Vler simi i zbatimit t paket s s gjelb r n shkoll
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Vlerësimi i zbatimit të “Paketës së Gjelbër” në shkollë. Robert Gjedia IKAP. “Paketa e Gjelbër”:. Një material i plotë në formë elektronike dhe të shkruar Një paketë kurrikulare: (objektiva, planifikime, udhëzues, mjete didaktike, plane ditore)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fawzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vler simi i zbatimit t paket s s gjelb r n shkoll

Vlerësimi i zbatimit të “Paketës së Gjelbër” në shkollë

Robert Gjedia

IKAP


Paketa e gjelb r
“Paketa e Gjelbër”:

 • Një material i plotë në formë elektronike dhe të shkruar

 • Një paketë kurrikulare: (objektiva, planifikime, udhëzues, mjete didaktike, plane ditore)

 • Në përputhje të plotë me qëllimet e arsimit edukimin e lidhur me filozofinë e zhvillimit të qëndrueshëm që synon shkolla me fokus “mjedisin natyror, të ndërtuar dhe shoqëror”)


Paketa e gjelb r n klasat 6 9 t arsimit baz
Paketa e Gjelbër në klasat 6-9 të arsimit bazë

 • Si lëndë (orët ekstrakurrikulare)

 • Si kroskurrikul në disa lëndë mësimore

 • Si projekt kurrikular (orët e lira)

 • Si projekt shkollor


Disa t dh na
Disa të dhëna

 • Zhvillohet në të gjitha DAR/ZA-të e vendit

 • Në më shumë se 60% të klasave të ciklit 6-9.

 • Ka mësues dhe trajnuar në të gjithë DAR/ZA-të

 • Mbështetje e vazhdueshme nga REK dhe ekipi i tij


Vler sim i jasht m synon
Vlerësim i jashtëm synon:

 • Të identifikojë se si dhe sa zhvillohet realisht në shkolla kjo paketë

 • Të identifikojë se cilat janë përvojat pozitive dhe problemet që shfaqen në zbatimin e saj në shkollë

 • Të analizojë të dhënat e grupuara që lidhen me planifikimin, metodologjinë, vlerësimin dhe rezultatet e zbatimit të saj

 • Të përpunojë të dhëna dhe të përgjithësojë përvojat pozitive të gjetura

 • Të japë rekomandime dhe sugjerime për përmirësime të mëtejshme për zbatimin të saj në shkollat tona

 • Të përgatisë raportin përkatës


Metodologjia
Metodologjia

 • Kampionimi ( DAR/ZA, shkolla, mësues, nxënës)

 • Vëzhgime ( materiale, produkte, veprimtrai mësimore)

 • Fokus-grupe

 • Intervista/pyetsorë

 • Pëprunime dhe analiza të dhënash

 • Diskutime me grupet e interesit

 • Shkrimi i raportit

 • Përgjithësimi dhe rekomandimet

 • Koha e zbatimit 3 muaj në vitin 2011.


P rgjith simi
Përgjithësimi

Në bashkëpunim me REK:

 • Do të paraqiten të dhënat dhe përgjithësimi i përvojave pozitive në shkollat e identifikuara.

 • Mund të shoqërohet me një botim të përbashkët për të gjitha grupet e interesit