Ulkomailta suomeen perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet
Download
1 / 28

Ulkomailta Suomeen - perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Ulkomailta Suomeen - perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet. Jyväskylä 20.01.2011 Heli Horn. Esitelmäni pääkysymykset. Miten lapsen (kaksikielistä) kielenkehitystä voi kuvata? Millaisia kielellisiä ja kulttuurisia haasteita perheet kohtaavat muuttaessaan Suomeen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ulkomailta Suomeen - perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet' - ezhno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ulkomailta suomeen perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet
Ulkomailta Suomeen -perheen kielelliset ja kulttuuriset haasteet

Jyväskylä 20.01.2011

Heli Horn


Esitelm ni p kysymykset
Esitelmäni pääkysymykset

 • Miten lapsen (kaksikielistä) kielenkehitystä voi kuvata?

 • Millaisia kielellisiä ja kulttuurisia haasteita perheet kohtaavat muuttaessaan Suomeen?

 • Mihin tekijöihin haasteet liittyvät?

 • Miten perheitä voi tukea arjessa?


Miss kielt tarvitaan
Missä kieltä tarvitaan?

 • Arkipäivän asioinnissa (kauppa, virastot)

 • Koulussa ja töissä

 • Ihmisten välisissä suhteissa

 • Tarpeiden ilmaisemisessa

 • Identiteetin luomisessa

 • Ryhmään kuulumisessa


Kielipuu w wendlandt 2006
KielipuuW. Wendlandt (2006)

 • Kielen kehittyminen nähdään biologian ja ympäristön vuorovaikutukseksi.

 • Kielitaito on positii-visen kokonaiskehi-tyksen tulos.


Kaksikielinen puu n k pelikilinc m ringler 2004
Kaksikielinen puuN. Küpelikilinc & M. Ringler (2004)

 • Suksessiivinen kaksi-kielisyys: turkki ja saksa.

 • Yksi juuristo mutta kaksi lehvistöä (L1, L2).

 • Maaperässä kahden kulttuurin vaikutteita.

 • Tärkeää ensimmäisen kielen tukeminen (runko).


Kaksikielinen puu h horn
Kaksikielinen puuH. Horn

 • Simultaaninen kaksi-kielisyys: suomi ja saksa.

 • Kaksi ensimmäistä kieltä (2 x L1).

 • Harvoin molemmat kielet yhtä vahvat.


Kielelliset haasteet puun juuret
Kielelliset haasteet/ puun juuret

 • Lapsella voi olla kehitysvaikeuksia. Nämä eivät välttämättä liity kaksikielisyyteen.

 • Huomioi: Eri kulttuureissa puhutaan eri tavalla ongelmista.


Kielelliset haasteet puun runko
Kielelliset haasteet/ puun runko

 • Puhumisen ilo: Eri kieliä arvostetaan eri tavoin. Esimerkiksi englanti usein arvostettu kieli.

 • Huomaa: Lapsen kielimaailma voi olla erilainen kuin aikuisen kielimaailma.


Kielelliset haasteet puun runko1
Kielelliset haasteet/ puun runko

 • Puheen ymmärtäminen: Lapsi saattaa ymmärtää toista kieltä paremmin kuin toista.

 • Peräkkäinen kaksikielisyys: ensimmäisen kielen tukeminen tärkeää!


Kielelliset haasteet aurinko
Kielelliset haasteet/ aurinko

 • Kokeeko lapsi hyväksyntää jokaisella kielellä?

 • Vanhemmat? Isovanhemmat?

 • Päiväkoti? Koulu? Naapurit?

 • Lapselle on erittäin tärkeää kokea olevan-sa hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on.


Kielelliset haasteet kastelukannu
Kielelliset haasteet/ kastelukannu

 • Saako lapsi riittävästi kielellisiä virikkeitä molemmilla kielillä?

 • Kielen laatu ja määrä tärkeitä.

 • Pääseekö lapsi käyttämään kieliä?


Kielelliset haasteet lehvist
Kielelliset haasteet/ lehvistö

 • Ihanteena usein, että molemmat lehvistöt ovat yhtä suuret eli molemmat kielet yhtä vahvat.

 • Useimmiten yksi kieli on vahvempi kuin toinen, voi vaihdella elämäntilanteen mukaan.


Kielelliset haasteet lehvist1
Kielelliset haasteet/ lehvistö

 • Lapsi kieltäytyy puhumasta tiettyä kieltä.

 • Yleensä kyseessä vähemmistökieli (Leist-Villis 2008), voi tosin olla myös ympäristön kieli (Wendlandt 2006).

 • Mahdollisia syitä: Lapsi ei koe kyseistä kieltä välttämättömäksi/ hyödylliseksi. Kyseistä kieltä ei arvosteta lapsen lähipiirissä. Lapsi ei halua poiketa toisista lapsista. Vastareaktio.


Kielelliset haasteet lehvist2
Kielelliset haasteet/ lehvistö

 • Koulun myötä koulukielen merkitys lisääntyy, vähemmistökieli jää helposti varjoon.

 • Vaara: Ei-koulukieli ei kehity kognitiivisella tasolla (Abdelilah-Bauer 2008).

 • Oman äidinkielen opetus tärkeää.


Kielelliset haasteet lehvist3
Kielelliset haasteet/ lehvistö

 • Pragmatiikka: Miten kieltä käytetään?

 • Ketä saan puhutella?

 • Mistä saan puhua?

 • Miten saan puhua?

 • Säännöt saattavat olla hyvinkin erilaiset eri kielissä.


