Download
ob an a politika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občan a politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občan a politika

Občan a politika

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Občan a politika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak se zapojit do dění v Obci? Občan a politika Michal Kuděla a Karel Páral SBLÍŽENI POLITIKOU - VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ A LOKÁLNÍ DEMOKRACIICZ.1.07/3.1.00/37.0272

 2. Kde hledat informace? • Princip veřejnosti dokumentů orgánů samosprávy • Obecní úřad (úřední deska) • Webové stránky obce či města (internet) • Zastupitelé, radní, starosta • Komise

 3. Právaobčanů • Volit a býtvolen • Hlasovat v místnímreferendu • Vyjadřovat se k rozpočtučidalšímaktůmprojednávanýchzastupitelstvemobce • Požadovatprojednáníurčitézáležitosti • Podávatnávrhy, připomínky a podněty – musíbýtvyřízeny

 4. Orgány obce

 5. Zastupitelstvoobce a občan • Základníorgánkaždéobce • Projednávázáležitostispadající do samostatnépůsobnosti (rozpočet, zřizováníorganizací, správamajetku, vyhlášky) • Ustavujeraduobce, volístarostu a místostarosty • Rozhodnutípřijímánadpolovičnívětšinouvšechsvýchčlenů • Veřejnázasedání

 6. Mohunazastupitelstvuvystoupit? • ANO • V případěnečinnostičiopomíjenísilzeprojednáníurčitézáležitosti“vynutit” • 0,5 % podpisůobčanů • 90 dní

 7. Mohunazastupitelstvuvystoupit? Mohuovlivnitdění v obcijejímžnejsemobčanem? (tedynemámzdetrvalébydliště?)

 8. Volby

 9. Občanskásdružení

 10. Petice

 11. Petice • Sdělenínázoručipostojeobčanů • Sepisujejijednotlivecčiskupinaobčanů • POČET PODPISŮ • Povinnostpeticipřijmout a vyjádřit se (do 30 dnů) • Peticenesmívyzývat k porušovánízákonů, Ústavyčilidskýchpráv • Jméno, příjmení, bydliště, podpis

 12. Příklad zapojení občanů: Palác Morava

 13. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • Březen 2001 – olomoučtí zastupitelé rozhodli, že pozemek tržnice pronajmou a následně odprodají pražské společnosti D. A. Engineering(původní druhý uchazeč odstoupil) • Má zde vzniknout polyfunkční objekt zahrnující mimo jiné multikino, obchody a kanceláře • Proti se nevyslovil žádný zastupitel, výhrady vznesl pouze jeden občan

 14. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • Koncem června 2002 má dojít k stěhování stánkařů • Investor odmítl některé připomínky pracovní komise z ekonomických důvodů, splňuje jen některé požadavky • Březen 2002 – zastupitelstvo na svém zasedání ustupuje z většiny podmínek a schvaluje smlouvy s investorem DAE

 15. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • Petice stánkařů proti vystěhování (40 podpisů) – vedení města ji nevyslyšelo • Architekti v otevřeném dopise požadují vypsání nové soutěže – vedení města reaguje, že je pozdě zvrátit demokratické rozhodnutí zastupitelstva, rozhodnuto pouze o změně fasády • Sílí protesty občanů, stále není vydáno územní rozhodnutí

 16. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • Vzniká dvoubodová žádost občanů o další projednání (Iva Rašnerová) – zastupitelstvo musí být do 60 dnů svoláno • S připomínkami se ozývají i ekologické organizace • Vzniká iniciativa časopisu idialog, lidé se mohou vyjadřovat na internetu k podobě stavby

 17. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • Duben 2002 – začíná archeologický průzkum • Investor vzkazuje: „občané, měli jste se ozvat dříve • 30. dubna – diskusní setkání, primátor: „situaci jsem podcenil“ • 20. května - Iniciativa Občané proti paláci Morava pořádá demonstraci – 1000 lidí • Pod peticemi už 4000 podpisů

 18. Příklad zapojení občanů: Palác Morava • 27. května – zastupitelstvo odkládá rozhodnutí • Červen – zastupitelstvo rozhoduje o přesunutí stavby

 19. Petice: hřiště v Hodolanech • Rok 2010: petice občanů Starých Hodolan, stovky podpisů • Majitel chce změnit územní plán a zastavět plochu v Purkyňově ulici • Rada města vyhověla petentům, odmítla změnit územní plán • Lidé založili občanské sdružení

 20. Místní referendum • Zastupitelé vs. občané (vypsání) • Nutnostsběrupodpisů • Vyjádření se k otázce (ANO/NE) • Hlasujeosoba, kterámůževolitdo zastupitelstva • Kdy referendum konat?

 21. Kdylzereferendum vypsat? • Osamostatněníčisloučeníobce • Problematikadopravy • Výstavba • Životníprostředí • Rozvojobce • Majetkovéotázky

 22. Kdynelze referendum vypsat? • Místnípoplatky • Rozpočetobce • Odvolánístarostyčidalšíchpředstavitelůobce • Je-li otázka v rozporu se zákonem • Schválení/změna/zrušeníobecnívyhlášky • Nelzeopakovatdřívenež 2 rokypokonání referenda vestejnéotázce

 23. Kdy je referendum závazné? • Rozděleníčisloučeníobce (obcí) • Nadpolovičnívětšinavšechobčanů, kteří se mohou referenda účastnit Záležínapovazeotázky… • Ostatníotázky • Účastalespoň 35 % voličů, nadpolovičnívětšina a zároveňalespoň 25 % voličů

 24. Místní referendum – odtržení Držovic • 10. prosinec 2004 – referendum o odtržení místní části Držovice od Prostějova • 1015 oprávněných voličů přišlo • k volební urně přišlo 715 lidí • Proti 155 lidí • tři hlasy neplatné • jeden občan se zdržel hlasování • 1.7. 2006 – obnovena samostatnost obce

 25. Referendum: Vrbátky • Datum konání referenda: 20.10. – 21.10. 2006 • Otázka: Souhlasíte se změnou územního plánu obce Vrbátky umožňující stavbu lihovaru? • účast 50,44 % • Ano -191 osob, • Ne - 431 osob • Platné • přijato"NE"

 26. Informačníservis www.sblizenipolitikou.cz www.obcan.ecn.cz www.neziskovky.cz www.smocr.cz

 27. Děkujemezapozornost