slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5. PROGRAM ROZWOJU KONCEPCJI I EKSPERYMENTOWANIA (CD&E). mjr Mirosław KOZŁOWSKI Specjalista Oddziału Współpracy z ACT. Warszawa 27.01.2010 r. TRANSFORMACJA SOJUSZU ROZWÓJ KONCEPCJI I EKSPERYMENTOWANIA ( CD & E ) KOMPLEKSOWY PLAN DZIAŁANIA ACT (CCPlan)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5' - fallon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5

PROGRAMROZWOJU KONCEPCJI I EKSPERYMENTOWANIA(CD&E)

mjr Mirosław KOZŁOWSKI

Specjalista Oddziału Współpracy z ACT

Warszawa 27.01.2010 r.

agenda
TRANSFORMACJA SOJUSZU

ROZWÓJ KONCEPCJI I EKSPERYMENTOWANIA (CD&E)

KOMPLEKSOWY PLAN DZIAŁANIA ACT (CCPlan)

OPRACOWANIE PLANU PRAC W ZAKRESIE EKSPERYMENTOWANIA (EPOW)

PODSUMOWANIE

AGENDA
cele transformacji nato
WPROWADZANIE NOWYCH WYMOGÓW I ZDOLNOŚCI ORAZ WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESU ZBIERANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ Z PROWADZONYCH OPERACJI NATO

ZMIANA WIZERUNKU, ZADAŃ, STRUKTUR WOJSK OPERACYJNYCH NATO ZGODNIE Z WYMOGAMI ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO ORAZ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

BUDOWANIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZASAD KOMPLEKSOWEGO PODEJŚCIA DO ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH.

BUDOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE EURO-ATLANTYCKIMI ORAZ WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI W ZAKRESIE OSIĄGANIA NOWYCH ZDOLNOŚCI

CELE TRANSFORMACJI NATO

TRANSFORMACJA JEST TO CIĄGŁY PROCES ROZWOJU I INTEGRACJI INNOWACYJNYCH KONCEPCJI, DOKTRYN ORAZ ZDOLNOŚCI W CELU POPRAWY SKUTECZNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SIŁ NATO I PAŃSTW PARTNERSKICH

MC 324/1 NATO COMMAND STRUCTURE

obszary transformacji nato
OBSZARY TRANSFORMACJI NATO
 • POŁĄCZONY SYSTEM PLANOWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH
 • ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW SIECIOWYCH
 • MOBILNE STANOWISKA DOWODZENIA I KIEROWANIA
 • ZINTEGROWANE INFORMACJE UDOSTĘPNIANE W SYSTEMACH SIECIOWYCH
 • KOMUNIKACJA SIECIOWA
 • ROZWÓJ WIEDZY I WSPACIE PROCESU DECYZYJNEGO
 • OCHRONA SIECI KOMPUTEROWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
 • DYSTRYBUCJA I WYMIANA INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH
 • ZSYNCHRONIZOWANY PROCES SZKOLENIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANEGO MODELOWANIA I SYMULACJI
 • wg. CCPLAN 2010-2012
procesy transformacji
PROCES ROZWOJU ZDOLNOŚCI(Capability Development Process – CDP)

Skupiony na rozwoju i wdrażaniu nowych zdolności

PROCESY TRANSFORMACJI
 • ROZWÓJ KONCEPCJI I EKSPERYMENTOWANIA
 • (Concept Development & Experimentation – CD&E)
 • Proces towarzyszący CDP
 • Dostarcza ważnych środków (narzędzi) do identyfikacji możliwych rozwiązań „braków - luk” w zdolnościach
definicja zdolno ci capabilit y
Zdolność:Możliwość prowadzaniadziałań stosownie do przyjętego wariantu lub osiągnięcia określonego efektu.

W zakresie transformacji definicja ta rozszerza się w kierunku włączenia jednego lub więcej komponentów DOTMLPFI.

DOTMLPFI – doktryna, organizacja, szkolenie, materiały, przywództwo, personel, obiekty, interoperacyjność.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

DEFINICJA ZDOLNOŚCI (CAPABILITY)

(Doctrine, Organization, Training, Material, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability)

slide7

PROCES ROZWOJU ZDOLNOŚCI (CDP)

Zaprojektowany do:

Identyfikacji potrzeb

Określenia wymagań

Analiza „Braków – luk”

**SKUPIONY NA PRZYSZŁYCH ZDOLNOŚCIACH**

Rozwiązania „braków-luk” jest uzyskiwanepoprzez:

R & D

CD&E

inne (Nowe doktryny, itd.)

Wprowadzanie (poprzez DOTMLPFI):

Polityka, Doktryna, Planowanie obronne

Analiza środowiska strategicznego

Identyfikacja potrzeb w zakresie nowych zdolności

Określenie wymagań w zakresie nowych zdolności

Analizowanie „braków-luk”i ich wypełniania

Identyfikacja i wybór rozwiązań

Wdrażanie

rodzaje koncepcji
Zakres koncepcji determinuje ich poziom (Strag., Oper.lub Takt.)

