slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAZANIMLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAZANIMLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

KAZANIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


  • 339 Views
  • Uploaded on

KAZANIMLAR 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAZANIMLAR' - deo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KAZANIMLAR

8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

slide2

‘Bugün haklı olarak övünebileceğimiz bütün başarının sırrı, Yeni Türk Devletinin yapısındandır. Gerçekten Türkiye Devleti’nin dayandığı esaslar, nitelik bakımından kendinden önceki tarihi kuruluşların esaslarından başkadır. Bunu bir kelime ile ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki Yeni Türkiye Devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir

M. Kemal’e göre yeni Türk Devleti’nin önceki

Türk Devletlerinden farkı nedir?

slide3
Bağımsızlık ve egemenliğin kazanılması için halkın her kesimi M. Kemal’in etrafında toplanmıştır

Tabloyu inceleyerek M. Kemal’i kimlerin

desteklediğini söyleyiniz?

slide4
Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.
slide5

Halkçılığın Diğer İlkeler İle İlişkisi

 Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği için

Cumhuriyetçilik

HalkçIlIk

  • Toplumun dayanışma içinde olması için

Milliyetçilik

slide6

Halkçılık

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, halkın maruz bulunduğu sefalet sebeplerini gidererek saadet ve refahını temin etmeyi esas ilke sayar”

Bu anayasa tasarısına göre M. Kemal’in

hangi düşüncede olduğunu söyleyiniz?

Halkın yararını düşündüğü için halkçılık ilkesi doğrultusunda çalışacağını anlarız.

slide7

Halkçılık ilkesinde milletin egemenliği esastır

Halkçılık

Bizim bakış açımız -ki halkçılıktır- gücün, erkin egemenliğin yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yönetim biçimimiz,kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olan halkın yazgısını kendisinin ve doğrudan doğruya yönetmesi anlayışına dayalıdır.

Halkçılığın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

slide8

Halkçılık ilkesinde kanun önünde herkes eşittir

Halkçılık demek, devletin bütün kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert, aile ve sınıf ayrıcalığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit olduğunu İfade etmek demektir.

Vatandaşlar arasında eşitlik olmasaydı

nasıl bir durum ortaya çıkardı?

Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

slide9

Halkçılık ilkesinde sınıf, zümre gibi ayrım yoktur.

Sınıf mücadelesini reddeder

Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz.

Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soyadı kanunu ile halkçılık arasında

nasıl bir ilişki vardır?

slide10

Halkçılıkta halkın yararı esastır.

Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamaktır.

Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

slide11

Milli egemenlik

Kanun önünde eşitlik

Sınıf, Grup, Zümre ayrımı olmaması

Halkın yararı

Kadınlara da haklar verilmesi

Sosyal dayanışma

2

1

3

4

5

6

Anahtar Kelimeleri

Buna göre halkçılık ilkesine uygun olarak

yapılan İnkılaplar nelerdir?

slide12

2

Medeni Kanunu’nun kabulü

1

Cumhuriyetin İlanı

5

Aşar vergisinin kaldırılması

7

Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

6

Unvan ve lakapların kaldırılması

8

Kılık Kıyafet Kanunu

3

Kadınlara siyasal haklar verilmesi

4

Soyadı Kanunu’nun kabulü

Yapılan Yenilikler

Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur

Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır

Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.

Halkçılığın Türk Toplumuna

faydaları neler olmuştur?

slide13
Bence, bizim Milletimiz, birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbirleriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Mevcut sınıflar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir

Bence, bizim Milletimiz, birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbirleriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Mevcut sınıflar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir

slide14
Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir

Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir

slide15
İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir

İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir

slide16
Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.

Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.

slide17
Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf

mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz;

Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf

mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz;

slide18
Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır

Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır

slide19
Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır

Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır

slide20

Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Milletin bütün fertleri kanun önünde eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan han­gisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

A) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi

B) Seçimlerde herkesin bir oy hakkına sahip olması

C) İlköğretim okullarında herkesin ücretsiz olarak okuyabilmesi

D) Herkesin aynı siyasi partiye oy vermek zo­runda olması

slide21

Halkçılık ilkesi bir toplumsal grubun, kişinin ya da zümrenin ayrıcalık sahibi olmasını reddeder.

Buna göre,

I. Yabancı yatırımcılara ekonomik öncelikler sağlanması

II. Halifelik makamının kaldırılması

III. Gayrimüslim azınlığın da askerlik görevini yapabilmesi

gibi gelişmelerden hangilerinin halkçılık düşüncesiyle çelişeceği savunulabilir?

A) Yalnız I

C) I ve II

B) Yalnız III

D) II ve III

slide22

Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur.

Buna göre;

I. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi

II. Kadınlara oy hakkı tanınmaması

III. Medeni Kanun'un hükümlerine gayrimüslimlerin de uymaları

gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygundur?

A) Yalnız II

C) Yalnız III

B) I ve II

D) II ve III

slide23

ÖRNEK CÜMLELER

Doğru

Yanlış

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu da halkçılıktır

Eşitlik, hak, adalet, milli egemenlik ve demokrasi kavramlarına dayanır

Halk devlet için vardır

Vatandaşın yapamadığı sanayi kuruluşlarını Devletin yapması önce halkçılık ilkesini gösterir

Toplumda ayrıcalık belirten unvanların yasaklanması halkçılık ilkesinin gereğidir