slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vývoj a základy Automatizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vývoj a základy Automatizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Vývoj a základy Automatizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Vývoj a základy Automatizace. 18. Kombinační logické obvody. Kombinační logické obvody. Kombinační logické obvody jsou logické obvody, jejichž výstupní stavy závisí pouze na aktuální kombinaci stavů vstupních.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj a základy Automatizace' - farrah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj a z klady automatizace

Vývoj a základy Automatizace

18. Kombinační logické obvody

kombina n logick obvody
Kombinační logické obvody
 • Kombinační logické obvody jsou logické obvody, jejichž výstupní stavy závisí pouze na aktuální kombinaci stavů vstupních.
 • Výstupy kombinačních logických obvodů tedy okamžitě reflektují jakoukoliv změnu na vstupech obvodu, pomineme-li krátké zpoždění vznikající při průchodu signálu elektronickými obvody.
 • Nemají žádný paměťový efekt.
slide4

Protože nemají kombinační logické obvody žádnou paměť předchozích stavů, každé kombinaci vstupních proměnných odpovídá právě jedna definovaná hodnota výstupní proměnné.

 • Chování kombinačních logických obvodů (tj. závislost výstupní proměnné na kombinaci hodnot vstupních proměnných) můžeme vždy popsat nějakou logickou funkcí.
 • Tuto logickou funkci často vyjadřujeme pravdivostní tabulkou, příp. pomocí logických výrazů.

Kombinační logické obvody

slide5

Pravdivostní tabulka představuje způsob zápisu logických funkcí, který se vzhledem ke snadné čitelnosti používá pro vyjádření logické funkce u kombinačních logických obvodů velmi často.

 • Pravdivostní tabulka obsahuje ve sloupcích všechny vstupní logické proměnné (vlevo) a výstupní logickou funkci, příp. více funkcí (vpravo).
 • Máme-li tedy n vstupních proměnných a m výstupních funkcí, tabulka bude mít n+m sloupců.

Kombinační logické obvody

slide6

Počet řádků pravdivostní tabulky odpovídá počtu všech možných kombinací hodnot vstupních proměnných.

 • Protože vstupní proměnné mohou nabývat pouze dvou hodnot – log. 0 nebo log. 1, bude mít tabulka 2n řádků.
 • V každém řádku pravdivostní tabulky musí být jiná kombinace hodnot vstupních proměnných a ve sloupcích, které odpovídají výstupním logickým funkcím, musí být pro každou tuto kombinaci uvedeno příslušné pravdivostní ohodnocení.

Kombinační logické obvody

slide7

Obvody, které realizují elementární logické funkce (jako je logický součet, logický součin, negace nebo logické funkce NAND, NOR nebo XOR), nazýváme logická hradla. Logická hradla rovněž představují nejjednodušší kombinační logické obvody.

 • Z logických hradel se pak skládají složitější logické obvody, a to jak kombinační, tak sekvenční.
 • Kombinačním logickým obvodem je dále např. sčítačka, dekodér, kodér, multiplexor nebo demultiplexor.

Kombinační logické obvody

slide8

Binární sčítačka je kombinační logický obvod, jehož vstupem jsou dvě binární čísla a jehož výstupem je součet těchto čísel opět v binárním tvaru.

 • Binární dekodér je kombinační logický obvod, který převádí číslo vyjádřené v binárním tvaru na kód 1 z n.
 • Kodér, prioritní kodér je kombinační logický obvod, který převádí kód 1 z n na jiný typ binárního kódu.
 • Multiplexor je obvod, který plní funkci elektronického přepínače několika vstupních signálů na jeden výstup, přičemž přepínání je řízeno adresovým signálem.

Kombinační logické obvody

slide9

Demultiplexor je obvod, který plní funkci elektronického přepínače z jednoho vstupu na několik výstupů, přičemž přepínání je řízeno adresovým signálem.

Kombinační logické obvody

slide10

Použitá literatura:

 • http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/

Kombinační logické obvody