Cel koncepcji determinuje ich typ:

CAPSTONE (OGÓLNA/WIODĄCA)

Osiąganie zdolności w zakresie zapewnienia rozwoju i użycia sił. Stanowi szeroki opis relacji pomiędzy istotnymi obszarami wpływającymi na prowadzenie operacji i osiąganie celów strategicznych.

Przykład: Zagrożenia asymetryczne

ENABLING (UMOŻLIWIAJĄCA)

Zapewnienie podstawowych warunków do osiągania zdolności, które są wymagane do realizacji zasadniczych misji/zadań.

Przykład: Wspólne operacje w terenie zurbanizowanym, Ochrona przed cyberatakami

APPLIED (WDRAŻAJĄCA)

Zidentyfikowanie szczegółowych technik, taktyk i procedur znajdujących praktyczne zastosowanie dla rozwiązania problemu, czy braku konkretnej zdolności.

Przykład: Przeciwdziałanie improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

RODZAJE KONCEPCJI

Nowa def. (AAP-6): Idea transformacyjna zorientowana na rozwiązanie problemów związanych z osiąganiem brakujących zdolności.

slide9

UCZESTNICY CD&E

Państwa sojusznicze

SHAPE

USJFCOM

Przemysł

NATO

Ośrodki naukowo - badawcze

Centra Doskonalące(COEs)

NATO/PfP

System szkolenia i ćwiczeń

cd e w nato
CD&E w NATO

Research and Technology Organisation

NATO Underwater Research Centre

Joint Warfare Centre

Joint Analysis & Lessons Learnt Centre

Joint Force Training Centre

NATO

INTERNATIONAL MILITARY STAFF

Centres of Excellence

HQ Allied Command Operations (Belgium)

Military Committee

NATIONS

HQ Allied Command Transformation

Capability Management Directorate

Joint Experimentation, Exercises and Assessment [JEEA] Sub-Division

Joint Force Command Brunssum

Strategic Concepts, Policy and Interoperability [SCPI] Sub-Division

Strategic Concepts

Operational Experimentation

Joint Force Command Naples

Future Capabilities, Research and Technology [FCRT] Sub-Division

Futures and Engagement

Joint Force Command Lisbon

Operational Concept Development

NATO Command, Control & Consultation Agency

OTHERS

e.g. STRATMAN, C4I, CCC,

elementy cd e
ELEMENTY CD&E

GRUPA NARODOWYCH DORADCÓW (NAG)

SKŁAD: PRZEDSTAWICIELE NARODOWI (FOGO) ORAZ JAKO PRZEWODNICZĄCY PRZEDSTAWICIEL ACT

ZADANIA: 1. REKOMENDOWANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CDE dla SACT 2. POTWIERDZANIE NARODOWYCH PROPOZYCJI DO EPOW 3. OCENA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH ZGŁOSZONYCH EKSPERYMENTÓW

ACT

GRUPA ROBOCZA CDE (CD&E WG)

SKŁAD: PRZEDSTAWICIELE NARODOWI, ACT, SHAPE

SKŁAD: PRZEDSTAWICIELE NARODOWI, ACT, SHAPE

ZADANIA: 1. KOORDYNACJA PRAC w ZAKRESIE CD&E 2. PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI dla SACT oraz KW NATO 3. OCENA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ CD&E

ZADANIA: 1. OPRACOWANIE PROGRAMU EKSPERYMENTOWANI A (EPOW) 2. PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI NAG dla KW NATO 3. OCENA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ CD&E

11

kompleksowy plan dzia ania act na lata 2011 2013
Draft CCPlan – wiosna 2009

Zatwierdzenie Planu przez kraje członkowskie i SACT – czerwiec - lipiec 2009

Przesłanie Planu do zatwierdzenia przez KW NATO – lipiec 2009

Zatwierdzenie Planu przez KW NATO – sierpień/wrzesień 2009

Zatwierdzenie budżetu na realizacje Planu i towarzyszących Programów Pracy (POWs) przez Komitet ds. Budżetu Wojskowego NATO – jesień 2009

Wytyczne KW NATO do opracowania CCPlan na lata 2011-2013– jesień 2009

Opracowywanie CCPlan na lata 2011-2013 styczeń – lipiec 2010

Wydanie pierwszego draftu CCPlan 2011-2013 - sierpień 2010

KOMPLEKSOWY PLAN DZIAŁANIA ACT NA LATA 2011-2013

12

epow i r d pow
Future Capabilities, Research and TechnologyProgramme of Work - FCRT POW

Zajmuje się wsparciem R&D POW przez zarządzanie długofalowymi projektami oraz ich koordynacją

Experimentation Programme of Work - EPOW

Jest narzędziem, poprzez które ACT planuje, wykonuje i analizuje eksperymenty operacyjne w cyklu rocznym

EPOW i R&D POW
nurc spow i fcrt pow
NATO Undersea Research Centre Scientific Programme of Work -NURC SPOW

Prowadzi badania morskie w zakresie rozwijania istniejących oraz opracowywania nowych zdolności „morskich”. Służy wiedzą ekspercką członkom Sojuszu w zakresie wdrażania zdolności

Research & Development Programme of Work- R&D POW

Ma na celu odpowiedzieć na pytanie: jak technologia może rozwiązać niedoskonałość zdolności operacyjnych?

NURC SPOW i FCRT POW
slide16
79 eksperymentów zgłoszone przez ACT i centra NATO:

13 w obszarze zintegrowanej logistyki (2,9 mln Euro)

10 w obszarze operacji ekspedycyjnych (3,1 mln Euro)

10 w obszarze rozszerzonej współpracy cywilno-wojskowej (1,9 mln Euro)

16 w obszarze skutecznego prowadzenia działań oraz połączonego manewru (3,2 mln Euro)

30 w obszarze przewagi informacyjnej i sieciocentryczności (6,6 mln Euro)

30 eksperymentów zgłoszonych przez państwa członkowskie:Bułgaria - 10, Czechy - 8, Kanada - 7, Francja - 3 oraz Niemcy - 2

Wszystkie eksperymenty spełniły wymagania techniczne

PROGRAM EKSPERYMENTOWANIA W 2009 r.

(EPOW )

RAZEM ZŁOSZONO 109 EKSPERYMENTÓW

77 eksperymenty spełniły wymagania techniczne

2 eksperymenty będą rozważone w przyszłości

EPOW 2010 – zatwierdzony przez kraje członkowskie podczas Spotkań: NAG oraz Grupy Roboczej KW NATO ds. Zdolności (MCWG Cap.)

16

slide17

EPOW (CD&E POW) 2011

 • 20.11.2009r. - prośba ACT o propozycje do EPOW
 • Narodowe eksperymenty, mogą być włączone do EPOW lub uzupełnić inne eksperymenty
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych w Sojuszu eksperymentów, zmniejszenie kosztów oraz uniknięcie dublowania prac
 • Przesłanie propozycji do ACT do 4.02.2010 r.
 • Aktywny udział narodowych ekspertów w ramach CD&E WG oraz NAG
tworzenie katalogu eksperyment w
TWORZENIE KATALOGU EKSPERYMENTÓW
 • EKSPERYMENTY POWINNY SPEŁNIAĆ:
  • WYMÓG PRZYDATNOŚCI DLA SOJUSZU(określony przez ACT)
  • KRYTERIA TECHNICZNE
  • KRYTERIA MILITARNE
  • WYMAGANIA MBC(finansowanie)
 • KATALOG EKSPERYMENTÓW POMOCNY W PLANOWANIU DŁUGOFALOWYCH PRAC
slide19
Uzasadnienie przydatności eksperymentu zgodnie z NMA SPOs

Określenie priorytetu eksperymentu

Jasno zdefiniowany cel, typ oraz forma eksperymentu

Określenie zdań realizowanych w ramach eksperymentu

Określenie efektu końcowego eksperymentu i jego wpływu na rozwój zdolności

Minimalne dublowanie się eksperymentów

KRYTERIA TECHNICZNE

przedsi wzi cia cd e planowane w 2010r
PRZEDSIĘWZIĘCIA CD&E PLANOWANE W 2010r.
 • KONFERENCJE ORAZ SPOTKANIA GRUP ROBOCZYCH:
  • GRUPA ROBOCZE CD&E, NORFOLK 19-23KWIETNIA
  • KONFERENCJA CD&E, ………. 05-08 LISTOPADA?
  • KURSY CD&E, OBERAMMERGAU 21-26 CZERWIEC, 06-10GRUDZIEŃ
slide22
POSZERZYĆ ZAKRES POSIADANEJ WIEDZY O CD&E ORAZ CCPlan

ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE CD&E (praca narodowych ekspertów, CDE WG, NAG, konferencje CDE, kursy CDE, współpraca dwustronna)

OPRACOWAĆ NARODOWY PLAN EKSPERYMENTÓW

ZGŁOSIĆ EWENTUALNE POLSKIE EKSPERYMENTY LUB WŁĄCZYĆ SIĘ DO EKSPERYMENTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ NATO LUB INNE PAŃSTWA („uczestnik” lub „obserwator”)

UNIKNĄĆ DUBLOWANIA WYSIŁKÓW

PODSUMOWANIE

slide23

NARODOWE ZAANGAŻOWANIE W CD&E

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT CD&E ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WISE: SG WP/ZPS - P5/OWzACT/CD&E