne sürülmekte
heterojenite
Heterojenite!!!
 • Oldukça heterojen bir grup olması kategorizasyonu güçleştirmektedir
 • Örn. Kaygı bozukluğu + depresyon
siklotimi
Siklotimi
 • Depresyon + hipomani
psikanalitik kuram
Psikanalitik Kuram
 • Freud Yas ve Melankoli
  • Oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarının az ya da çok karşılanması
  • Başka insanlara ağır düzeyde bağımlı olma
  • SEVİLEN KİŞİNİN KAYBI
  • Kayıp kişi içe alınmaktadır (introjection)
psikanalitik kuram1
Psikanalitik Kuram
 • Yas tutulan kişiye karşı bilinçaltı düzeyde duyulan olumsuz duygular
 • Kendine yönelme-----öfke, suçluluk
 • Yas çalışmasında, ölen kişiden ayrışmanın sağlanması hedeflenir
psikanalitik kuram2
Psikanalitik Kuram
 • Depresyon kendine döndürülmüş kızgınlık mıdır????
 • Çalışmalardan destek gelmemiştir
 • Ancak bazı temel sayıltılar etkili olabilir (bilişlerin temeli)
bili sel kuram
Bilişsel Kuram
 • Beck
  • Çocukluk & ergenlik dönemi
  • Kayıplar, reddler, önemli yaşam olayları
  • ŞEMALAR
bili sel kuram1
Bilişsel Kuram
 • Bilişsel yanlılık ve çarpıtmalar
 • Keyfi çıkarsama
 • Seçici soyutlama
 • Aşırı genelleme
 • Büyütme küçümseme
bili sel kuram2
Bilişsel Kuram
 • Öğrenilmiş çaresizlik
 • Atıfların yeniden formülsayonu
 • umutsuzluk
bili sel kuram3
Bilişsel Kuram
 • Çarpıtma mı?
 • Gerçekçi değerlendirme mi?
 • Normaller------fazla mı iyimser
bili sel kuram4
Bilişsel Kuram
 • Öğrenilmiş çaresizlik kuramı
 • Yükleme biçimleri
 • Umutsuzluk kuramı
bili sel kuram5
Bilişsel Kuram
 • Düşünce Duygu
 • Duygu Düşünce
aresizlik ve umutsuzluk kuram ndaki sorunlar
Çaresizlik ve umutsuzluk kuramındaki sorunlar
 • Ne tip bir depresyon? Reaktif depresyon—umutsuzluk depresyonu??
 • Üniversite öğrencileri örneklemi—analog??
 • Depresyona mı kaygıya mı özgü??
 • Yüklemeler evrensel bir süreç olamayabilir
 • Yükleme tarzının kalıcı olduğu iddiası depresyon geçtiğinde gözlenememiştir.
ki ileraras kuramlar
Kişilerarası Kuramlar
 • Sosyal Destek----Coyne

Başkalarının olumsuz tepkilerini kışkırtma

Carnelly...

Kendini doğrulayan kehanet

ki ileraras kuramlar1
Kişilerarası Kuramlar
 • Kişilerarası davranış örüntüleri depresyondan önce de var mı?
 • Genellikle evet----
 • Zayıf sosyal beceriler---(döngüsel)
biyolojik kuramlar n rotransmitterler
Biyolojik Kuramlar-Nörotransmitterler
 • Seratonin
 • Geri alım
 • İnhibitörleri
bipolar duygu durum bozuklu u
Bipolar Duygu Durum Bozukluğu
 • Bozukluğun depresif dönemine odaklaşılmış; tek uçlu ile benzerlik göstermekte...
 • Mani durum koruyucu bir işleve mi sahip?
bipolar duygu durum bozuklu u1
Bipolar Duygu Durum Bozukluğu
 • Kağıt kalem testinde benlik değeri açısından:
 • Manikler > normaller > depresifler
 • Yapılandırılmış bellek testinde ise:
 • Mani, depresif < normaller
bddb biyolojik kuramlar
BDDB-Biyolojik Kuramlar
 • Birinci derece akraba %10-25
 • Tek yumurta ikizleri %72
 • Çift yumurta % 14
 • 11. kromozomdaki başat bir gen???
 • Henüz tam kanıtlanmamıştır.
bddb biyolojik kuramlar1
BDDB-Biyolojik Kuramlar
 • Nöro-kimya
  • Nörepniefrin
  • Serotonin
  • Monoamin oksidaz engelleyicileri
bddb biyolojik kuramlar2
BDDB-Biyolojik Kuramlar
 • Lityum
  • Nöral aktiviteyi artıran/azaltan bazı nörkimyasalları etkilemektedir
  • G-proteinlerin düzenlenmesi süreci
bddb biyolojik kuramlar3
BDDB-Biyolojik Kuramlar
 • Norendokrin
  • Kortizol düzeyinin depresiflerde yüksek olması
e tiyoloji
Etiyoloji
 • Biyolojik etiyoloji lehine göstergeler
 • Psikolojik müdahalelerin gereksizliğine mi işaret eder????
 • DUALİZİM
 • BDT=> İLAÇ TEDAVİSİ
tedavi
Tedavi
 • Psikodinamik
  • Bastırılmış çatışma, içe dönük kızgınlığı dışa vurma
bili sel davran terapiler
Bilişsel davranışçı terapiler
 • Bdt
 • Bdt + ilaç
 • Bdt, ilaç, kişiler arası terapi
biyolojik tedaviler
Biyolojik Tedaviler
 • EKT
 • İlaç tedavisi
  • Anti depresanlar
  • lityum
durkheim n ntiharla lgili sosyolojik kuram
Durkheim’ın İntiharla İlgili Sosyolojik Kuramı
 • Egoist İntihar
 • Elsever (Alturistik) İntihar
 • Anomik İntihar
shneidman n ntihara yakla m
Shneidman’ın İntihara Yaklaşımı
 • Tablo 10.5: İntiharın Ortak On Yönü
 • İntiharın ortak amacı bir çözüm aramaktır.
 • İntiharın ortak hedefi bilinçliliğin durdurulmasıdır.
 • İntiharda ortak uyarıcı, dayanılamayacak psikolojik acıdır.
 • İntiharda ortak stres verici faktör, engellenmiş psikolojik gereksinmelerdir.
slide39

5. İntiharda ortak duygu çaresizlik- umutsuzluktur.

6. İntiharda ortak bilişsel durum ikircikli olmaktır.

7. İntiharda ortak algısal durum daralmadır.

8. İntiharda ortak eylem saldırganlıktır.

9. İntiharda ortak kişilerarası eylem, intihar niyetini iletmektir.

10. İntiharda ortak tutarlı yön, yaşam boyu başa çıkma örüntüsüdür.

ntihar n nlenmesi
İntiharın Önlenmesi
 • Tablo 10.6

İntihar Eğilimli Hastanın Tedavisinde

Genel İlkeler

ntiharla al mada klinik ve etik sorunlar
İntiharla Çalışmada Klinik ve Etik Sorunlar
 • Doktor Yardımı ile İntihar
 • Dr. JackKervorkian