Kielelliset haasteet aikuiset
Kielelliset haasteet/ aikuiset

 • Maaperän vaikutus vielä vahvempi kuin lapsilla.

 • Luku- ja kirjoitustaito ykköskielellä?

 • Koulutustaso? Kokemukset vieraiden kielten opiskelusta?

 • Kontaktit suomenkielisiin?


Kulttuuriset haasteet maaper
Kulttuuriset haasteet/ maaperä

 • Miehen ja naisen rooli: Kuka käy töissä? Kuka käy kaupassa?

 • Isän ja äidin rooli: Kuka vaihtaa vaipat?

 • Perhekäsitys: Kuka kuuluu perheeseen?

 • Ammattirooli: Mikä ammatti mahdollinen? Mitä ammatteja arvostetaan?


Kulttuuriset haasteet maaper1
Kulttuuriset haasteet/ maaperä

 • Lasten itsenäisyys: Kuinka paljon yksin?

 • Kommunikaatiokulttuuri: Voinko puhutella naapuria? Kuinka pitkät tauot?

 • Puhelin ja internet: Mistä sopimus?

 • Leikki- ja harrastuskulttuuri: Mitkä leikit suosittuja? Millä leikitään? Mitkä harrastukset?


Kulttuuriset haasteet maaper2
Kulttuuriset haasteet/ maaperä

 • Koulutus ja koulujärjestelmä: Miten koulutusta arvostetaan? Mikä koulussa arvostettua ja hyväksyttyä?

 • Kouluruokailu ja välitunnit: Onko lapsi tottunut?

 • Ruokakulttuuri: Mitä syödään? Miten syödään (yhdessä, pitkään)?


Kulttuuriset haasteet maaper3
Kulttuuriset haasteet/ maaperä

 • Ilmasto: Miten pukeutua? Miten auton käy? Mistä sukset ja luistimet?

 • Kaupunkilais/maalaiskulttuuri: Suomi kaupunkilaistunut myöhään.

 • Asuminen: Kuinka väljään totuttu?

 • Terveydenhuolto: Minne mennä?

 • Henkilötunnus: Kuinka nopeasti saadaan?


Kulttuuriset haasteet tiivistelm
Kulttuuriset haasteet/ tiivistelmä

 • Mitä arvostetaan?

 • Mistä saan kiitosta ja hyväksyntää?

 • Hämmennystä ja epävarmuutta siitä, ettei maailma toimikaan niin kuin on tottunut.

 • Oma tausta ja odotukset sekä persoonallisuus vaikuttavat subjektiiviseen kokemukseen.


Miten tukea perheen arkea kielipuu
Miten tukea perheen arkea/ kielipuu?

 • Maaperä: kielelliset erot osittain myös kulttuurisia → yritä ymmärtää toisen maailmankuvaa ja taustaa.

 • Runko: puhumisen ilo ja ymmärtäminen ennen puhumista → pyri saamaan kontakti toiseen, sisältö ennen muotoa.

 • Kastelukannu: kielitaito tarvitsee monipuolista ja säännöllistä kielellistä virikettä → käytä monipuolista, selkeää suomen kieltä.

 • Aurinko: hyväksy kaikki kielet, näytä kiinnostusta myös vähemmistökieleen.


Miten tukea perheen arkea
Miten tukea perheen arkea?

 • Huomioi, että jokainen perhe (ja jokainen yksilö perheessä) on erilainen.

 • Pienetkin asiat arjessa voivat auttaa.

 • Erota havainnointi ja tulkinta.

 • Älä lannistu väärinkäsityksistä. Yritä uudestaan.


Miten tukea perheen arkea1
Miten tukea perheen arkea?

 • Opettele yksittäisiä sanontoja/ tervehdyksiä toisella kielellä.

 • Rohkaise käyttämään äidinkieltä.

 • Rohkaise opettelemaan suomea.

 • Tematisoi erilaisuutta eri tasoilla.


Ulkomailta suomeen
Ulkomailta Suomeen

„Toiseen maahan muuttamisen myötä aiemmin opittu ja sisäistetty ei enää välttämättä toimikaan odotetulla tavalla.“

www.ahaa-avaimia.fi


Miten kommunikoida henkil n kanssa joka osaa heikosti suomea
Miten kommunikoida henkilön kanssa, joka osaa heikosti suomea?

 • Anna aikaa. Keskity tilanteeseen.

 • Sanotun sisältö on tärkeämpi kuin muoto.

 • Tiivistä, mitä ymmärsit.

 • Kysy, jos jäi epäselvyyksiä.

 • Jos toinen ei ymmärrä, käytä toisia sanoja.


Miten kommunikoida henkil n kanssa joka osaa heikosti suomea1
Miten kommunikoida henkilön kanssa, joka osaa heikosti suomea?

 • Käytä mahdollisimman selkeätä mutta luonnollista kieltä.

 • Voit tukea kieltä viittomilla ja ilmeillä. Huomioi näiden kulttuuritausta.

 • Tavallinen äänenvoimakkuus riittää .


L hteet
Lähteet suomea?

 • Abdelilah-Bauer, Barbara 2008. Zweisprachig aufwachsen. München: Beck.

 • Küpelikilinc, Nicola & Ringler, Maria 2004. Spracherwerb von mehreren Sprachen. Teoksessa Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V. (toim.) Kompetent mehrsprachig. Frankfurt: Brandes & Apsel, 29-50.

 • Leist-Villis, Anja 2008. Elternratgeber Zweisprachigkeit. Tübingen: Stauffenburg.

 • Wendlandt, Wolfgang 2006. Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und Beratung. Stuttgart: Thieme.


ad