hovedstyrem te 24 januar 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedstyremøte 24. januar 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedstyremøte 24. januar 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hovedstyremøte 24. januar 2007 - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Hovedstyremøte 24. januar 2007. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 2006. 2007. Kilde: Consensus Forecasts. Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst. 2) Januar 2003 – desember 2006. Nye boliger. Eksisterende boliger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hovedstyremøte 24. januar 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vekstanslag consensus forecasts bnp prosentvis vekst fra ret f r
Vekstanslag Consensus ForecastsBNP. Prosentvis vekst fra året før

2006

2007

Kilde: Consensus Forecasts

slide3
Boligpriser1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst.2) Januar 2003 – desember 2006

Nye boliger

Eksisterende boliger

Igangsetting av boliger

1) Medianpris på boliger

2) Tremåneders glidende gjennomsnitt

Kilder: Reuters EcoWin og Norges Bank

oljepris terminpriser og r varepriser 1 januar 2002 22 januar 2007
Oljepris, terminpriser og råvarepriser1. januar 2002 – 22. januar 2007

Oljepris Brent Blend og terminpriser

USD per fat

Råvarepriser

USD. Indekser, 1. januar 2002 = 100

Kobber

26. oktober IR 3/06

Sink

22. januar 2007

Nikkel

Aluminium

Kilder: Telerate, IPE Reuters EcoWin og Norges Bank

kpi hicp kjerne tolvm nedersvekst prosent januar 1997 desember 2006
KPI/HICP- kjerne Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 1997 – desember 2006

USA2)

Euroområdet1)

Storbritannia1)

Sverige1)

Japan2)

1) HICP uten energi, mat, alkohol og tobakk 2) KPI uten mat og energi

Kilder: Reuters EcoWin, Eurostat og nasjonale statistikkilder

aksjer indeks 1 januar 2006 100 1 januar 2006 22 januar 2007
Aksjer Indeks, 1. januar 2006 = 100. 1. januar 2006 – 22. januar 2007

Norge

Euroområdet

Emerging markets

USA

Japan

Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs og Reuters EcoWin

ti rsrente i ulike land prosent 1 januar 2006 22 januar 2007
Tiårsrente i ulike land Prosent. 1. januar 2006 – 22. januar 2007

USA

Storbritannia

Norge

Tyskland

Sverige

Kilder: Reuters og Bloomberg

forventet fem rsrente fem r frem i tid prosent 2 januar 2002 22 januar 2007
Forventet femårsrente fem år frem i tidProsent. 2. januar 2002 – 22. januar 2007

Kilde: Norges Bank

slide9

22. januar 2007

IR 3/06 (31. oktober)

Styringsrenter og terminrenterIR 3/06 og 22. januar 2007

Storbritannia

Sverige

Euroområdet

USA

Kilder: Reuters og Norges Bank

trem neders rentedifferanse og importveid valutakurs i 44 1 januar 2002 desember 2009
Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44)1)Januar 2002 – desember 2009

I-44

(høyre akse)

Gjennomsnitt 1. – 22. januar 2007

22. januar 2007

31. oktober 2006

(IR 3/06)

Veid rentedifferanse (venstre akse)

1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

Kilder: Bloomberg og Norges Bank

slide11
KPI og usikkerhetsintervall for underliggende prisvekst1)Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – desember 2006

Høyeste indikator

KPI

Laveste indikator

1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, vektet median og 20% trimmet gjennomsnitt

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

slide12
KPI-JAE1) Totalt, og fordelt etter leveringssektorer2). Tolvmånedersvekst. Prosent Januar 2002 – desember 2006

Norskproduserte varer og tjenester (0,7)

KPI-JAE

Importerte konsumvarer (0,3)

1) KPI-JAE justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006

2) Norges Banks beregninger

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

arbeidsledighet aku ledighet og registrerte ledige sesongjustert prosent februar 1983 desember 2006
ArbeidsledighetAKU-ledighet og registrerte ledige. Sesongjustert. Prosent. Februar 1983 – desember 2006

AKU-ledighet

Registrerte ledige

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

sysselsetting aku 1 antall tusen personer sesongjustert januar 2005 oktober 2006
Sysselsetting (AKU)1)Antall tusen personer. Sesongjustert. Januar 2005 – oktober 2006

1) Omlegging av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

slide15
Produksjonsindeks for industrien Volum. Indeks. 3 måneders glidende gjennomsnitt. Januar 2001 – november 2006

Investeringsvarer

Innsatsvarer

Konsumvarer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

slide16
Foretakenes kreditt1) og likvide midler2)Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – november 2006 (K3 til oktober)

Pengemengde (M2)

Samlet kreditt

(K3)

1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3)

2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

varekonsumindeksen volum sesongjustert indeks 1995 100 januar 2004 november 2006
Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert. Indeks,1995 = 100. Januar 2004 – november 2006

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

slide18
Boligpriser og husholdningers gjeldTolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – desember 2006 (K2 til november)

Boligpriser

Husholdningers gjeld (K2)

Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON og Statistisk sentralbyrå

byggekostnadsindeks for boliger tolvm nedersvekst prosent januar 2001 desember 2006
Byggekostnadsindeks for boligerTolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – desember 2006

Kilde: Statistisk sentralbyrå

slide20

Foliorenten i referansebanen og beregnede terminrenter1)Prosent. Per 22. januar 2007

Referansebane IR 3/06

Markedet 22. januar 2007

Markedet før IR 3/06 (31.oktober)

1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med foliorenten.

Kilder: Reuters og Norges Bank

pengepolitisk strategi inflasjonsrapport 3 06
Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 3/06
  • Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 3¼ - 4¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.
  • Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå noe raskere enn det vi hittil har sett for oss, men neppe ved hvert rentemøte. Slik vi nå ser det, vil renten dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt.
referansebanen i inflasjonsrapport 3 06
Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/06

Importveid valutakurs

Foliorente

KPI-JAE

Produksjonsgap

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank