ms access 2007 sp soby zobrazenia tabuliek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MS Access 2007, Spôsoby zobrazenia tabuliek PowerPoint Presentation
Download Presentation
MS Access 2007, Spôsoby zobrazenia tabuliek

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

MS Access 2007, Spôsoby zobrazenia tabuliek - PowerPoint PPT Presentation

fallon
101 Views
Download Presentation

MS Access 2007, Spôsoby zobrazenia tabuliek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia MS Access 2007, Spôsoby zobrazenia tabuliek

 2. Obsah • Vytvorenie novej tabuľky • Spôsoby zobrazenia tabuliek • Zmena údajového typu • Vlastnosti poľa

 3. Vytvorenie novej tabuľky karta Vytvoriť / Tabuľka

 4. Spôsoby zobrazenia tabuliek • Návrhové zobrazenie • Údajové zobrazenie

 5. Návrhové zobrazenie slúži na definovanie polí a typov dát, ktoré budú obsahovať

 6. Obsahuje • Názov poľa – nemal by obsahovať medzery a špec. znaky. povinné • Typ údajov - slúži na určenie typu hodnôt, ktoré bude pole obsahovať ako napr. text, číslo, dátum, čas, ... . Predvolený typ: Text povinné • Popis – upresňuje význam poľa v tabuľke nepovinné

 7. Každá nová tabuľka obsahuje pole • Identifikácia s nastaveným typom údajov AutoNumber • Je Hlavným kľúčom (Primarykey) tabuľky.

 8. Hlavný kľúč • Primárny kúč, Primary key, • pole alebo niekoľko polí tabuľky, ktoré jednoznačne identifikujú každý záznam v tabuľke

 9. Údajové zobrazenie slúži na vkladanie záznamov do tabuliek

 10. Zmena spôsobu zobrazenia • Po otvorení objektu z Navigačnej table sa každý objekt otvorí v Údajovom zobrazení. • Iný spôsob zobrazenia: • karta Návrh / Zobraziť

 11. Nastavenie údajového typu • V návrhovom zobrazení: • kliknúť na rozbaľovaciu šípku • vybrať vhodný typ

 12. Vlastnosti poľa • počet znakov v pole typu text • povinné/nepovinné zadanie hodnoty • povolené vloženie prázdneho reťazca

 13. Použité zdroje • http://office.microsoft.com/sk-sk/access-help/formatovanie-udajov-v-tabulkach-HA001233061.aspx