Download
w jan de la salle n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Św. Jan de La Salle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Św. Jan de La Salle

Św. Jan de La Salle

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Św. Jan de La Salle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Św. Jan de La Salle Nasz patron

  2. Urodzony: 30 kwietnia 1651 w Reims we Francji Zmarł: 7 kwietnia 1719 w Saint-Yon koło Rouen

  3. Jego życie: • 27 lat - święcenia kapłańskie • 30 lat – doktorat z teologii na uniwersytecie w Reims • chcąc pomagać biednym dzieciom pozwolił im mieszkać na plebanii • za początek zgromadzenia zakonnego o nazwie Braci Szkolnych przyjmuje się 24 czerwiec 1648

  4. Stworzył wiele typów szkół tj. : • podstawowe • wieczorowe • zawodowe • niedzielne I wiele innych.

  5. Wspólnoty Braci Szkolnych w Polsce:

  6. Nasza szkoła ;)

  7. KONIEC

  8. Autorzy! [rki] Ida Gęstwicka Marta Tłok