KAZANIMLAR
Download
1 / 18

KAZANIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

KAZANIMLAR 24. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAZANIMLAR' - faith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kazanimlar

KAZANIMLAR

24. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.


Kazanimlar

Şunu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

M. Kemal’in 10. Yıl nutkundaki bu sözleri neye

önem verdiğini göstermektedir?


Kazanimlar

Efendiler!. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim

Bu sözlere göre bir milletin ilerlemesi

için neler gereklidir?

M. Kemal’in Sanatkara verdiği önemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde sanatçılar

bu durumdan nasıl etkilenir?


Kazanimlar

5 olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim

5

Edebiyat

Musiki

Mimari

Tiyatro

Dans

Resim

Heykelcilik

2

4

6

7

5

1

3

Güzel sanatlar denilince neler aklınıza geliyor?


Kazanimlar

M. Kemal, akşam Muhsin Ertuğrul’un tiyatrosunu izlemeye geleceğini söyler…Oyunun başlama saati gelmiştir ancak Mustafa Kemal gecikmiştir… Ne olacaktır şimdi?Muhsin Ertuğrul tam saatinde başlatır oyunu …Bir süre sonra Gazi gelir…Yanındakiler korkarak oyunun başlatıldığını haber verirler Gazi’ye…“Ya, öyle mi? Bitimde görüşürüz Muhsin Ertuğrul’la..”der ve locaya girip oyunu izler… Oyunun bitiminde beğeniyle alkışlamaktadır aktörleri…Muhsin Ertuğrul girer Gazi’nin yanına.Gazi ayağa kalkar:“Sizi kutlarım..” der. “İşinizle ilgili ciddiyetiniz, ülkenin gelişimini ciddiye aldığınızı da gösterir. Biz geç geldik… Oysa böyle bir kurum perdesini zamanında açmak zorundadır. Görevinizi yaptığınız için özellikle kutlarım sizi..”

Muhsin Ertuğrul


Kazanimlar

Atatürk Bir Müzik geleceğini söyler…

Dinletisinde

Herhangi bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?

Hangi müzik aletini çalmayı isterdiniz?


Kazanimlar

Müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Maarif Vekaleti’nin 1924 yılı bütçesiyle kabul edilen ve 1 Eylül 1924 tarihinde  orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla  kurulan ve 1 Kasım 1924’te öğretim hayatına giren Musiki Muallim Mektebidir.

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra

Müzik Öğretmen yetiştiren okulların

açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

1924 yılında öğrenci olsaydınız bu okula

gitmek ister miydiniz? Niçin?


Kazanimlar

Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine Güzel sanatlar alanında gelen tek okul Sanayi-i Nefise Mektebiydi.

Cumhuriyetle beraber resim ve heykel sanatında gelişmeler oldu. Yeni okullar açıldı, Türk İnkılap Sergileri açıldı.

Cumhuriyet öncesinde Resim ve heykelcilik

neden gelişmemiş olabilir?


Kazanimlar

Dünyada medeni, ileri ve olgun olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltraş yetiştirecektir

Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi, 20 Eylül 1937’de Atatürk’ün de katıldığı bir törenle açılmıştır.


Kazanimlar

Zafer Anıtını yapan Avustralyalı Krippel, heykeli meydana yerleştirdiğinde büyük, hem de çok büyük bir hata fark edilir!.. At üstündeki Atatürk’ün iki yanına koyduğu askerler Türk askerleri değildir!.. Heykeller adeta birer Alman askerine benzemektedir!..

Herkes Atatürk’ün hatayı fark ederse ne olur diye düşünmektedir.

Atatürk, Krippel’in yanına gider, “Sizi tebrik ederim beyefendi. Mehmetçiği hep görmek istediğim çağdaş, modern kıyafetler içinde yapmışsınız!!!

M. Kemal’in ilk heykeli İstanbul Sarayburnu’na dikilmiştir. Ankara’daki Zafer Anıtı da M. Kemal’in katılımı ile büyük bir törenle açılmıştır..

Yaşadığınız yerde Atatürk Heykelleri var mı?


Kazanimlar

En sevdiğiniz spor dalı hangisi?Niçin? meydana yerleştirdiğinde büyük, hem de çok büyük bir hata fark edilir!.. At üstündeki Atatürk’ün iki yanına koyduğu askerler Türk askerleri değildir!.. Heykeller adeta birer Alman askerine benzemektedir!..


Kazanimlar

Atatürk’ün bu sözüne göre sporun hayatımızda meydana yerleştirdiğinde büyük, hem de çok büyük bir hata fark edilir!.. At üstündeki Atatürk’ün iki yanına koyduğu askerler Türk askerleri değildir!.. Heykeller adeta birer Alman askerine benzemektedir!..

nasıl bir değişiklik yapmasını bekleyebiliriz?


Kazanimlar

"Dünyada ilk defa beden eğitimini mecburi kılan devlet adamı o oldu. Yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil, bunu bilfiil yerine getirdi. Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi. Halkevlerinin spor kollarını bizzat mürakabe etti ve milletin mukadderatına hakim olduğu günden itibaren Türkiye'de spor, gittikçe artan bir önem ve değer kazandı..."

Fransa’da yayınlanan spor dergisinin haberine göre

Atatürk spor için neler yapmış?

Atatürk ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek için Çapa Muallim Mektebini kurmuştur


Kazanimlar

Olimpiyatlara ilk defa 1924’te katılan Türkiye ilk madalyasını da 1936 Berlin Olimpiyatlarında güreş alanında Yaşar Erkan ile kazanmıştır

Uluslar arası spor ekinliklerinde başarılı olmak için

sizce neler yapılmalıdır?


Kazanimlar

Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.

Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

  • Sanat faaliyetlerinin devlet denetiminde yürütülmesini

  • Sanatçıların gözünde güzelliklerin farklı yorumlandığını

  • Sanatçıların devlet yönetiminde görev alması gerektiğini

  • Sanatçıların yurt dışında eğitim alması gerektiğini


Kazanimlar

Atatürk “ şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.Efendiler Hepiniz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz Fakat sanatçı olamazınız” demiştir

Atatürk’ün u sözünden çıkartılabilecek yargı hangisidir?

  • Sanatçı olabilmek için yetenek ve özel bir eğitim almak gerekir

  • Ulusların kalkınmasında sanatın büyük rolü vardır

  • Milletvekilleri ve politikacılar mutlaka sanatçılardan seçilmelidir

  • Ülke sorunlarının çözümünde sanatçıların düşünceleri de alınmalıdır


Kazanimlar

ÖRNEK CÜMLELER şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.

Doğru

Yanlış

Sanatsal çalışmaların gelişmesi ile düşünce özgürlüğü arasında paralel bir ilişki vardır

M. Kemal istedikten sonra herkesin sanatkar olabileceğini düşünüyordu

M. Kemal’in Resim ve Heykel Müzesi açtırması onun sanata verdiği önemi göstermektedir

Osmanlı döneminde resim ve heykelcilik en fazla gelişen sanat dallarıydı

M. Kemal’in sporcuların ahlaklı olmasını da istemektedir